KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 6 клас
Строка 3: Строка 3:
'''''Перелік тем:'''''<br>  
'''''Перелік тем:'''''<br>  
-
Тема 1. [[Тема 1. Мова – скарбниця духовності народу|Мова – скарбниця духовності народу ]]<br> Тема 2. [[Тема 2. Слово та словосполучення|Слово та словосполучення ]]<br> Тема 3. Види словосполучень <br> Тема 4. [[Тема 4. Речення|Речення ]]<br> Тема 5. Види підмета <br> Тема 6. Види присудка <br> Тема 7. Другорядні члени речень <br> Тема 8. [[Тема 4. Речення|Види речень ]]<br> Тема 9. [[Тема 9. Звертання. Вставні слов|Звертання. Вставні слова ]]<br> Тема 10. Однорідні члени речень <br> Тема 11. Складне речення <br> Тема 12. [[Тема 12. Пряма мова|Пряма мова]] <br> Тема 13. Текст <br> [[Тема 14. Типи мовлення 6 клас|Тема 14. Типи мовлення ]]<br> Тема 15. [[Тема 15. Стилі мовлення|Стилі мовлення ]]<br> Тема 16. [[Тема 16. Лексикологія. Етимологія|Лексикологія. Етимологія ]]<br> Тема 17.Інтернаціоналізми. Самостійні і несамостійні слова <br> Тема 18. Другорядні члени речення <br> Тема 19. [[Тема 19. Словники. Активна і пасивна лексика|Словники. Активна і пасивна лексика]] <br> Тема 20. [[Тема 20. Книжна та розмовна лексика|Книжна та розмовна лексика ]]<br> Тема 21. [[Тема 21. Стилістично забарвлені слова|Стилістично забарвлені слова]] <br> Тема 22. [[Тема 22. Словотворення|Словотворення ]]<br> Тема 23. [[Тема 23. Орфографія|Орфографія ]]<br> Тема 24. Складні слова <br> Тема 25. Написання складних слів <br> Тема 26. Назви істот та неістот. Власні й загальні назви <br> Тема 27. Власні назви <br> Тема 28. Способи творення <br> Тема 29. Роди іменника <br> Тема 30. Однина і множина <br> Тема 31. Відмінки іменника <br> Тема 32. Відміни іменника <br> Тема 33. Групи іменників І відміни <br> Тема 34. Відмінювання іменників І відміни <br> Тема 35. Групи іменників II відміни на -р <br> Тема 36. Відмінювання іменників II відміни <br> Тема 37. Закінчення -а (-я) в родовому відмінку однини <br> Тема 38. Закінчення -у (-ю) в родовому відмінку однини <br> Тема 39. Давальний та орудний відмінки однини іменників II відміни <br> Тема 40. Орудний відмінок множини іменників II відміни <br> Тема 41. Відмінювання іменників III відміни <br> Тема 42. Відмінювання іменників IV відміни <br> Тема 43. Орфографія <br> Тема 44. Схема розбору іменника як частини мови <br> Тема 45. Види прикметників <br> Тема 46. Ступені порівняння прикметників <br> Тема 47. [[Тема 47. Групи прикметників|Групи прикметників ]]<br> Тема 48. Відмінювання прикметників твердої групи <br> Тема 49. Відмінювання прикметників м'якої групи <br> Тема 50. Складні прикметники на -лиций. Написання суфіксів <br> Тема 51. Написання прикметників із не -н- чи -нн-. Написання складних прикметників <br> Тема 52. Відмінювання прізвищ прикметникового типу <br> Тема 53. Написання російських прізвищ <br> Тема 54. Схема розбору прикметника як частини мови <br> Тема 55. Види числівників <br> Тема 56. Прості, складні та складені числівники <br> Тема 57. Відмінювання числівника один <br> Тема 58. Відмінювання числівників два, три, чотири <br> Тема 59. Відмінювання числівників п'ять, шість, сім, вісім <br> Тема 60. Відмінювання числівників на позначення десятків <br> Тема 61. Відмінювання числівників на позначення сотень <br> Тема 62. Відмінювання порядкових числівників <br> Тема 63. Відмінювання складених порядкових числівників <br> Тема 64. Властивості займенників <br> Тема 65. Розряди займенників <br> Тема 66. Відмінювання особових займенників <br> Тема 67. Відмінювання зворотного займенника себе <br> Тема 68. Питальні та відносні займенники <br> Тема 69. Відмінювання питальних і відносних займенників <br> Тема 70. Заперечні та неозначені займенники <br> Тема 71. Відмінювання заперечних і неозначених займенників <br> Тема 72. Присвійні займенники <br> Тема 73. Відмінювання присвійних займенників <br> Тема 74. Займенники стільки, цей <br> Тема 75. Відмінювання вказівних займенників <br> Тема 76. Форми вживання займенників <br> Тема 77. Схема розбору займенника як частини мови  
+
