KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок узагальнення. Українські землі в 60-80 ті роки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 8 клас>>Історія України: Урок узагальнення

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 60    80-ТІ РР. XV» СТ.
1.    Поясніть  значення   понять  і  термінів:   «Лівобережна   Гетьманщина»,   «Слобожанщина», «Руїна», «Чортомлицька Січ», «протекторат».
2    Складіть   перелік   подій,   що   відбулися   на   українських   землях   упродовж 60—80-х рр. XVII  ст.,  які  ви  вважаєте  найважливішими.  Обґрунтуйте свій вибір.
3    Проаналізуйте зміст найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель: Андрусівське перемир'я (1667 р.); Бучацький мирний договір (1672 р.). Визначте спільне і відмінне, укажіть значення та наслідки.
4.    Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України XVII ст.?
5.    Виконайте  завдання за  історичною картою: а)  простежте,  як змінювалася територія   Гетьманщини   в  60—80-ті  рр.  XVII   ст.;  б)   порівняйте  територію Гетьманщини  за  Б. Хмельницького і  після  завершення  Руїни;  в)  назвіть території  Гетьманщини,  які   перебували   під  контролем  Польщі,   Московії та Туреччини.
6.    Покажіть на карті: а)  події московсько-української війни  1658—1659 рр.;
б)    похід польських військ і козацьких полків гетьмана П. Тетері на Лівобережжя;
в)    походи гетьмана П. Дорошенка; г) Чигиринські походи турецько-татарських
військ; д) місця найголовніших битв та підписання найважливіших договорів;
є) центри полків Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України; є) резиденції лівобережних та правобережних гетьманів.
7.    Чому, на вашу думку, у 60—80-ті рр. XVII ст. не вдалося зберегти єдність України? Назвіть факти, які підтверджують, що жодний із союзників українських гетьманів не відстоював інтересів України, а лише переймався власними.
8.    Установіть   хронологічну   послідовність   правління   гетьманів   від   1657   до 1687 р.
9.    Порівняйте внутрішню і  зовнішню політику лівобережних і  правобережних гетьманів. Визначте спільне і відмінне, укажіть значення та наслідки.
10.    Складіть таблицю «Московсько-українські договори  1659—1687 рр.».
 

Історія України 8 клас.
Вислано читачами інтернет-сайту

Календарно-тематичне планування історії України, завдання школяру 8 класу, курси учителю історії України 8 класу Гіпермаркет знань, Історія України, Історія України 8 клас Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків зісторії України 8 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння історії України 8 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.