KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 7 клас. Повні уроки

Українська мова 7 клас містить велику кількість ексклюзивних уроків, важливих фактів щодо історії мови, основних правил лексикології та орфографії, мовних понять та термінів. Уроки української мови стануть у пригоді й при вивченні інших предметів, наприклад, української літератури. Конспекти уроків, реферати, презентації, кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з української мови – це все ти знайдеш лише на Гіпермаркеті Знань.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова

           


Конспект план уроку: Українська мова7 клас


Українська моваПерелік тем з української мови 7 клас:

 1. Вступ
 2. Мова – скарбниця духовності народу.
 3. РМ 1. Повторення вивченого про текст. Повторення та узагальнення вивченого
 4. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.
 5. РМ 2. Повторення вивченого про типи мовлення.
 6. Частини мови.
 7. Вивчені групи орфограм.
 8. РМ 3. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль.
 9. Самостійна робота. 
 10. Морфологія. Орфографія. Дієслово
 11. Дієслово як самостійна частина мови. Правопис –ться, -шся в кінці дієслів.
 12. Форми дієслова (загальне ознайомлення).
 13. Неозначена форма дієслова (інфінітив) та особові форми дієслова.
 14. РМ 4. Складний план власного висловлювання. Різновиди читання. Ознайомлювальне читання.
 15. Не з дієсловами.
 16. Вид дієслова.
 17. Перехідні та неперехідні дієслова.
 18. Тренувальні вправи до тем 14, 15.
 19. Особа дієслова. Безособові дієслова.
 20. Тренувальні вправи.
 21. Контрольна робота №1.
 22. РМ 5. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини.
 23. Часи дієслова.
 24. Теперішній час.
 25. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.
 26. Майбутній час.
 27. РМ 6. Особливості побудови опису зовнішності людини. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі.
 28. Дієслова І та ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу. Букви е, и в особових закінченнях дієслів.
 29. Тренувальні вправи до теми 26.
 30. Способи дієслів.
 31. Творення дієслів умовного способу.
 32. Творення дієслів наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу.
 33. Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови.
 34. Контрольна робота №2. Контрольне читання мовчки.
 35. РМ 7. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі.
 36. РМ 8. Робота над твором.
 37. Дієприкметник
 38. Дієприкметник як особлива форма дієслова.
 39. Дієприкметниковий зворот, його відокремлення на письмі.
 40. РМ 9. Усний стислий переказ тексту наукового стилю.
 41. Активні та пасивні дієприкметники, їх творення. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників.
 42. РМ 10. Складання діалогів, що доповнюють текст; пов'язаний із характеристикою людини.
 43. Тренувальні вправи .
 44. Відмінювання дієприкметників.
 45. РМ 11. Контрольний письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини.
 46. РМ 12. Робота над переказом.
 47. Безособові форми на –но, -то.
 48. Контрольна робота №3.
 49. Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження.
 50. Не з дієприкметниками. Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова.
 51. Контрольний диктант за І півріччя.
 52. Дієприслівник
 53. Дієприслівник як особлива форма дієслова.
 54. Дієприслівниковий зворот, його відокремлення на письмі.
 55. Тренувальні вправи.
 56. РМ 13. Ділові папери. Розписка.
 57. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного та доконаного виду, їх творення.
 58. Тренувальні вправи.
 59. Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова.
 60. РМ 14. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю.
 61. Не з дієприслівниками.
 62. Контрольна робота №4.
 63. РМ 15. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі.
 64. Прислівник
 65. Прислівник як самостійна частина мови.
 66. Розряди прислівників.
 67. Способи порівняння прислівників.
 68. Тренувальні вправи.
 69. РМ 16. Особливості побудови роздуму дискусійного характеру. Усний твір-роздум дискусійного характеру в публіцистичному стилі.
 70. Способи творення прислівників.
 71. Розбір прислівника як частини мови.
 72. ТКР 7 (завдання).
 73. Букви н та нн у прислівниках.
 74. Не і ні з прислівниками.
 75. РМ 17. Складання діалогів дискусійного характеру.
 76. И та і в кінці прислівників. Правопис прислівників на –о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників.
 77. Написання прислівників разом і через дефіс.
 78. Тренувальні вправи.
 79. Написання прислівникових сполук.
 80. Тренувальні вправи.
 81. Контрольна робота №5.
 82. РМ 18. Особливості побудови опису процесу праці. Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженням у науковому стилі.
 83. Прийменник
 84. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку у словосполученні.
 85. Непохідні й похідні прийменники.
 86. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.
 87. РМ 19. Письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням у художньому стилі.
 88. РМ 20. Робота над твором.
 89. Сполучник як службова частина мови.
 90. Уживання сполучників у простому та складному реченнях. Сполучники сурядності й підрядності.
 91. Написання сполучників разом і окремо.
 92. Розбір прийменників і сполучників як частин мови.
 93. Самостійна робота. Контрольне аудіювання
 94. РМ 21. Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі.
 95. РМ 22. Робота над переказом.
 96. Частка. Вигук
 97. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням.
 98. Тренувальні вправи.
 99. Правопис часток.
 100. Не і ні з різними частинами мови.
 101. РМ 23. Контрольний письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом.
 102. РМ 24. Робота над твором.
 103. Вигук як особлива частина мови. Кома і знак оклику при вигуках.
 104. Дефіс у вигуках. Звуконаслідувальні слова.
 105. Розбір часток і вигуків як частин мови.
 106. Контрольна робота №6.
 107. РМ 25. Замітка дискусійного характеру.
 108. Контрольний диктант за рік.
 109. Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови
 110. Розрізнення частин мови.
 111. Частини мови в ролі членів речення.
 112. Правопис частин мови.
 113. Правопис частин мови.
 114. Підсумки за рікЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення