KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення з теми Світ явищ, у якому живе людина. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 5 клас. Повні уроки>>Природознавство: Узагальнення з теми “Світ явищ, у якому живе людина”. Повні уроки

Содержание

Мета уроку

повторити та проаналізувати тему світ явищ, у якому живе людина.

Хід уроку

Явища природи – це всі зміни, що відбуваються з природними тілами. Явища бувають: теплові, механічні, світлові, електричні, хімічні, магнітні, звукові.
Механічні явища.
Priroda5 15 1.jpg
Мал. 1 механічний рух
Механічний рух – це зміна положення тіла щодо інших тіл із плином часу. Траєкторія руху тіла – лінія, по якій рухається тіло, пересуваючись з одного місця в інше. Рух тіл вивчає розділ фізики – механіка. Давньогрецький учений Арістотель стверджував, що тіла рухаються тільки тоді, коли на них діє яка-небудь сила.
Італійський учений Галілео Галілей відкрив закон інерції: коли на тіло не діє якась сила, воно перебуває в стані спокою або рухається прямолінійно й рівномірно певний час. Механіка почала розвиватися як наука завдяки англійському вченому Ісааку Ньютону.
Теплові явища.
Priroda5 15 2.jpg
Мал. 2 теплові явища

Теплова енергія Сонця надходить на нашу планету постійно й відносно рівномірно. Але через обертання Землі та зміну нею положення щодо Сонця різні зони планети одержують неоднакову кількість тепла з визначеною періодичністю (ритмічністю).
Теплові явища в природі добре демонструють агрегатні стани води. Узимку вода у водоймах перетворюється в кригу. Густина льоду менша, ніж густина води, і крига перебуває на її поверхні. Це дозволяє виживати водяним тваринам при низьких температурах. Сніг, покриваючи грунт, перешкоджає його промерзанню, що вможливлює зимівлю багаторічних рослин і зернових культур, посіяних восени. Розтавання криги свідчить про підвищення температури повітря й прихід весни. Під час весняного танення снігу грунт насичується вологою, що й робить можливим проростанням насіння багаторічних рослин. Нагріваючись, вода випаровується й переходить у газоподібний стан. Пара, піднімаючись у верхні шари атмосфери, охолоджується й випадає у вигляді дощу. Ритми природи бувають річні та добові. Річні – це зима, весна, літо, осінь. Добові – це день, ніч.

Відео теплові явища


Електричні явища.
Priroda5 15 3.jpg
Мал. 3 грозовий розряд

Електричні явища


Усім відомі слова «електрика», «електричний струм». Електричний струм не можна побачити, але ми добре обізнані з його виявами. Електричні явища існують у природі: це, наприклад, звичайна й куляста блискавка. Деякі морські тварини(зокрема електричний скат) мають органи, що продукують електрику(для захисту від ворогів).

Відео електричний скат


Речовини діляться на два види за здатністю проводити електричний струм: провідники(метали, розчини солей, живі організми) та діелектрики. Електричний струм – упорядкований рух заряджених частинок. Електричне поле можна створити за допомогою батарейки, акумулятора, генераторів струму. Електричні заряди здатні накопичуватися й переміщуватися. У просторі, де є електричні заряди, утворюється електричне поле.
Магнітні явища.
Priroda5 15 4.jpg
Мал. 4 магнітні явища
Магніти притягують до себе металеві вироби. Такі властивості спостерігаються в деяких металів(наприклад у заліза) і виробів із них. Припускають, що всередині магнітів існують незгасаючі молекулярні колові струми, які й створюють магнітний ефект. Уперше властивості магнітів описав 1600р. англійський фізик Гільберт Вільям (1544-1603). В атмосфері Землі періодично виникають так звані магнітні бурі, пов’язані з потраплянням до неї значної кількості протонів та електронів через додаткову активність Сонця. Магнітні бурі провокують напади захворювань нервової та серцево-судинної систем, а також порушують роботу телевізійних ретрансляторів і навігаційних приладів.
Хімічні явища.
Priroda5 15 5.jpg
Мал. 5 хімічне явище
Найпоширенішою хімічною реакцією в природі є окислення. Одна з реакцій окислення – взаємодія речовин із киснем. Окиснення без полум’я називають повільним окисненням. У природі та побуті людина постійно зустрічається з реакціями горіння.  Хімія як наука народилася з дій стародавніх алхіміків – людей, які вірили в існування «філософського каменю» (речовини, за допомогою котрої можна «перетворити будь-який метал у золото» й «еліксиру життя» (він дозволяє повернути молодість). Надії алхіміків не справдилися, але багато їхніх досліджень лягли в основу сучасної хімії, наприклад із визначення властивостей розчинів.

Відео хімічне явище


Звукові явища.
Priroda5 15 6.jpg
Мал. 6 вплив звуку на людину

Звукові явища


Звуки – це коливання частинок у повітрі, рідинах, твердих тілах. Розділ фізики, який вивчає звук, називається акустикою. Давньогрецький філософ Арістотель першим визначив природу звуку, вважаючи, що тіло, яке звучить, спричинює змінне стискування й напружування повітря. Звуки бувають трьох видів: інфразвуки, акустичні звуки, ультразвуки. Людям властива різна слухова чутливість. За дуже великої частоти звукові хвилі викликають у вухах відчуття болю й перестають відчуватися як звук. Величину частоти звукових хвиль, при якій це відбувається, називають порогом больового відчуття. Гучність, або сила звуку, вимірюється в децибелах(дб). В природі звуки – це джерела інформації про навколишнє середовище. Звуки позначають видову й статеву належність тварин, інформують тих, хто довкола, про наміри, попереджають про небезпеку. Близько 9% інформації із зовнішнього світу людина одержує за допомогою звуків, але цього цілком достатньо, щоб оцінювати ступінь небезпеки та безпеки в навколишньому середовищі.

Відео звукові явища


Світлові явища.

Priroda5 15 7.jpg
Мал. 7 світлове явище
Внутрішня енергія тіл може випромінюватися.

Світлові явища

Світло – це та частина випромінювання, яку сприймає наш орган зору. Тому світло називають видимим випромінюванням. Ми бачимо об’єкт, коли він є джерелом світла(лампа, свічка) або відбиває світло, що падає на нього. Світло поширюється прямолінійно. Залежно від розташування джерела світла предмети відкидають тінь. Зверніть увагу на освітлення в класі: світло з вікон падає з лівого боку, і тінь від правої руки не заважає писати або читати; світло від електроламп падає згори й не утворює тіні. Завдяки процесу фотосинтезу існує життя на нашій планеті. У ході фотосинтезу рослини синтезують речовини для свого організму. Розкривання й закривання пелюсток квіток у деяких рослин залежать від тривалості світлового дня.

Перевірка знань


Контролюючий блок
1.    Назвіть приклади механічних явищ.
2.    Що таке електричний струм?
3.    Види звукових явищ.
4.    Вплив світла на рослини.


Списки використаних джерел
1. Кузьменко Н. Е., Еремин В. В., Попков В. А. Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы: В 2 т.-  М.: 1-я Федерат. книготорг. компания.
2. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике.- М., Наука.
3. Григорьев В.И., Мякишев Г.Я. Силы в природе.- М., Наука.- 2003 г.
4. М.М. Схаткін ,  “ Природознавство  5 клас ” , Київ , 2004р. , “Загальна біологія ”. - К. : 2000.
5. Урок на тему «Світ явищ, у якому живе людина» - Селезньова Анастасія Ігорівна, м. Запоріжжя.

Відредаговано та надіслано Лісняк А.


----

Над уроком працювали

Селезньова А.І.

Лісняк А.

Поповічук О.Р.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Природознавство > Природознавство 5 клас