KNOWLEDGE HYPERMARKET


Україна в Першій світовій війні. Тематичне оцінювання

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 10 клас>> Історія України: Україна в Першій світовій війні. Тематичне оцінювання
Тематична «Перша світова війна»
Варіант - І


1.    Оберіть дату Брусиловського прориву:
a.    Навесні 1915 р.
b.    Восени 1915 р.
c.    Навесні 1916 р.
d.    Влітку 1917 р.
e.    Восени1917 р.

2.    Розташуйте події в хронологічній послідовності:
a.    Створення Польського королівства
b.    Бої загонів УСС за гору Макіївка
c.    Створення ГУР
d.    Контрнаступ німецько-австрійських військ у Галичині

3.    Встановіть відповідність:
a.    О.Бобринський            1) Гур
b.    К.Левицький                2) Галицько-буковинське генерал-губернаторство
c.    А.Шептицький              3) Комітет Південно-Західного фронту
d.    Ф.Штейнгель               4) УГКЦ

4.    Встановіть відповідність:


Березень 1915р. Брусиловський прорив Створення Галицько-буговинського генерал-губернаторства
Весна 1916р. Створення Польського королівства 
Стабілізація ситуації на фронті до літа 1917р.
Осінь 1916. 
Окупація рос. військами Західної України 
Надання Галичині автономії


5.    Охарактеризуйте плани Австро-Угорщини щодо України.
6.    Охарактеризуйте російську політику в окупованій Галичині і Буковині.
7.    Що викликало посилення українського національно-визвольного руху у Наддніпрянщині в роки Першої світової війни? 
Тематична «Перша світова війна»
Варіант – ІІ


1.    Коли УСС вперше взяли участь у бойових діях:
a.    19 липня 1914 р.
b.    25 вересня 1914 р.
c.    19 квітня 1915 р.
d.    25 жовтня 1915 р.
e.    1 липня 1916 р.

2.    Розташуйте події в хронологічній послідовності:
a.    Брусиловський прорив
b.    Початок Першої світової війни
c.    Проголошення автономії Галичини
d.    Створення УСС

3.    Встановіть відповідність:
a.    ГУР                                 1) встановлення Української держави з конституційним монархічним ладом
b.    «Юнацька спілка»            2) проголошення автономії Наддніпрянської України
c.    СВУ                                 3) Проголошення Росії історичним ворогом України
d.    ТУП                                 4) негайне припинення війни і проголошення автономії України

4.    Встановіть відповідність:

Серпень 1914р.
Створення ЗУР Обґрунтування ідеї автономії України й нейтралітету у війні
Травень 1915р.
Прийняття нової програми ТУП
Окупація рос. Військами Східної Галичини
Грудень 1916. Початок Галицької битви
Поновлення вимог щодо поділу Галичини на Східну і Західнну


5.    Охарактеризуйте плани Росії щодо українських земель.
6.    Охарактеризуйте політику айстро-угорської армії проти населення Галичини у 1914р.
7.    У чому полягала трагедія українського народу в Першій світовій війні?


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею «Гранд» Петруком Б.В.Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, конспекти з історії України, навчальні матеріали згідно каленадарного плануванння, реферати та тести


ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Охарактеризуй найважливіші завдання, які стояли перед українським народом на початку XX ст.
2. Порівняй на карті «Українські землі на початку XX ст.»:
- етнічні землі України, кордони її губерній і провінцій Російської та Австро-Угорської імперій на початку XX ст;
- етнічні межі України і сучасні кордони України. Зроби висновок.
3. Порівняй становище українців у Російській та Австро-Угорській імперії.
4. Розкрий особливості народного господарства України на початку XX ст. Чим були зумовлені особливості?
5. Проаналізуй соціальний і національний склад населення України.
6. Чому і як відсутність незалежності й територіальної цілісності гальмували розвиток України?
7. Які передумови відродження власної державності і національної цілісності склалися в Україні на початку XX ст? Що заважало відновленню державності? Яким було співвідношення цих передумов і чинників?
 
