KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення теми «Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики в першій половині XIX ст.»

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас>> Історія України: Узагальнення теми «Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики в першій половині XIX ст.»


УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕМИ «ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.»


У ході історичної еволюції український народ пройшов такі етапи суспільного об'єднання, як рід, плем'я, союз племен, етнос, а на початку XIX ст. розпочав своє перетворення в націю. На етапі етносу українців об'єднували в суспільне ціле етнічна культура, віра й церква, самоназва, держава, спільність законів (юридична єдність), економічні зв'язки. Перетворення в націю означало, що народ водночас з усвідомленням себе на рівні етнічної культури (мови, звичаїв, одягу, побуту і т. п.) поступово виявляв прояви усвідомлення на політичному рівні. Перетворюючись у націю, він ставав спроможним визначити власну політичну мету, шляхи її досягнення, знайти засоби захисту своїх політичних інтересів. В Україні на початку XIX ст. це розуміли лише кращі представники нового українства.

До формування модерної української нації нове українство спонукало українське питання. Його виникнення було зумовлене політикою Австрійської та Російської імперій щодо поступової асиміляції українців та поглинення їхніх етнічних територій. Першими в процесі історичного поступу українське питання порушили староукраїнці. Припинення існування Української козацької держави поставило їх перед загрозою втрати провідного становища в суспільстві. У ході тривалих змагань за право на російське дворянство вони активізували збір історичного матеріалу, посилили інтерес до життя українського народу та його історії.

На зміну староукраїнцям прийшло нове українство — люди інтелектуальної праці, які вийшли з родин дрібного поміщицтва, духівництва, заможних міщан і селян. Саме його представники стали авторами українського проекту перетворення українського етносу в націю, а Малоросії та Галицької Руси в Україну.

Утілення цього проекту в життя розпочалося з академічного (наукового) етапу українського визвольного руху. У рамках цього етапу історики, зокрема невідомий автор «Історії русів», М. Максимович, Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич, довели, що історія України та Росії — це принципово різні історії. Своїми дослідженнями українські етнографи та історики вселяли віру в краще майбутнє народу, переконували його в праві мати власну державу.

Складовими академічного етапу були й дослідження фольклору, етнографії та мови. Вони доводили, що українці — повноцінний народ, який має свої характерні риси «народного духу» — ментальності, володіє самостійною слов'янською мовою. Представники академічного етапу розпочали захист української нації й на рівні теоретичних змагань. Російському імперському панславізму, польській федеративній теорії, польським теоретикам традиційного напряму українські інтелектуали протиставили слов'янофільську теорію, яка обґрунтовувала ідею створення федерації рівноправних слов'янських народів.

Надзвичайно важливе значення для формування українського проекту мала ідея соборності. Вона ніби перебирала естафету з рук попередніх борців за об'єднання українського народу та його земель в єдиній державі. Разом із тим ідея соборності доводила до логічного завершення український проект.

За академічним етапом (і навіть одночасно з ним) розпочався культурницький етап. Своїми зусиллями митці об'єднували вчених і народ у націю, що свідома своєї  культурної спільності, ще дуже вразливу, позбавлену політичних засобів захисту.


О. К. Струкевич, Історія України, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Повний перелік тем з історії України, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з історії України для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.