KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська література 11 клас
Строка 77: Строка 77:
<br>[[Тема 41. Василь Симоненко. Розповідь про поета. «Лебеді материнства». Єдність образів матері й батьківщини.|Тема 41. Василь Симоненко. Розповідь про поета. «Лебеді материнства». Єдність образів матері й батьківщини. «Де зараз ви, кати мого народу?», «Кирпатий барометр», «Кривда».]]  
<br>[[Тема 41. Василь Симоненко. Розповідь про поета. «Лебеді материнства». Єдність образів матері й батьківщини.|Тема 41. Василь Симоненко. Розповідь про поета. «Лебеді материнства». Єдність образів матері й батьківщини. «Де зараз ви, кати мого народу?», «Кирпатий барометр», «Кривда».]]  
-
<br>Тема 42. «Вона прийшла», «Є в коханні і будні, і свята ...», «Ти знаєш, що ти — людина?». Місце і значення творчості В. Симоненка в українській літературі.
+
<br>Тема 42. «Вона прийшла», «Є в коханні і будні, і свята ...», «Ти знаєш, що ти — людина?». Місце і значення творчості В. Симоненка в українській літературі  
<br>Тема 43. Дмитро Павличко. Розповідь про письменника. Особлива чутливість поета до найгостріших ідеологічних конфліктів сучасності. Полярні і водночас взаємопроникаючі мотиви — любов і&nbsp; ненависть, ніжність серця і нетерпимість до зла. Пісенна творчість поета.  
<br>Тема 43. Дмитро Павличко. Розповідь про письменника. Особлива чутливість поета до найгостріших ідеологічних конфліктів сучасності. Полярні і водночас взаємопроникаючі мотиви — любов і&nbsp; ненависть, ніжність серця і нетерпимість до зла. Пісенна творчість поета.  

Версия 14:48, 5 ноября 2009

Розділ 1. Літературний процес XX століття (1900-1930)   
Тема 1. Розвиток української літератури на новому історичному етапі. Розвиток малих та великих епічних жанрів; театру та кінодраматургії.


Тема 2. Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях. Літературознавчий аналіз збірки «Сонячні кларнети».Феномен «кларнетизму».


Тема 3. Максим Рильський. Різногранний творчий шлях митця. Рання творчість. «Молюсь і вірю…», «Солодкий світ!..» тощо.


Тема 4. Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях митця.  Поезія «Любіть Україну», поема «Червона зима».


Тема 5. Евген Плужник. «Для Вас, історики майбутні...», «Вчись у природи творчого спокою…», «Річний пісок…»


Тема 6.Михайль Семенко. «Бажання», «Місто», «Запрошення».


Тема 7. Микола Зеров. Школа неокласиків. Поетичні твори.


Тема 8. Культівська деформація соціалізму та її згубні наслідки. Літературна дискусія 1925-1928 р. Арешти митців.


Тема 9. Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях письменника. «Я (Романтика)».  Суперечлива  психологія  повстанця, його трагічна роздвоєність. Розвінчання романтики більшовицької революції та кривавої громадянської війни.


Тема 10. Григорій Косинка. «На золотих богів», «Мати», «Фавст».


Тема 11. Валер’ян Підмогильний. Роман «Місто».


Тема 12. Остап Вишня. Огляд життя і творчості письменника. Могутній і рідкісний талант гумориста. «Моя автобіографія». Гумористична розповідь письменника про свій життєвий шлях. Ранні твори. Другий етап творчості. «Мисливські усмішки». Майстерне змалювання рідної природи та заклик до її збереження.


Тема 13. «Празька школа» українських письменників, стисла характеристика творчості її учасників.


Тема 14. Олег Ольжич. «Господь багатий нас благословив», «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»)


Тема 15. Олена Теліга. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день»


Тема 16. Богдан-Ігор Антонич «Автопортрет», «Вишні», «Різдво», «Дороги».


Тема 17. Євген Маланюк. Життєвий і творчий шлях. Збірки «Стилет  і стилос», «Земля і залізо», «Влада» та інші.

Тема 18. Василь Барка. Розповідь про письменника. Перші поетичні збірки. Літературна діяльність в еміграції.
Роман «Жовтий князь». Художнє відтворення нечуваного в історії людства голодомору


Тема 19. Юрій Яновський. Огляд життя і творчості. Основні ознаки творчості. Ранні твори. «Вершники». Багатство змісту, досконалість художньої форми. Новели«Подвійне коло» і «Шаланда в морі»  


Тема 20. Микола Куліш. Розповідь про письменника. Ранні твори. «Мина Мазайло». Художнє відтворення проблем українізації.
Прихильники та противники українізації: Мокій — Мина, дядько Тарас — тьотя Мотя. Традиції та новаторство у комедії. Висока сценічність твору. Значення творчості М. Куліша.


Тема 21. Іван Кочерга. Розповідь про письменника. Ранні твори («Фея гіркого мигдалю», «Алмазне жорно »). «Ярослав Мудрий» — художнє втілення ідеї незламності; народного духу. Складність характеру Ярослава. Інші дійові особи твору. Самобутність драматургії І. Кочерги.

Розділ 2. Літературний процес XX століття  (1940-1950)
Тема 22. Вступ. Участь письменників у Другій світовій війні. Прихід у літературу молодих письменників. Сильні та слабкі сторони літератури того часу.


