KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 11 клас. Повні уроки

Українська мова 11 клас  містить велику кількість навчальних матеріалів: конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавинок.  Опубліковані матеріали  зацікавлять усіх учнів ексклюзивними оригінальністю й доступністю. Тут можна скачати реферати, картинки й інше, що є необхідним для успішного навчання й здачі екзаменів та ЗНО. Гіпермаркет Знань  - твоє джерело знань на щодень!

Гіпермаркет Знань>>Українська мова

                                           

План конспект уроків з української мови 11 клас

Новий календарний план

Перелік тем по українській мові 11клас:

1.    Вступ. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості
2.    РЗМ №1.  Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання.
3.    РЗМ № 2.  Сприймання чужого мовлення. Різновиди читання. Навчальне читання мовчки


ПОГЛИБЛЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ, СТИЛІСТИКИ
4.    Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них.
5.    Речення, його граматична основа. Члени речення
6.    Речення, його граматична основа. Члени речення
7.    РЗМ № 3.  Усний переказ тексту публіцистичного стилю
8-9.    РЗМ № 4-5.  Усний твір на морально-етичну тему
10.    Тематична контрольна робота № 1.  Словосполучення. Речення. Контрольне аудіювання
11.    Види простих речень
12.    Просте ускладнене речення
13.    РЗМ № 6.  Ділові папери. Заява. Автобіографія.
14.    РЗМ № 7.  Ділові папери. Офіційний лист. Акт
15.    Основні пунктограми у простому реченні
16.    Основні пунктограми у простому реченні
17.    Тематична контрольна робота № 2. Просте речення. Основні пунктограми у простому реченні.  Контрольне читання мовчки
18-19.    РЗМ № 8-9.  Доповідь і реферат, пов’язані з виучуваними предметами (із залученням науково-популярної літератури)
20.    РЗМ № 10. Ділові папери. Доручення. Розписка
21-22.    РЗМ №11-12.  Контрольний переказ тексту із творчим завданням
23.    РЗМ № 13.  Аналіз письмового переказу
24.    РЗМ № 14. Ділові папери. Протокол звіт про виконану роботу
25.    Складне речення. Складносурядне речення.
26.    Складне речення. Види складнопідрядних речень
27.    Контрольний диктант
29.    Основні пунктограми у складному реченні
30-31.    РЗМ № 15-16.  Контрольний твір на запропоновану тему
33-34.    Основні пунктограми у складному реченні
35.    Тематична контрольна робота № 3.  Складне речення. Основні пунктограми у складному реченні.  Складне речення. Основні пунктограми у складному реченні
36.    Пряма мова. Діалог.
37-38.    Розділові знаки при прямій мові, діалозі
39-40.    РЗМ. Складання діалогів, відповідно до запропонованої ситуації
41.    Стилістичні засоби синтаксису
42.    РЗМ Усний переказ тексту із творчим завданням
43.    Стилістичні засоби синтаксису
44-45.    РЗМ Контрольний письмовий переказ із творчим завданням
46-47.    Будова тексту. Мовний аналіз тексту.
48.    РЗМ Аналіз контрольного письмового переказу із творчим завданням
49-50.    Стилі, типи, жанри мовлення
51.    РЗМ Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз тексту
52.    Контрольна робота на тему: «Пряма мова, діалог. Текст»
53-54.    Риторика. Виражальні засоби риторики (порівняння, метафора, протиставлення, парадокс)
55.    Контрольний диктант.
56-57.    Виражальні засоби риторики (цитування, заклик, гіпербола, риторичні запитання)
58.    Аналіз контрольного диктанту. Контрольне аудіювання
59.    РЗМ. Доповідь і реферат, пов’язані з виучуваними предметами (із залученням науково-популярної літератури)
60.    Виступ перед аудиторією: звертання, інтонація, взаємодія зі слухачами, темп і гучність виступу, поведінка під час виступу
61-62.    РЗМ. Виступ під час дискусії
63-64.    РЗМ Виступ із доповіддю перед аудиторією
65.    Контрольна робота на тему : «Елементи практичної риторики»
66-69.    Повторення вивченого протягом року
70.    Підсумки за рік


Повний календарно тематичний план створений згідно шкільної програми. Українська мова, економіка, зарубіжна та українська література, російська та англійські мови…


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення