KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення й систематизація вивченого про службові частини мови

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Узагальнення й систематизація вивченого про службові частини мови


Майстри українського мистецтва
453. І. Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення, сформулюйте тему. Яка роль опису в тексті?


Пташка на калині
Чи не дивно бачити царицю тропіків паву1 на кущі нашої калини? Калина не росте в тропіках, але волею майстрині народного розпису Тетяни Якимівни Пати велична пава красується між гіллям куща, щоб досхочу поласувати ягодами.


Неважко помітити, що під вагою доволі великого птаха тоненьке стебло калини навіть не прогнулося. Пава нібито зависла в повітрі, а її маленькі лапки ледь торкаються куща.


1Пава — рос. павлин.

Ukrmova7-bondarenko-41.jpg


Й ні одного листочка, тому що жоден із них не затуляє сусідній або ж квітку.
Умовність і простота форми — важливі прикмети петриків-ського розпису. Його назва, як відомо, походить від назви села Петриківка, що на Дніпропетровщині. І в минулому, і тепер майстри з Петриківки намагалися зображати квіти, ягоди такими, якими бачили їх у природі. Тому так ретельно вималювані прожилки на кожній пелюстці квітки, краї листочків, усілякі вусики й пагінці.


І ще одна особливість. Найпоширеніша схема композиції у народних розписах — еліпс, тому віддалік вона нагадує писанку. У самому центрі розміщується найбільша квітка, дві квітки або ґрона ягід. Такі розписи, як і писанки, символізують зародок життя, цвітіння, достигання плодів.


Навчаючись у Петриківській школі декоративного розпису, спадкоємці Тетяни Пати продовжують традиції української народної рослинної орнаментики1 (За Д. Степовиком).


II. Звідки походить назва петриківський розпис? Назвіть його основні особливості. Розгляньте репродукцію розпису Тетяни Пати «Павичі серед квітів» і вкажіть на ці прикмети.


1Орнаментика — мистецтво орнаменту.

III. Пригадайте вивчене про службові частини мови, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.


1.    Назвіть у тексті кілька речень із прийменниками. Що вони виражають, на що вказують? Назвіть види прийменників за будовою і походженням.


2.    Зачитайте з тексту кілька речень зі сполучниками. По¬ясніть, для чого вживаються сполучники, визначте їх види за будовою і за вживанням.


3.    Знайдіть у тексті кілька речень із частками. Для чого вони вживаються в мовленні? Поясніть правопис часток.


454. Спишіть текст, добираючи з довідки потрібні прийменники. Поясніть їх правопис. Укажіть у дужках відмінок іменників, при яких стоять прийменники. Поясніть написання виділеного слова.


Рано, ... світанку, пішов прощатися ... Ірпенем. Річка вже входить ... береги, ... ніч вода помітно спала. ... заплавою, ... торфовищами вже повно жайворонків ... небі.


І ось воно, диво, вічне диво: сходить сонце! Полум'яніє червоно ... лісу, швидко з'являється. І ні ... чим (не)зрівнян..е хвилювання охоплює мене всього, проймає. Вічне диво світу! Красивіше ... будь-яку красу! (За О. Гончаром).


Д о в і д к а: до, з, з-за, над, у, з, над, за, у, за.


455. Прочитайте текст, добираючи з довідки потрібні сполучники. Що ви знаєте про Катерину Білокур? Спишіть текст. Визначте роль сполучників у реченнях, назвіть їх види за будовою та за вживанням і поясніть правопис.


Диво Катерини Білокур

Катерина ще не знала, в якій картині зацвіте цей дикий мак, ... перед¬чувала, ... неодмінно його намалює. Мак так пахнув, ... звертався до неї. Він оповідав, ... йому добре, ... зараз літо ... гріє сонце. Дивися, ... гово¬рив він, на мене, скільки хочеш, ... сьогодні при заході сонця я опаду.


Художниця побачила, ... на руку сіла бджола, ... потім переповзла на полотно. Вона сіла на змальовану квітку ... почала порпатися1 в пелюстках (За В. Яворівським).


Довідка: що, наче, проте, що, ніби, тому що, і, як, й, а, бо.


1Порпатися — рос. рыться.

456.    Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис часток. 1. Як (не) шануєш батьків, то й тебе (ні) хто (не) шанувати¬ме. 2. Він такий, як його слово, а його слово (ні) (до) чого (Нар. творчість). 3. Хто (не) знає чужих мов, той (ні) чого (не) відає про свою (Й. Гете). 4. Може (б) хто послухав казки? 5. Хай (же) та мрія із думкою вкупці лине в (не) знані світи ... (З тв. Лесі Українки). 6. Сонце тільки (но) десь сіло за лісовими хащами (О. Донченко).


457.    І. Розгляньте репродукцію картини Миколи Пимоненка «Су¬перниці». Чому художник дав подвійну назву своєму творові?


II. Прочитайте текст. Яке враження справив на вас опис картини відомого українського художника? Як ви розумієте останнє речення тексту?


В українському мистецтві, як і у фольклорі, криниця — це символ чистоти, життя, здоров'я. В одній із найвизначніших своїх картин «Суперниці» (друга назва картини — «Біля криниці») Микола Корнилович Пимоненко проводить паралель між любов'ю і водою з криниці.


