KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок на тему "Виробництво. Фактори виробництва"

Тема: "Виробництво. Фактори виробництва"

Мета: Ознайомити учнів з економічним змістом виробництва. Визначити його суспільний характер. Визначити продуктивні сили суспільства; основні елементи процесу виробництва; організаційні форми виробництва. Вміти визначати економічні форми виробництва. Вміти визначати економічні цілі та соціальні умови виробництва.


Практичне застосування знань з теми:Отримані знання з теми можуть бути допомогою при виборі професії (сфери: виробничої чи невиробничої), а також практичні знання структури виробництва допоможуть у підприємницькій діяльності.

Тип уроку:вивчення нового матеріалу.
План заняття:
1.    Вступне слово (1 хв)
2.    Подання основного матеріалу (25 хв)
3.    Вправа «Продовжити думку» (5 хв)
4.    Робота з підручником (3 хв)
5.    Підбиття підсумків (6 хв).


Зміст уроку
І. Організація
ІІ. Мотивація
ІІІ. Актуалізація опорних знань по темі «Потреби споживача та закономірності його економічної поведінки»
Клас ділиться на чотири групи, та пропонуються питання для обговорення представники кожної групи пропонують варіанти відповідей.
Питання, що будуть розглянуті:
1. Що таке суспільне виробництво?
2. Які ознаки розвиненого суспільного виробництва?
3. Які є фактори виробництва?
4. Які є форми виробництва?
5. Як між собою поєднуються фактори виробництва?IV. Вивчення нового матеріалу.ХІД УРОКУ
Вступне слово вчителя.
Виробництво — процес взаємодії між людиною і природою під час якого здійснюється пристосування. Змінювання природи для потреб людини. Економічна наука розглядає виробництво як єдність природних , суспільних відносин.
Виробництво — є основою життя і розвитку суспільства. Як ви це розумієте?
Значення теми:
Вивчення економічного змісту виробництва, його законів, дасть змогу зрозуміти його вирішальну роль у створенні багатства країни і формування доходів.
1. Економічний зміст виробництва
1. Виробничі відносини.
Продуктивні сили.
Виробництво має дві важливі сторони:
Взаємодія людини
з природою…
(пояснення)    ←     Виробництво    →     Відносини
між людьми …
(пояснення)
Основні елементи процесу виробництва

Ec1.jpeg


Висновок:
Засоби і предмети праці називають засобами виробництва, а разом із людьми, що надають їм руху, вони становлять продуктивні сили суспільства.

Ec2 .jpeg
Технологічні способи виробництва (ТВС)
- реміснича технологія;
- машинне виробництво;
- автоматизоване виробництво.
(робота з підручником стор. 34. Читати)
Організаційні форми виробництва


Структура виробництва:
Інфраструктура (Обслуговування):
Виробнича інфраструктура (в Україні розвинута недостатньо — 12,5%)
- підприємства транспорту
- зв'язку
- торгівлі
- фінансово-кредитна сфера
- інформація
- реклама
- оптова і роздрібна торгівля…
Соціальна інфраструктура
надає нематеріальні послуги, задовольняє духовні та соціальні потреби
- охорона здоров'я
- освіта

ІІ. Економічні цілі та соціальні умови виробництва.
1) Цілі:
Вища мета суспільного виробництва — найповніше задоволення матеріальних і духовних потреб людини і суспільства.
Вища мета — це наукова абстракція, бо суспільство — це сукупність інтересів індивідів, соціальних груп, класів, що реалізуються в протиріччях.


Вправа «Продовжить думку»:подивіться на схему 3 і скажіть чому її називають «магічним п'ятикутником» Ваші думки?
Соціальні умови:
 Які соціальні умови забезпечують поступальний динамічний характер розвитку виробництва?
- Економічна свобода — основний принцип ринкової економіки.
- Конкурентне середовище — ефективний механізм регулювання ринкової економіки, вибору оптимальних рішень (змагання за повніше реалізування власних інтересів).
- Система форм власності та господарювання — без якої людина «не може мати ніяких інтересів…»
- приватна
- колективна
- трудова
- державна
Важливим компонентом соціального середовища є умови праці, де можна працювати творчо, отримувати доходи, що забезпечать пристойний рівень життя та мати соціальну стабільність у суспільстві.


ІІІ. Фактори виробництва, чинники.
Економічні ресурси.
Виробнича функція.
Фактори виробництва.
Процес виробництва — результат взаємодії факторів (чинників, економічних ресурсів).
Робота з підручником. с. 39
Дві великі групи, що впливають на розвиток факторів виробництва:

Ec4 .jpeg

V. Інформація — чинник виробництва (створює, зберігає, передає …)

VI. Наука — цей чинник створює інновації. Вони забезпечують майбутнє. Світ без науки — світ без майбутнього.
Виробнича функція - відбиває залежність кількості виробленої продукції від використовуваних економічних ресурсів.
Q = f (L, K, Z, E)
Q - обсяг виробництва
L - праця
K - капітал
Z - природний ресурс (земля)
E - підприємництво
Інші варіанти:
1) Кобба – Дугласа:
Q = f (K, L)
Обсяг виробництва залежить від двох чинників: капіталу та праці.
Q = f (K, L, t)
t - часовий чинник, наприклад технічний прогрес, що розвивається в часі.
Закріплення матеріалу:
1. Тести до теми «Виробництво. Фактори виробництва».


Література:
Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової, с.31-43.
Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк, с.31-38.
Практикум з економіки для 10-11 класів, с. 16-17, практична робота № 5.
Додаткова література

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею "Гранд"
Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Виробництво та його фактори: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва > Виробництво та його фактори: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва. Конспект уроку і опорний каркас