KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок на тему "Сатиричне зображення в романі англійської дійсності. Критика людських вад"

Тема:  Сатиричне зображення в романі англійської дійсності. Критика людських вад. Державний устрій, закони та звичаї Ліліпутії в романі Дж. Свіфта.

Мета:
1.    Прокоментувати ІІІ і ІV розділи «Подорожей Гуллівера»;
2.    Розкрити алегорію і сатиру, спрямовану на викриття суспільних недоліків Англії ХVІІІ ст;
3.    Розкрити суть сатиричного змалювання Ліліпутії в романі;
4.    Розвивати навички роботи в групі, вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи цитати;
5.    Виховувати негативне ставлення до насилля, приниження людини, свідоме ставлення до проблем суспільства.

Обладнання: текст твору, слайди, картки з завданнями 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування на їх основі вмінь та навичок.

Хід уроку


І. Організаційний момент


ІІ. Мотивація знань, вмінь і навичок

На минулому уроці ми з вами отримали інформацію про новаторство Дж. Свіфта в літературі: викриття недоліків у суспільстві за допомогою фантастики. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чому роман Свіфта не втратив своєї актуальності і в наш час.


ІІІ. Актуалізація знань, умінь, навичок

Гра «Швидше, швидше, швидше»
•    Головний герой роману Свіфта  (Гуллівер)
•    Смішне в житті та мистецтві (комічне)
•    Насмішка у прихованій формі  (іронія)
•    Різке, осудливе висміювання негативних явищ (сатира)
•    Сатиричний жанр, в якому працював Дж.Свіфт (памфлет)
•    Сучасники називали «свіфтівським миром» політичну угоду між Англією і Францією у війні 1701-1713 рр. Чому?
•    Судно, на кому подорожував Гуллівер і яке розбилося біля берегів Ліліпутії називалося („Ластівка”)

Це цікаво (лінгвістичний словник)
Чи знаєте ви, що слово „ліліпут”-новоутворення Дж.Свіфта? Воно походить від англійського слова  „little” — маленький, і    „ put”  — за часів Свіфта мало зневажливе значення, з іспанської –„зіпсований”.
Тобто, слово „ліліпут”-перекладається як „маленька зіпсована людина”


ІV. Релакс
„Одного разу Дж.Свіфт спитав свого слугу:
-Що це значить. Що мої чоботи не почищені?
Слуга відповів, що все рівно він піде гуляти і вони стануть брудними.
-Добре,-сказав Свіфт, збирайся зі мною
-Але я ще не їв!
_Нічого, ти все рівно знову зголоднієш.”


VІ . Нова тема
 «Пригоди Гуллівера» — це в першу чергу сатиричний твір, який був задуманий для викриття недоліків сучасної Свіфту Англії. Те, що неможливо було сказати відкрито, автор викривав через алегоричні образи.
Фантастична країна Ліліпутія — чудова нагода розповісти про представників англійської влади, про політичну і релігійну боротьбу. Автор називає свій твір «Зменшувальним склом», через яке можна роздивитися недоліки реальної країни.
Давайте подивимось, які ж закони панували в Ліліпутії.
Робота в мікрогрупах Доповідач повинен  викласти  матеріал, який дібрали члени групи у відповідності із завданням:

Питання  першій  мікрогрупі  про закони Ліліпутії. (мікрогрупі даються запитання, на які діти готують відповіді). Учні знаходять засоби творення смішного в сценах, що аналізуються (гумор, сатира, іронія, сарказм)

Закони Ліліпутії:
•    Як закон ставиться до донощиків та шахрайства?
•    Як карають злочинця і за що нагороджують громадян?(супроводжується історичною довідкою про систему нагород в Англії, зображенням англійських орденів Бані, Підв'язки та Св. Андрія)
•    Який із злочинів важчий: шахрайство чи крадіжка? Чому?
•    Що впливає на отримання державної посади? (супроводжується ілюстраціями до роману)
•    Про що свідчить ритуал присяги Гуллівера?
•    Яку атмосферу у суспільстві створюють закони?
Доповідь другої групи про значення образу імператора.
Доповідач знайомить з дібраним матеріалом про панування у суспільстві однієї особи — імператора, роль маніфесту як сатиричного засобу викриття пихатості й самозакоханості.
Доповідь супроводжується ілюстраціями до роману, виразним читанням маніфесту. Класу пропонується відповісти на запитання: Через які деталі звучить авторська іронія?
Слово вчителя. Епоха, у якій створено роман, називається Просвітництвом, а діячі культури були просвітителями. Свою головну мету вони бачили в тому, щоб навчати людей, через знання навчити їх керувати суспільством. Тому питання освіти займає неабияке місце у творі.
Доповідь третьої мікрогрупи про систему освіти в Ліліпутії базується на завданні знайти відповідь на запитання. (Доповідь групи відбувається у формі інтерв'ю журналіста з представниками влади, керівником дитячого будинку та мешканцем столиці Ліліпутії).

•    Коли батьки віддають своїх дітей у науку?
•    Чи всі діти мають право отримувати освіту?
•    Опишіть дитячі будинки в Ліліпутії. Чому вони поділяються на певні категорії?
•    Розкажіть про виховання дітей кожної категорії, цитуючи відповідні фрагменти твору.
•    Висловте своє ставлення до підходів у вихованні та навчанні дітей різного походження.
Знайти засоби творення смішного в сценах, що аналізувалися.
Доповідь четвертої групи про політичну боротьбу в Ліліпутії
Доповідач групи знайомить з двома існуючими партіями «гостроконечниками» та «тупоконечниками» та міркуваннями щодо аналізу їх позицій та прототипах — вігі і торі, католиках й протестантах; ролі Гуллівера у війні між Блефуску і Ліліпутією і реакції на це імператора.


VІІ. Закріплення
Попереду у Гуллівера ще багато цікавих подорожей: у країну велетнів, мерзенних істот єху, розумних коней, в яких виявиться бажання автора виправити недоліки суспільства. Для того, щоб виправляти недоліки, треба добре знати болючі місця, що заважають суспільству бути щасливим. Чим  же пояснюється інтерес до цього твору у сучасників? Які власні висновки ви зробили на цьому уроці?


VІІІ. Підведення підсумків уроку

Бесіда за запитаннями:
•    Як ви вважаєте, чи потрібні суспільству закони? Аргументуйте свою думку.
•    З якою метою автор докладно знайомить читачів із законами Ліліпутії?
•    Які закони, на вашу думку, найважливіші для людей?


ІХ. Оцінювання


Х. Домашнє завдання.
Підготуватися до характеристики Гуллівера.

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 7 клас > Сатиричне зображення в романі англійської дійсності. Критика людських вад > Сатиричне зображення в романі англійської дійсності. Критика людських вад. Конспект уроку і опорний каркас