KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення та систематизація знань з теми „Механічні коливання і хвилі”. Екологічні проблеми акустики

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 11 клас>> Фізика: Узагальнення та систематизація знань з теми „Механічні коливання і хвилі”. Екологічні проблеми акустики


УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ "МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ". ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АКУСТИКИ


ГОЛОВНЕ В РОЗДІЛІ 2

•  Коливання — найпоширеніша форма руху в навколишньому світі та техніці. Якщо яке-небудь тіло підвісити в точці, яка не є центром його маси, вивести його зі стану рівноваги й відпустити, то воно певний час коливатиметься, амплітуда коливань зменшуватиметься і коливання припиняться. Такі коливання називають вільними. Затухають коливання внаслідок наявності тертя, опору повітря тощо; механічна енергія перетворюється на теплову.

•  В ідеальних системах, коли відсутні втрати механічної енергії, коливання будуть незатухаючими, їх називають власними.

•  Якщо на коливальну систему періодично діє змінна сила, то в системі відбуваються вимушені коливання. Частота вимушених коливань дорівнює частоті змушувальної сили. Якщо частоти змушувальної сили і коливань самої системи однакові, настає резонанс — зростання амплітуди вимушених коливань.

•  Для одержання незатухаючих коливань зовнішня сила не обов'язково має діяти безперервно. Це так звані автоколивання. Найпростішим прикладом одержання таких коливань, є гойдалка.
Умови виникнення автоколивань:
а) потрібно мати систему, в якій можливі вільні коливання (гойдалка);
б) для поповнення втрат енергії у системі має бути зовнішнє джерело енергії (людина);
в) має існувати пристрій, що передає енергію від зовнішнього джерела до коливної системи (руки людини);
г) треба узгоджувати роботу передавального пристрою з коливаннями системи (у прикладі з гойдалкою людина спостерігає за коливанням гойдалки, і в потрібні моменти підштовхує її).
Остання функція в техніці дістала назву зворотного зв'язку.

•  Поширення коливань у пружному середовищі називають хвильовим процесом. З хвилею переноситься енергія, відбувається поширення енергії у просторі від джерела коливань. Хвилі бувають поздовжні і поперечні.

•  Звукові коливання: 16—20 000 Гц; інфразвукові коливання: менше 16 Гц; ультразвукові коливання: понад 20 000 Гц (20 кГц).

Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко, Фізика, 11 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з фізики, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з фізики для 11 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.