KNOWLEDGE HYPERMARKET


Україна в 17 столітті

Література

1.Бойко О. Д. Історія України: Навч. посіб./3-тє вид., вип., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 688 с.

2.Власов В. Історія України: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 256 с.

3.Малий словник історії України / Відповідальний редактор Валерій Смолій. — К.: Либідь, 1997.

4.Полководці Війська Запорізького: Історичні портрети \ Редкол: В.Смолій (відп.ред) та ін. — Київ.: Вид.дім «KM Academia», 1998 — Кн..1 — 400 с.

5.Швидько Г. К Історія України. ХVІ – ХVІІІ ст.: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 1999. – 384 с.

Предмети > Історія України > Історія України 8 клас > Тема 24. Гетьман І. Виговський > Тема 24. Гетьман І. Виговський. Підручники основні допоміжні