KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок узагальнення Українські землі у першій половині XVII ст

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 8 клас>>Історія України: Урок узагальнення

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.»
1.    Складіть перелік  подій  з історії України  першої половини XVII ст.,  які  ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.
2.    Поясніть значення понять і термінів: «латифундія»,  «товарне виробництво», «ясир», «Хотинська війна», «національно-визвольна боротьба», «Куруківська угода», «драма», «інтермедія», «козацьке бароко».
3.    Назвіть видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України першої половини XVII ст.?

1)    Які нові території були заселені українцями на середину XVII ст.?
2)    Покажіть українські землі, які в першій половині XVII ст. змінили свою державну приналежність.
3)    Де в цей період була розташована Запорозька Січ?
4)    Укажіть місця, до яких здійснювали свої морські походи  козаки-запорожці.
5)    Покажіть на карті місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду.

5.    Складіть розгорнутий план «Особливості соціально-економічного та політичного становища українців у першій половині XVII ст.».
6.    Складіть історичний портрет П.  Конашевича-Сагайдачного або П.  Могили (за вибором).
7.    Розкрийте значення козацьких повстань 20—30-х pp. XVII ст. для боротьби українців за свої права.
8.    Якими, на вашу думку, були найважливіші досягнення культури України першої половини XVII ст.? Поясніть свою думку.


Історія України 8 клас.
Вислано читачами інтернет-сайту

Календарно-тематичне планування історії України, завдання школяру 8 класу, курси учителю історії України 8 класу Гіпермаркет знань, Історія України, Історія України 8 клас Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з історії України 8 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння історії України 8 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.