KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення та систематизація знань з теми „Електромагнітні коливання”

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 11 клас>> Фізика: Узагальнення та систематизація знань з теми „Електромагнітні коливання”


УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ "ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ"


ГОЛОВНЕ В РОЗДІЛІ З

• В коливальному контурі можуть відбуватися вільні електромагнітні коливання, які завжди є затухаючими внаслідок втрат енергії на нагрівання провідників, осердь, випромінювання в простір.

• Якби в контурах були відсутні втрати енергії, то коливання в них відбувалися б нескінченно довго. Такі коливання називаються власними, а контури — ідеальними.

• В електричних колах можна одержати і використати змінний струмвимушені електромагнітні коливання.

• Найпростішими способами одержання змінних струмів є: обертання рамки з певної кількості провідників у магнітному полі або обертання електромагніта (магніту) біля певних чином розташованих провідників.

• У колах змінного струму розрізняють активні й реактивні навантаження. Реактивні навантаження бувають ємнісними та індуктивними.

• В колах змінного струму напруга і сила струму можуть бути зсунуті по фазі.     

• Повний опір у колах змінного струму визначаються за формулою:

2-13.jpg

де R — активний опір; RL, Re — відповідно індуктивний і ємнісний опори.

• Сила струму в колах змінного струму може мати максимальне значення тоді, коли індуктивний опір дорівнює ємнісному. Таке явище називають резонансом. У послідовних колах» спостерігається резонанс напруг, а в паралельних — резонанс струмів.

• Високочастотні струми одержують за допомогою автоколивальних систем, якими є генератори електромагнітних коливань. Для добування незатухаючих електромагнітних коливань потрібні: коливальний контур, джерело постійного струму, вимикач (ключ) і пристрій, що керує роботою вимикача (ключа).

• Електроенергію бажано передавати за високої напруги для зменшення втрат у лініях електропередачі, а використовувати електроенергію доводиться за порівняно невисоких напруг. Для підвищення і зниження напруги використовують трансформатори.


Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко, Фізика, 11 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Матеріали з фізики, планування з фізики, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з фізики для 11 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.