KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок на тему "Східнослов’янські племена – предки українців – напередодні утворення держави"

Тема. Східнослов’янські племена – предки українців – напередодні утворення держави.

Мета. Ознайомити учнів з мовою та характером викладання матеріалу в   “Повісті минулих літ”, вчити працювати з історичними джерелами, проводити власні дослідження. Сформувати уяву про плем’я полян та виділити його роль у становленні Київської держави, першого князя Кия. Розвивати вміння здобувати потрібну інформацію з письмових джерел та використовувати її. Виховувати взаємну відповідальність, гуманний стиль відносин у групах, вміння спілкуватися. Забезпечити самореалізацію учнів на вроці.

Тип уроку:  урок-дослідження.

Обладнання:   “Повість минулих літ”, контурні карти, підручники, настінна карта “Розселення старослов’янських племен.

Очікувані результати. Після цього уроку учні:

  1.  набудуть вміння роботи з історичними джерелами;
  2.  навчаться проводити власні дослідження на основі документів;
  3.  здобудуть навички самостійної роботи з контурною картою;
  4.  навчаться визначати роль особистості в історії;
  5.  вдосконалять вміння проводити історичні паралелі, аналогії.


Організація уроку. Учні розподіляються на творчі групи – слабшу й дві сильніші (кількість груп залежить від кількості дітей в класі). Групам роздаються документи – витяги з “Повісті минулих літ” і відповідні завдання.
Учнівське дослідження й аналіз документів триває15хв., решту часу вчитель використовує для того, щоб учні поділилися з однокласниками результатами свого дослідження, а потім на основі їхніх висновків підводяться підсумки всього уроку.

Етапи уроку. 

  І. Учнівські дослідження в групах.
Завдання для групи І. (Група досліджує розселення слов’янських племен).
1.    Уважно прочитайте документ. Зверніть увагу на географічні назви й назви племен.
2.    Візьміть контурну карту. Зазначте літописні назви річок і морів, а в дужках сучасні.
3.    Синьою пастою позначте назви всіх племен слов’ян, крім тих, що заселяли сучасну Україну.
4.    Червоною пастою занесіть на карту назви слов’янських племен, що заселяли сучасну Україну.
5.    Позначте напрямки, звідки, згідно літопису, прийшли слов’янські племена.
6.    Штриховою смужкою позначте на карті шлях “із варяг у греки”.
7.    Зазначте на карті умовні позначки.
8.   
Завдання для групи ІІ. (Група досліджує роль полянського племені у становленні Київської Русі).
1.    Пригадайте, як створювалися держави у різних народів і порівняйте з тим, про що говорить літопис. Визначте основні віхи створення Київської держави.
2.    Яку роль у цьому процесі відіграло плем’я полян?
3.    Що вам відомо про першого князя Київської держави, його політику? Чим ви можете пояснити наявність двох свідчень про Кия – як князя і як перевізника на Дніпрі?
4.    Якщо проводити аналогії із західноєвропейськими народами, який вигляд, на вашу думку, могла б мати схема правління Київської держави?

Завдання для групи ІІІ. (Слабкої).

1.    Хто такий Кий?
2.    Як звали його братів?
3.    Яку назву носили гори, де сиділи брати?
4.    На чию честь названий Київ?
5.    Намалюйте малюнок чи схему місцевості навколо Києва.

ІІ. Звіт груп про результати власних досліджень.

ІІІ. Висновки. Підведення підсумків.

ІV. Домашнє завдання: Заповнити чайнворд та кросворд.


Надіслано вчителями Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Історія України > Історія України 7 клас > Східнослов’янські племена - предки українців - напередодні утворення держави > Східнослов’янські племена - предки українців - напередодні утворення держави. Конспект уроку і опорний каркас