Залите полуденним сонцем подвір'я. Вдалині видніється краєчок хати. Все потопає в зеленому буянні саду, огорнуте теплим повітрям. Лише біля самої криниці трава витоптана — літньої днини все живе прагне припасти до цілющої вологи.

Ukrmova7-bondarenko-42.jpg

М. Пимоненко. Суперниці
 
На гарячому піску біля криниці — прозоро-фіолетові тіні від постатей парубка й дівчини, від корови, яка застигла зі своїм телятком, чекаючи, поки люди дадуть їй відро з прохолодною водою. Довкруг злагода, тиша й радість. Радісна і розмова парубка з дівчиною: тут і жарти, і спогади. Ми бачимо народження теплого, ніжного почуття.
Але що це? Ідилію раптом порушує зло: молодят свердлить недоброзичливий погляд чорнявої суперниці. У цьому погляді, у кожному русі — заздрість. Як розбити, як отруїти їхнє почуття? О ні, вона не простить їм цього короткого побачення біля криниці. Вони запам'ятають її: будь-що зганьбить суперницю, пустить про неї плітку...


Чи ж вистоять у боротьбі зі злом і заздрістю герої картини? Чи розквітне їхнє почуття, чи зав'яне, прибите морозом зневіри й розчарування?


Художник не дає відповіді на ці запитання, не прикрашає життя. Адже з тої самої криниці одні люди беруть чистий кришталь істини, інші ж — черпають мул неправди... (За Д. Степовиком).


III. Випишіть із тексту по 1—2 приклади прийменників, сполучників та часток. Виділені слова розберіть як частину мови (усно).


458. І. Виконайте завдання на вибір: напишіть невеликий твір-опис за картиною Тетяни Пати «Павичі серед квітів» або твір-роздум «Чим подобається мені петриківський розпис».


II. Повторіть вивчене про службові частини мови, даючи відповіді на запитання і виконуючи завдання.


Запитання і завдання для повторення
1.    Назвіть службові частини мови. Чим вони відрізняють- ' ся від самостійних частин мови?
2.    Яка роль прийменників у мовленні?
3.    Які є прийменники за походженням?
4.    Які прийменники пишуться разом, які — окремо, а які — через дефіс? Проілюструйте прикладами.
5.    Яка роль сполучників у мовленні?
6.    На які види поділяються сполучники за будовою? Наведіть приклади.
7.    Які є види сполучників за вживанням? Наведіть приклади сурядних і підрядних сполучників.
8.    Які сполучники пишуться разом, а які — окремо? Наведіть приклади.
9.    Назвіть розряди часток. Чим вони різняться за значенням і роллю в реченні?
10. Як пишуться частки з різними частинами мови? Проілюструйте прикладами написання часток.


Переказ-переклад
459. I. Прочитайте текст мовчки. Визначте його тему, тип і стиль мовлення.


Незнакомец
На берегу реки Уссури был переполох. Люди столпились около мальчика лет семи. Его только что укусила в ногу ядовитая змея. Мальчик сидел на песке и плакал. Все волновались и давали совет за советом. Маленький Витя быстро слабел.


У берега стоял пароход. С парохода стремительно спускался по трапу человек в гимнастёрке без погон и в мягких сапогах. Он быстро подошёл к Вите и потрогал руки мальчика. Они были холодны как лёд. Потом он проверил пульс. Сердце мальчика бешено колотилось. Незнакомец опустился на одно колено и перевязал ногу Вити повыше укуса. Потом стал высасывать яд из ранки, тут же сплёвывая его в сторону. Люди застыли в тре¬воге. Каждый знал, что человек подвергал себя огромной опасности. Если во рту смельчака есть даже маленькая трещинка, то змеиный яд проникает в кровь и тогда — смерть.


Но незнакомец действовал быстро и умело. Наконец всё было позади. Ему подали йод. Он густо смазал ранку на ноге Вити. Мальчик был ещё бледен и очень слаб, но страшная угроза смерти уже прошла.


Незнакомец поднялся с земли и быстро исчез в толпе. Все бросились к пароходу, чтобы узнать его имя. Это был знаменитый путешественник Владимир Клавдиевич Арсеньев (М. Шейніна).


ІІ. Перевірте за словничком наприкінці підручника, чи знаєте ви, як перекладаються слова, необхідні для переказування змісту тексту українською мовою. Випишіть їх.


III.    Дайте відповіді на запитання до тексту (українською мовою).
1.    Чому на березі річки Уссурі зчинився переполох? Чим були стурбовані люди?
2.    Чи знав рятівник дитину, заради якої ризикував життям?
3.    Що зробив незнайомець, щоб урятувати хлопчика?
4.    У чому проявилася мужність рятівника?
5.    Ким виявився незнайомець?
6.    Як вчинок Володимира Клавдійовича Арсеньєва характеризує його як людину?


IV.    Чи можна назвати текст оповіданням? Проаналізуйте його будову, виділіть основні елементи композиції (зав'язку, кульмінацію та розв'язку).


V.    Визначте основну думку оповідання і простежте, як вона розкривається в його композиції.


VI.    Запишіть складний план тексту (українською мовою).


VII.    Користуючись словничком наприкінці підручника, перекажіть оповідання спочатку усно, а потім — письмово.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.