Тема 1. [[Тема 1. Мова – скарбниця духовності народу|Мова – скарбниця духовності народу ]]<br> Тема 2. [[Тема 2. Слово та словосполучення|Слово та словосполучення ]]<br> Тема 3. Види словосполучень <br> Тема 4. [[Тема 4. Речення|Речення ]]<br> Тема 5. Види підмета <br> Тема 6. Види присудка <br> Тема 7. Другорядні члени речень <br> Тема 8. [[Тема 4. Речення|Види речень ]]<br> Тема 9. [[Тема 9. Звертання. Вставні слов|Звертання. Вставні слова ]]<br> Тема 10. Однорідні члени речень <br> Тема 11. Складне речення <br> Тема 12. [[Тема 12. Пряма мова|Пряма мова]] <br> Тема 13. Текст <br> [[Тема 14. Типи мовлення 6 клас|Тема 14. Типи мовлення ]]<br> Тема 15. [[Тема 15. Стилі мовлення|Стилі мовлення ]]<br> Тема 16. [[Тема 16. Лексикологія. Етимологія|Лексикологія. Етимологія ]]<br> Тема 17.Інтернаціоналізми. Самостійні і несамостійні слова <br> Тема 18. Другорядні члени речення <br> Тема 19. [[Тема 19. Словники. Активна і пасивна лексика|Словники. Активна і пасивна лексика]] <br> Тема 20. [[Тема 20. Книжна та розмовна лексика|Книжна та розмовна лексика ]]<br> Тема 21. [[Тема 21. Стилістично забарвлені слова|Стилістично забарвлені слова]] <br> Тема 22. [[Тема 22. Словотворення|Словотворення ]]<br> Тема 23. [[Тема 23. Орфографія|Орфографія ]]<br> Тема 24.[[Тема 24. Складні слова|Складні слова ]]<br> Тема 25. Написання складних слів <br> Тема 26. Назви істот та неістот. Власні й загальні назви <br> Тема 27. Власні назви <br> Тема 28. Способи творення <br> Тема 29. Роди іменника <br> Тема 30. Однина і множина <br> Тема 31. Відмінки іменника <br> Тема 32. Відміни іменника <br> Тема 33. Групи іменників І відміни <br> Тема 34. Відмінювання іменників І відміни <br> Тема 35. Групи іменників II відміни на -р <br> Тема 36. Відмінювання іменників II відміни <br> Тема 37. Закінчення -а (-я) в родовому відмінку однини <br> Тема 38. Закінчення -у (-ю) в родовому відмінку однини <br> Тема 39. Давальний та орудний відмінки однини іменників II відміни <br> Тема 40. Орудний відмінок множини іменників II відміни <br> Тема 41. Відмінювання іменників III відміни <br> Тема 42. Відмінювання іменників IV відміни <br> Тема 43. Орфографія <br> Тема 44. Схема розбору іменника як частини мови <br> Тема 45. Види прикметників <br> Тема 46. Ступені порівняння прикметників <br> Тема 47. [[Тема 47. Групи прикметників|Групи прикметників ]]<br> Тема 48. Відмінювання прикметників твердої групи <br> Тема 49. Відмінювання прикметників м'якої групи <br> Тема 50. Складні прикметники на -лиций. Написання суфіксів <br> Тема 51. Написання прикметників із не -н- чи -нн-. Написання складних прикметників <br> Тема 52. Відмінювання прізвищ прикметникового типу <br> Тема 53. Написання російських прізвищ <br> Тема 54. Схема розбору прикметника як частини мови <br> Тема 55. Види числівників <br> Тема 56. Прості, складні та складені числівники <br> Тема 57. Відмінювання числівника один <br> Тема 58. Відмінювання числівників два, три, чотири <br> Тема 59. Відмінювання числівників п'ять, шість, сім, вісім <br> Тема 60. Відмінювання числівників на позначення десятків <br> Тема 61. Відмінювання числівників на позначення сотень <br> Тема 62. Відмінювання порядкових числівників <br> Тема 63. Відмінювання складених порядкових числівників <br> Тема 64. Властивості займенників <br> Тема 65. Розряди займенників <br> Тема 66. Відмінювання особових займенників <br> Тема 67. Відмінювання зворотного займенника себе <br> Тема 68. Питальні та відносні займенники <br> Тема 69. Відмінювання питальних і відносних займенників <br> Тема 70. Заперечні та неозначені займенники <br> Тема 71. Відмінювання заперечних і неозначених займенників <br> Тема 72. Присвійні займенники <br> Тема 73. Відмінювання присвійних займенників <br> Тема 74. Займенники стільки, цей <br> Тема 75. Відмінювання вказівних займенників <br> Тема 76. Форми вживання займенників <br> Тема 77. Схема розбору займенника як частини мови  
''<br> Усі шкільні предмети, до яких прикріплені ''[[Заглавная страница|''рішення'']]''завдань, реферати, ілюстрації. Все, що потрібно для повної підготовки до уроків''<br>  
''<br> Усі шкільні предмети, до яких прикріплені ''[[Заглавная страница|''рішення'']]''завдань, реферати, ілюстрації. Все, що потрібно для повної підготовки до уроків''<br>  

