KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок на тему "Узагальнення вивченого про займенник"

Урок на тему "Узагальнення вивченого про займенник"Клас: 7-ий Мета: систематизувати знання учнів з теми "Займенник"; закріпити навички морфологічного розбору займенника; удосконалювати вміння пра­вильно використовувати слова цієї частини мови в усному й писемному мовленні; формувати вправ­ність виконання тестових завдань; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчі нахили; вихову­вати пошану й любов до матері.
Цілі уроку.
Учні мають знати: • основні відомості про займенник як частину мови;


 • розряди займенників;


 • особливості правопису й відмінювання їх;


 • порядок розбору займенника як частини мови. Учні мають уміти:


 • розпізнавати й знаходити займенники в тексті;


 • визначати розряди займенників;


 • відмінювати займенники;


 • правильно використовувати займенники в усному і писемному мовленні.


Тип уроку: узагальнення й систематизація знань; контрольне тестування.
Обладнання: сигнальні картки "Світлофор", робочі аркуші для групової роботи, роздатковий ма­теріал.
Хід уроку:

1. Узагальнення теоретичних знань. Фрон­тальне опитування.
 • Яка частина мови називається займенником?
 • На які розряди поділяють займенники?
 • Пояснити особливості відмінювання слова себе.
 • Як утворюються заперечні займенники?
 • Якими членами речення бувають займенники?
 • Що ви знаєте про особливості правопису їх?


2. Гра "Світлофор". Учитель називає займенники. Учні піднімають сигнальні картки відповідно до пра­вопису слів: разом - зелену, через дефіс — жовту, окремо - червону.
Абихто, будь у кого, хтозна-який, декому, дещо, хтозна-чим, аби з ким, хтозна в чому, який-небудь, будь-де, абиколи, будь-звідки, казна з ким, якась, котрийсь, хтозна для чого.
3. Розподільний диктант. Прослухайте поетич­ний уривок. Визначте тему й основну думку його. Розподіліть наявні в тексті займенники за розряда­ми й запишіть.


Тепер їй любо, любо жити.


Своє добро. — А подивіться!Вона серед ночі встає,


І стереже добро своє,


І ненароком інший гляне.
І дожидає того світу,


Щоб знов на його надивитись,
Наговоритись.  — Це моє!


Моє!  — І дивиться на його,
І молиться за його Богу,
І йде на улицю гулять
Гордіше самої цариці. Щасливая!..
Щоб людям, бачте, показатьСвоє добро. — А подивіться!
Моє найкраще над всіми! —
І ненароком інший гляне.
Весела, рада, Боже мій!
Несе додому свого Йвана.
І їй здається, все село
Весь день дивилося на його,
Що тілько й дива там було,
А більше не було нічого.
Щасливая!..


Т.Шевченко


4. Робота у групах на основі тексту.Прочитай­те вірш. З'ясуйте тему й основну думку твору.Матері
Я твій портрет фіалками вберу  —ти ж так любила голубі фіалки.Мене ти вчила
правді і добру, мене до праці
ти привчила змалку...Я доторкнуся до твого чола,на ньому зморшки — й ті такі ласкаві...Ти все дала й нічого не взяла: ні крихти хліба, ні спасибі навіть...Все те, що мав, і те, що в мене є,що від людей, що від землі святої,що радістю в рядках моїх встає,передано в моє життя тобою...Дочку, можливо, матиму...Хто зна, про що в гаю зозуля накувала...О, як я хочу, мамо, щоб вона твоє велике щедре серце мала!..В. Лідпалий
Виконайте такі завдання: • 1-ша група: випишіть займенники й визначте розряди їх;


 • 2-га група: підкресліть займенники, поставте до них питання, укажіть відмінки;


 • 3-тя група: з'ясуйте синтаксичну роль кожно­го займенника;


 • 4-та група: випишіть три займенники й роз­беріть їх як частину мови.


5. Складання тексту. Розкрийте значення пода­них фразеологізмів. Уведіть їх в усний твір-мініа-тюру "Наймиліше в світі слово - мати". Підкресліть ужиті вами займенники. 2-3 з них розберіть як час­тину мови.Який кущ, така калина, яка мати, така дитина. Нема то­го краю, де б купити маму. Як мати рідненька, то й сороч­ка біленька. Мене мати цілий вік дурила: казала битиму, та й не била. Жінка — для світу, теща — для привіту, а матінка рідна — краща всього світу. Нема цвіту, кращого від макі­вочки, нема роду, милішого від матіночки (Нар. творч.).


6. Відновлення тексту. Прочитайте поезію. За­повніть пропуски займенниками з довідки. Під­кресліть їх відповідно до ролі в реченні.Монолог до мами
На... стежках за дальніми степами,
За полинами, сизими від мли,
Де ноги ... зранені ступати,
Колючі терни, мамо, наросли.
Зберу... набуток ... у жменю.
Важкий ... плуг, пісна ... рілля!
... так хотіли щастя задля ...!
Не дочекались... Пухом ... земля...
 іду, й замало —
Доріг і звершень, друзів і мети!
 на світі знади, мамо,
 повік не осягти!
Як часто ... після ... парадів,
... в душі космічна темнота,
... кличу - не докличусь на пораду!
Та голос ... до ... не доліта...
Гадаєте, що ... пройшло безслідно,
Що можу... лягти і спочивать?..
Є в ... хліб, є в ... і до хліба.
А... у серці спрагу втамувать?
Як пекло це пройти й не спопелиться,
... вогнем з ... усюд мете,
... холуйство, витончене й нице,
Ногами попирає... святе?
Отак лежу та й думаю ночами,
Бо світ і в !..
Вже наче й треті півні прокричати,
А день не йде, і сонце не встає.
І озирнусь на шлях серцем збитий,
Прониже груди холодом в імлі:
На ... стежках, де ... горів для світу,
... гостре пробивається з землі.


Б. МозолевськийДовідка: тих, Ваші, увесь, свій, мій, моя, Ви, мене, Вам, я, все, всього, мені, Ви, щось, таке, чого, мені, я, своїх, коли, Вас, мій, Вас, все, я, мене, мене, чим, коли, усіх, ко­ли, все, цей, мій, ньому, все, моє, свій, тих, я, щось.