KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 10 клас

                                                                                                                                           Календарно тематичний план з української мови 10 класПерелік тем з української мови десятий клас:

Тема 1. Вступ. Українська мова в світі.

Тема 2. Одиниці мови: основні звуки, значущі частини слова, слово.


Тема 3. Словосполучення, речення


Тема 4. Зв’язне мовлення. Основні поняття про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди читання і аудіювання.

Тема 5. Складне синтаксичне ціле (текст).


Тема 6. Зв’язне мовлення. Навчальний письмовий переказ художнього стилю із творчим завданням.


Тема 7. Основні норми української літературної вимови. Знаки письма.

Тема 8. Тренувальні вправи (складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа)


Тема 9. Зв’язне мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух.


Тема 10. Зв’язне мовлення. Контрольний письмовий переказ художнього тексту із творчим завданням.

Тема 11. Зв’зне мовлення. Вимоги до культури мовлення. Практична робота із контрольними переказами (зміст)


Тема 12. Морфологічна будова слова. Основні орфограми у коренях, префіксах, суфіксах.

Тема 13. Творення слів. Тренувальні вправи

.
Тема 14. Зв’язне мовлення. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного.


Тема 15. Зв’язне мовлення. Усний  переказ із творчим завданням. Підготовка до здачі усного контрольного переказу


Тема 16. Зв’язне мовлення. Відгук на твір мистецтва (усно)


Тема 17. Власне українські слова. Синонімічне багатство мови.


Тема 18. Складні випадки слововживання. Стилістичні засоби лексикології.

Тема 19. Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології.


Тема 20. Система частин мови, спільне і відмінне в них. Іменник. Складні випадки правопису.


Тема 21. Зв’язне  мовлення. Стаття в газету на морально – етичну тему.


Тема 22. Прикметник. Складні випадки правопису.


Тема 23. Числівник. Складні випадки правопису.

Тема 24. Займенник. Складні випадки правопису.


Тема 25. Зв’язне мовлення. Складання діалогів за самостійно визначеною темою і змістом. Підготовка до контрольної здачі складених діалогів.


Тема 26. Дієслово, його форми. Складні випадки правопису особових форм дієслова.


Тема 27. Складні випадки правопису дієприкметників і дієприслівників.


Тема 28. Зв’язне мовлення. Бібліографія. Анотація.


Тема 29. Прислівник. Складні випадки правопису.

Тема 30. Службові частини мови.


Тема 31. Вигук. Стилістичні засоби морфології


Тема 32. Зв’язне мовлення. Ділові папери: віза, субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, ідентифікаційна картка.


Тема 33. Елементи практичної риторики. Вступ.


Тема 34. Техніка  підготовки вступу. Збір матеріалу, його обдумування і конспект ключових слів.


Тема 35. Структура виступу: тема, основне в змісті


Тема 36. План виступу і стиль мовлення.


Тема 37. Вступ і закінчення виступу.


Усі шкільні предмети, до яких прикріплені рішення завдань, реферати, ілюстрації. Все, що потрібно для повної підготовки до уроку з української мови


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими