KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українські держави у складі іноземних держав

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 5 клас>> Історія України: Українські держави у складі іноземних держав


УКРАЇНСЬКІ ДЕРЖАВИ У СКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ


У СКЛАДІ ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ

Після занепаду Галицько-Волинської держави від середини 14 ст. наші землі поступово потрапляли під владу сусідніх держав - Польщі та Литви. Галичина разом з Холмщиною відійшла до Польщі, а першим надбанням Литви на українських землях стала Волинь. Після смерті останнього з Романовичів цей край потрапив під владу князя Любарта - представника великокнязівського литовського роду Ґедиміновичів. Любарт мав дружину з родини галицько-волинських князів і тому вважав законними свої права на ці землі. Він намагався відродити державу Данила Романовича й почувався на цих землях незалежним володарем.

князь любарт

Упродовж одного-двох десятиліть до володінь Великого князівства Литовського було приєднано Київщину з Переяславщиною, Чернігово-Сіверщину та Поділля. Сталося це за великого князя литовського Ольґерда - брата Любарта. Про Ольґерда казали, що він воює не стільки силою, скільки мудрістю. Вста­новлення влади Литви на наших землях відбувалося доволі мирно. Українське населення сприймало литовських рицарів як визволителів, а руські полки, коли було треба, виступали проти ненависного ворога - Золотої Орди - спільно з литовськими.

замок у луцьку

В українських землях Ольґерд посадив князями своїх синів і небожів. На початку володарювання литовські князі не втручалися в порядки, що існували в українських князівствах. Вони запевняли: «Старого ми не змінюємо, а нового не впроваджуємо».

Литвини приймали християнство; руська мова, тобто давньоукраїнська, руські звичаї та закони швидко поширювалися в Литві. Тож історики слушно називають ту державу Литовсько-Руською. Щоправда, від 15 ст. великі литовські князі почали нехтувати давніми правами українців. Одне за одним втрачали самостійність українські князівства, що раніше існували у складі Литовської держави.

Роком, що визначив подальшу долю України, став 1569. Тоді в польському місті Любліні було укладено угоду про об'єднання (унію) Польської та Литовсько-Руської держав в одну - Річ Посполиту. Відтоді українські землі опинилися під владою Польщі.

Спочатку така зміна мало позначилася на українському житті. Проте з часом відмінності у вірі та мові, звичаях і традиціях, притаманні полякам й українцям, ставали дедалі відчутнішими.

Обидва народи вірили в Ісуса Христа, проте українці сповідували православ'я, а поляки - католицизм. Католицька церква була чужою для українців: мовою її відправ служила незрозуміла українцям латина. Тим часом поляки прагнули поширити вплив своєї церкви на приєднані українські землі. Для цього католицьке духівництво за підтримки деяких православних священиків вирішило об'єднати церкви. Року 1596 в місті Бересті відбулося об'єднання (унія) католицької та православної церков. Утворилася ще одна церква - греко-католицька, яку називали також уніатською. Греко-католицька церква зберігала традиційні православні обряди, але підпорядковувалася Папі Римському.

Перевірте, про що дізналися й чого навчилися
1. Як і коли відбувався перехід українських земель під владу Великого князівства Литовського?
2. Розкажіть про зміни в Україні після Люблінської унії.
3. Що ви дізналися про духовне життя українців за тих часів?


В. Власов, О. Данилевська, Вступ до історії України, 5 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Планування уроків з історії України, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання та робота з історії України для 5 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.