KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок на тему "Узагальнення вивченого про сполучник"

 Урок на тему "Узагальнення вивченого про сполучник"

Клас: 7-ий

М е т а: узагальнити й закріпити знання учнів, з теми "Сполучник"; удосконалювати орфографічні вміння й навички; розвивати увагу, кмітливість; виховувати інтерес до творчості П.Воронька, прищеплювати любов до природи рідного краю, рідного слова.

Тип уроку: урок узагальнення й системати¬зації знань, закріплення вмінь і навичок.

Обладнання: сигнальні картки, картки із завданнями, твори П.Воронька.

Хід уроку


Слово вчителя. Ми завершуємо вивчати те¬му "Сполучник", отже, маємо повторити й узагальнити знання про цю частину мови. Для роботи використаємо поезії П.Воронька, а також фольклорні твори — прислів'я та приказки.
Щоб працювалося цікавіше і продуктивніше, пропоную влаштувати змагання. Об'єднайтесь у дві команди, придумайте їм назви, оберіть капітанів. За кожне виконане завдання ви можете дістати певну кількість балів, а всього за урок — 65. Та хоч яка команда переможе, виграють усі, бо зміцнять і поліпшать свої знання з теми "Сполучник". Успіхів вам!


№1. Розминка. Вибірковий диктант (найвища оцін¬ка — 5 б.)
Прослухайте поезію П. Воронька про весняний дощ. Яким настроєм перейнятий вірш? Випишіть сполучники в зошити. Виконайте письмово морфологічний розбір їх. (Представник від кожної команди озвучує результати роботи.)

Весняний дощ!
Зернята між грудками,
Мов злотні розписи з водою залягли
В родюче лоно.
Ніжними руками
Через всю ніч грозової імли
Тяглось пагіння до Нового світу,
Що зветься днем,
Що з сонцем народивсь
І розпочав славетну еру літа.
Весняний дощ,
Своїм трудом гордись
І щедрістю своєю.
Дні грядущі
Тобі всміхнуться в вуса колосків,
Як молоді сини міцні, тямущі
Всміхаються завдячно до батьків,
За їх любов,
Терпіння і науку,
За спадщину в пориві до труда,
За їх безсоння
І за їхню муку,
Щоб кучерявилася зміна молода.
- Спасибі, дощику весняний!
- Скажуть люди,
Святкуючи обжинки на току.
Мале дівча пшеничник їсти буде,
Що голоду не знало на віку.
Олівчик візьме, аркушик блакитний,
Сто рисок густо проведе усторч,
В них намалює мамин посміх рідний.
Внизу підпише: "Це — весняний дощ!"
П. Воронька


№2. Мовознавча хвилинка. 
Дайте відповіді на запи¬тання. (Кожна правильна відповідь — 1 б., макси¬мально — 5 б. за завдання.)

Команда 1-ша.

 • Чи має сполучник лексичне значення? Назвіть групи сполучників за способом уживання.
 • Чи буває сполучник членом речення? Наведіть приклади сполучників підрядності. На які групи поділяють сполучники сурядності?

Команда 2-га.

 • Чи змінюється сполучник за родами, числами, відмінками?
 • Сполучник — це самостійна чи службова час¬тина мови?
 • Які є групи сполучників за синтаксичною рол¬лю в реченні?
 • Наведіть приклади сполучників сурядності.
 • Назвіть групи сполучників за будовою.


№3. Конкурс кмітливих (найвищий бал — 15).
Запрошуємо по одному представникові від команд до дошки.
Запишіть у три колонки сполучники: прості, складні і складені.
Щоб, і, через те що, проте, а, якби, але, тому що, коли, то, зате, як тільки, коли б, у зв'язку з тим що, неначе.

№4. Поетична мозаїка (найвищий бал — 5).
Виразно прочитайте уривки з поеми "Стежинами дружби людської" П.Воронька, знайдіть у тексті сполучники і зробіть морсрологічний розбір їх.

Голосіївський ліс.
Навкруги,
Мов дніпрові круті береги, 
Стіни жител червоні і сірі. 
Зір спинився на ближнім подвір'ї, 
Де я був,
Де ще буду не раз, 
Де прекрасні слова без прикрас 
Виявляють незайману вроду 
Й невичерпную душу народу. 
Прийде пісня, мов дружна весна, 
Шумовита, рвучка, голосна, 
А відійде поважна, як пава.


Сурми слави святої, литаври
Ще сурмлять і гудуть з давнини.
Але Київ цієї весни,
Щасним часом окрилений Київ, 
Від Подолу по згорок Батиїв 
Ще багатший, стрункіший, біліший, 
Хоч на груди коралями вішай 
Ці будинки прямі світлостінні 
Русокосій моїй Україні.
Вперше Київ для мене. І вперше
Те кохання, що, навіть померши, 
Я б, здається, воскрес на хвилину, 
Щоб продовжити зустріч єдину. 


№5. Доповни прислів'я (найвищий бал — 5). 
Учні одержують картки з приказками і прислів'ями. Спишіть речення, вставляючи замість крапок сполучники, вкажіть вид їх. (По одному учасникові від команд озвучують результати.)

Весна днем красна,... на хліб пісна.
... у травні дощ надворі,... восени хліб у коморі.
... лютий не лютуй,... на весну брів не хмур.
Весна багата на квіти,... хліба в осені позичає.
... весною не посієш,... восени не пожнеш.
... зима й злиться,... весні підкориться.
Зима березень лякає,... сама вже зникає,
... квітень з водою,... травень з травою.
Не ламай печі,... квітень надворі.
Травень дерева пишно вбирає,... літо красне в гості чекає.
... зозуля почала кувати, морозам більше не бувати.

№6. Конкурс «Дивись — не помились». Робота з сигнальними картками (найвищий бал — 10).
Учитель називає ряд сполучників і вказує вид їх за будовою, за синтаксичною роллю. Якщо вид визна¬чено правильно, учні підіймають картки зеленого кольору, якщо неправильно — червоного.

 • Прості сполучники: а, хоч, бо, що, як, і.
 • Єднальні сполучники: і, ні...ні, та (і), й, у, але.  
 • Протиставні сполучники: а, але, та (але), проте, зате.
 • Сполучники сурядності: а, і, й, то, однак, або.  
 • Розділові сполучники: або, чи, або...або, чи...чи, то...то.
 • Сполучники підрядності: якщо, коли, щоб, мов, наче, якби.
 • Складні сполучники: щоб, якби, або, немов, ніби, зате.
 • Складені сполучники: тому що, для того щоб, коли, незважаючи на те що.
 • Сполучники сурядності: та (і), також, то...то, але, та (але), проте.
 • Сполучники підрядності: бо, хоч, як, нібито, аби, тільки.


№5. Творчий конкурс (найвищий бал — 15). 


Послухайте, як П. Воронько описав прихід весни у вірші "Журавлики линуть": 
Весна.
Із-за моря 
Летять журавлі. 
Поля зеленіють 
У раннім теплі, 
І проліском, рястом
Квітують ліси. 
Вітчизна співає 
На всі голоси. 
Підводиться сонце 
З нічної імли. 
Журавлики радо:
 - Курли!


Перенесіть настрій Воронькового вірша у власний твір-мініатюру "Весна іде", використовуючи сполучники. (Учитель перевіряє це завдання до наступного уроку й остаточні підсумки змагання оголошує перед тематичним оцінюванням.)

Домашнє завдання. Підготуватися до тематичної атестації за темою "Сполучник".Предмети > Українська мова > Українська мова 7 клас > Тема 38. Написання та розрізнення сполучника > Тема 38. Написання та розрізнення сполучника. Конспект уроку