Версия 08:54, 3 сентября 2009

                                                                                                                  Шкільний план, щодо проведення уроку українська мова 6 клас

Перелік тем:

Тема 1. Мова – скарбниця духовності народу
Тема 2. Слово та словосполучення
Тема 3. Види словосполучень
Тема 4. Речення
Тема 5. Види підмета
Тема 6. Види присудка
Тема 7. Другорядні члени речень
Тема 8. Види речень
Тема 9. Звертання. Вставні слова
Тема 10. Однорідні члени речень
Тема 11. Складне речення
Тема 12. Пряма мова
Тема 13. Текст
Тема 14. Типи мовлення
Тема 15. Стилі мовлення
Тема 16. Лексикологія. Етимологія
Тема 17.Інтернаціоналізми. Самостійні і несамостійні слова
Тема 18. Другорядні члени речення
Тема 19. Словники. Активна і пасивна лексика
Тема 20. Книжна та розмовна лексика
Тема 21. Стилістично забарвлені слова
Тема 22. Словотворення
Тема 23. Орфографія
Тема 24.Складні слова
Тема 25. Написання складних слів
Тема 26. Назви істот та неістот. Власні й загальні назви
Тема 27. Власні назви
Тема 28. Способи творення
Тема 29. Роди іменника
Тема 30. Однина і множина
Тема 31. Відмінки іменника
Тема 32. Відміни іменника
Тема 33. Групи іменників І відміни
Тема 34. Відмінювання іменників І відміни
Тема 35. Групи іменників II відміни на -р
Тема 36. Відмінювання іменників II відміни
Тема 37. Закінчення -а (-я) в родовому відмінку однини
Тема 38. Закінчення -у (-ю) в родовому відмінку однини
Тема 39. Давальний та орудний відмінки однини іменників II відміни
Тема 40. Орудний відмінок множини іменників II відміни
Тема 41. Відмінювання іменників III відміни
Тема 42. Відмінювання іменників IV відміни
Тема 43. Орфографія
Тема 44. Схема розбору іменника як частини мови
Тема 45. Види прикметників
Тема 46. Ступені порівняння прикметників
Тема 47. Групи прикметників
Тема 48. Відмінювання прикметників твердої групи
Тема 49. Відмінювання прикметників м'якої групи
Тема 50. Складні прикметники на -лиций. Написання суфіксів
Тема 51. Написання прикметників із не -н- чи -нн-. Написання складних прикметників
Тема 52. Відмінювання прізвищ прикметникового типу
Тема 53. Написання російських прізвищ
Тема 54. Схема розбору прикметника як частини мови
Тема 55. Види числівників
Тема 56. Прості, складні та складені числівники
Тема 57. Відмінювання числівника один
Тема 58. Відмінювання числівників два, три, чотири
Тема 59. Відмінювання числівників п'ять, шість, сім, вісім
Тема 60. Відмінювання числівників на позначення десятків
Тема 61. Відмінювання числівників на позначення сотень
Тема 62. Відмінювання порядкових числівників
Тема 63. Відмінювання складених порядкових числівників
Тема 64. Властивості займенників
Тема 65. Розряди займенників
Тема 66. Відмінювання особових займенників
Тема 67. Відмінювання зворотного займенника себе
Тема 68. Питальні та відносні займенники
Тема 69. Відмінювання питальних і відносних займенників
Тема 70. Заперечні та неозначені займенники
Тема 71. Відмінювання заперечних і неозначених займенників
Тема 72. Присвійні займенники
Тема 73. Відмінювання присвійних займенників
Тема 74. Займенники стільки, цей
Тема 75. Відмінювання вказівних займенників
Тема 76. Форми вживання займенників
Тема 77. Схема розбору займенника як частини мови


Усі шкільні предмети, до яких прикріплені
рішеннязавдань, реферати, ілюстрації. Все, що потрібно для повної підготовки до уроків


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими