KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення з тем БІОСФЕРА, ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. Оцінювання

Географія 6 клас

Тема "Узагальнення з тем “БІОСФЕРА”, “ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА” та розділів “ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ”, “ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА"

Оцінювання до теми "Узагальнення з тем “БІОСФЕРА”, “ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА” та розділів “ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ”, “ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА" 


Завдання і запитання для тематичного оцінювання школярів

Перший рівень. Знайдіть правильні відповіді

1. Скільки людей нині проживає на нашій планеті?
а) 5,5 млрд. чол.; б) 6,8 млн. чол.; в) 6,8 млрд. чол.
2. Скільки людей нині проживає в Україні?
а) 45,9 млн. чол.; б) 52 млн. чол.; в) 60,5 млн. чол.
3. Густоту населення обчислюють за формулою:
а) чисельність населення розділити на площу території;
б) чисельність населення помножити на площу території;
в) площу території розділити на чисельність населення
4. Найбільш заселеними територіями земної кулі є:
а) Південна та Східна Азія; б) Північна Африка; в) Австралія;
г) Західна і Центральна Європа; ґ) Південна Америка;
д) східне узбережжя Північної Америки
5. Яка країна вирізняється в світі найбільшою чисельністю населення?
а) США; б) Індія; в) Китай; г) Бразилія
6. Які з названих людських рас належать до великих?
а) метиси; б) екваторіальна; в) монголоїдна; г) мулати; ґ) європеоїдна
7. Якими ознаками розрізняються представники різних людських рас?
а) внутрішньою будовою тіла; б) кольором шкіри; в) рисами обличчя;
г) мовою; ґ) формою та кольором волосся
8. Расові ознаки виникли в наслідок:
а) походження різних рас від різних предків;
б) дії на людину різних природних умов; в) різної внутрішньої будови
9. В яких частинах світу представники екваторіальної раси є корінними жителями?
а) Австралія; б) Азія; в) Африка; г) Європа; ґ) Америка
10. В яких регіонах корінними жителями є представники європеоїдної раси?
а) Північна Америка; б) Європа; в) Північна Африка; г) Австралія;
ґ) Південно-Західна Азія; д) Південна Африка; є) Південна Америка;
е) Південна Азія; ж) Східна Азія
11. Хто з вчений вперше довів рівність людських рас?
а) Володимир Вернадський; б) Джеймс Кук;
в) Микола Міклухо-Маклай; г) Христофор Колумб
12. Які спільні ознаки мають люди однієї нації:
а) колір шкіри; б) мова; в) культура; г) риси обличчя;
ґ) територія проживання
13. Які з перелічених народів належать до найчисельніших?
а) росіяни; б) українці; в) китайці; г) американці США;
ґ) німці; д) хіндустанці
14. Скільки в світі нині існує незалежних держав?
а) 192; б) понад 200; в) близько 240
15. Як називається географічна карта, на якій позначені країни світу?
а) фізична; б) карта півкуль; в) політична
16. Виберіть з названих країн ті, що знаходяться в Європі:
а) Великобританія; б) Канада; в) Україна; г) Італія; ґ) Індія
17. Виберіть з названих країн ті, що знаходяться в Азії:
а) Китай; б) США; в) Бразилія; г) Японія; ґ) Казахстан; д) Німеччина
18. Які з зазначених держав є сусідами України?
а) Польща; б) Німеччина; в) Великобританія; г) Білорусь; ґ) Росія;
д) Італія; є) Іспанія; е) Угорщина; ж) Румунія; з) Казахстан;
і) Словаччина; к) Молдова
19. Якою головною ознакою відрізняються сільські від міських населених пунктів?
а) кількістю населення; б) характером будівель;
в) характером роботи людей
20. Найбільшим за чисельністю жителів містом світу є:
а) Москва, б) Лондон; в) Токіо; г) Київ
21. Які види господарської діяльності належать до промисловості?
а) землеробство; б) електроенергетика; в) транспорт; г) металургія;
ґ) тваринництво; д) освіта; є) машинобудування
22. Які з природних ресурсів є вичерпними?
а) корисні копалини; б) вода; в) енергія вітру; г) земельні; ґ) лісові
23. Які природоохоронні території дозволено відвідувати туристам?
а) природні заповідники; б) природні національні парки; в) зоопарки

Другий рівень. Дайте визначення понять
“Густота населення”, “людська раса”, “народ (етнос)”, “політична карта”, “столиця”, “державний кордон”, “село”, “місто”, “селище міського типу”, “промисловість”, “сільське господарство”, “транспорт”, “сфера послуг”, “навколишнє середовище”, “природні ресурси”, “природний національний парк”, “природний заповідник”

Третій рівень. Знайдіть відповідність між трьома колонками таблиці за запишіть відповіді трійками цифр.

Зразок: 1) 8–1; ...3 geo)2.jpg

Четвертий рівень. Порівняйте ознаки основних людських рас та зробіть висновок про те, як вони сформувалися. Результати запишіть у таблицю.

3 geo)3.jpg

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Коваленко Р.Р.

Предмети > Географія > Географія 6 клас > Узагальнення з тем БІОСФЕРА, ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА > Узагальнення з тем БІОСФЕРА, ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. Оцінювання