8. Який характер мала Перша світова війна?
9. Що таке «українське питання» і як впливало воно на міжнародні відносини в Європі?
10. Охарактеризуй місце України у воєнних планах Російської імперії. Які обставини визначали ці плани?
11. У чому полягали плани Австро-Угорщини щодо України у Першій світовій війні?
12. Яким уявлялося майбутнє України німецьким політикам?
13. Порівняй місце, що відводилося Україні у воєнних планах Росії, Австро-Угорщини і Німеччини. Зроби висновки.
14. Чому, на твій погляд, воюючі країни приховували свої плани щодо України і вдавалися до демагогії та обману?
15. У чому полягав самообман імперіалістичних держав в Першій світовій війні?

16. Порівняй плани Антанти й Троїстого союзу у Першій світовій війні з прагненнями українців та інших бездержавних народів. Зроби висновок.
17. Проаналізуй позиції щодо Антанти і Троїстого союзу різних політичних сил Наддніпрянщини.
18. Яку мету ставили перед собою керівники Союзу визволення України?
19. Охарактеризуй ставлення до воюючих сторін в Західній Україні.
20. Чим було викликане утворення легіону Українських січових стрільців?
21. Дай коротку характеристику Галицької битви і розкажи про її результати.
22. Чим викликані й наскільки обґрунтовані були репресії австро-угорської армії проти населення Галичини в 1914 р.?
23. Охарактеризуй основні напрями політики російської влади в окупованій Галичині й Буковині.
24. Чим була викликана і що мала на меті російська політика на захоплених територіях Західної України?
25. Яким було ставлення російської окупаційної влади до греко-католицької церкви й чому?
26. Охарактеризуй хід воєнних дій на території України в 1915 р.
27. Які наслідки для цивільного населення України мав контрнаступ німецько-австрійських військ у Галичині й відступ російської армії?
28. Розкажи про вплив «Брусиловського прориву» на становище на російсько-німецькому фронті в 1916 р.
29. Яким був статус УСС у складі австро-угорської армії?
30. Назви найважливіші воєнні операції, в яких брали участь «усуси».
31. Чим, на твою думку, пояснювався героїзм «усусів» у війні? 
32. Серед істориків існують два підходи до оцінки участі української інтелігенції в діяльності Союзу міст, Союзу земств, Воєнно-промислових комітетів та інших організацій. Одні вважають, що це була допомога жертвам війни і мала гуманітарний характер, інші оцінюють діяльність української інтелігенції як співучасть з царизмом у веденні несправедливої загарбницької війни. Обґрунтуйте власну точку зору.
33. У якому напрямі розвивався український національний рух у Наддніпрянській Україні в 1915-1916 рр.? Чим був викликаний цей розвиток?
34. Які причини викликали наростання українського молодіжного руху? У чому воно проявлялося?
35. Розкрий основні напрями діяльності СВУ у 1915-1916 рр. і дай оцінку цій діяльності.
36. Чим було викликане наростання економічних і продовольчих труднощів у воюючих країнах і в чому воно проявлялось?
37. Чому економічна криза в Росії виявилася сильнішою і глибшою, ніж у її противників?
38. Розкрий наростання політичних суперечностей у верхах російського суспільства.
39. Назви факти, які свідчать про назрівання незадоволення робітників і селян Наддніпрянської України в 1915-1916 рр.
40. Що означало для українців Галичини й Буковини рішення Німеччини про утворення Польського королівства?
41. Чому одразу після утворення Польського королівства уряд Австро-Угорщини пішов на проголошення автономії Галичини?
42. Чому українців не влаштовував той варіант автономії Галичини, яку проголосив австрійський уряд?


Новітня історія України 10 клас, Ф. Г. Турченко


Історія України 10 клас,  історія України підручник, урок з історії України, історія онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.