Тема 23. Поповнення  письменницьких лав  майстрами художнього слова із возз'єднаних земель. Дебютанти середини 50-х та 60-х років


Тема 24. Юрій Клен.  Творчість письменника


Тема 25. Микола Бажан. Творчий доробок письменника.


Тема 26. Олександр Довженко. Огляд життя і творчості. Режисерська майстерність. «Зачарована Десна». Автобіографічний характер твору. Образ оповідача.


Тема 27. «Україна в огні»  — твір про трагедію українського народу.
Багатий і славний рід Лавріна Запорожця. Доля жінок підчас війни. Політичні звинувачення авторові


Тема 28. «Щоденник» — документ доби, свідчення про потворну природу тоталітаризму. Світове значення художньої творчості О. Довженка


Тема 29. Улас Самчук. Життєвий і творчий шлях письменника. Проблеми людської гідності та національної самосвідомості у статті «Нарід чи чернь».


Тема 30. «Марія» — перший в українській літературі художній твір про насильницьку колективізацію. Трагедія однієї селянської родини як частки трагедії всієї української нації. Образи твору. Психологічна вмотивованість їхніх вчинків . (Марія, Корній, Максим).


Тема 31. Іван Багряний. Життєвий і творчий шлях письменника.Поетична творчість. Публіцистика І. Багряного. Лист «Чому я не хочу вертатись до СССР?».


Тема 32. Пригодницький роман «Тигролови». Духовна перемога Григорія Многогрішного над своїми мучителями.   


Тема 33. Андрій Малишко. Огляд життя і творчості. Пісенна творчість поета.


Тема 34. Михайло Стельмах. Творчий доробок письменника.


Тема 35. Павло Загребельний. «Диво» - історія і сучасність.


Тема 36. Олесь Гончар. Огляд життєвого і творчого шляху письменника. Формування особистості і світоглядних переконань.


Тема 37. Героїзм народів у Другій світовій війні («Прапороносці»). Лірико-філософський роман «Людина і зброя».


Тема 38. «Собор». Розповідь про життя людей у селищі над Дніпром. Відповідність між художньою структурою твору та задумом автора. Собор як символ духовної краси людини, її особистої причетності до історичного буття народу людства.


Тема 39. Представники старшого покоління (Ягор Картатий, Ізот Лобода). Молоді  трудівники міста і села (Єлька, Микола, Роман)
«Батькопродавець» Володька Лобода. Місце і значення творчості Олеся Гончара в сучасній українській літературі.   
Представники,старшого покоління (Ягор Картатий, Ізот Лобода). Молоді  трудівники міста і села (Єлька, Микола, Роман)
«Батькопродавець» Володька Лобода. Місце і значення творчості Олеся Гончара в сучасній українській літературі.
 
Розділ 3. Літературний процес XX століття (1960-1990)
Тема 40. Вступ. Поглиблення та урізноманітнення художнього відтворення світу. Оновлення жанрового і стильового арсеналу засобів типізації.   


Тема 41. Василь Симоненко. Розповідь про поета. «Лебеді материнства». Єдність образів матері й батьківщини. «Де зараз ви, кати мого народу?», «Кирпатий барометр», «Кривда».


Тема 42. «Вона прийшла», «Є в коханні і будні, і свята ...», «Ти знаєш, що ти — людина?». Місце і значення творчості В. Симоненка в українській літературі


Тема 43. Дмитро Павличко. Розповідь про письменника. Особлива чутливість поета до найгостріших ідеологічних конфліктів сучасності. Полярні і водночас взаємопроникаючі мотиви — любов і  ненависть, ніжність серця і нетерпимість до зла. Пісенна творчість поета.


Тема 44. Олексій Коломієць. Розповідь про письменника. «Дикий  Ангел». Болючі проблеми сучасності, відтворені у п'єсі.


Тема 45. Юрій Мушкетах. Розповідь про письменника. Історичні романи. «Суд». Правдиве відтворення безправності селян. Образ Ганни Розсохи. Типовість подій і персонажів.


Тема 46. Ліна Костенко. Яскравий світ художнього слова поетеси. Теми, мотиви і проблеми поетичної творчості.


Тема 47. Роман у віршах «Маруся Чурай». Історична основа, сюжетна канва. Майстерність автора у змалюванні характерів


Тема 48. Григір Тютюнник. Огляд життя і творчості письменника. «Зав'язь» — оповідання про зародження перших чистих почуттів.
«Три зозулі з поклоном» — новела про щиру і вірну любов.


Тема 49. Валерій Шевчук «Дім на горі».


Тема 50. Василь Стус. Біографія поета. Сила волі та стійкість духу. Основні мотиви поезій В. Стуса. Любов до рідного краю, біль і туга за ним. Поетичі образи творів.


Тема 51. Іван Драч. Розповідь про письменника. Самобутність, індивідуальна неповторність таланту поета. «Балада про  соняшник», «Етюд про хліб».


Тема 52. «Чорнобильська мадонна» (розділи). Складність образів поеми. Своєрідність композиції.


Тема 53. Борис Олійник. Розповідь про поета, «Пісня про матір». Тема безсмертя  у вірші. «В оборону хліба». Народні уявлення про життєві цінності. Образ хліба. «Крило». Художнє відтворення почуттів і переживань людини, яка творить добро.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення