KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок №1. Призначення, функції, особливості використання презентації.

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Поняття презентації

Методичні рекомендації до предмету Інформатика 8 клас.

Тема «Урок №1. Призначення, функції, особливості використання презентації.».Розгляд теми: Поняття презентації                                        СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ЗАСОБАМИ MS PowerPoint

1. ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ Й ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Презентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну тему, які зберігаються у файлі спеціального формату. На кожному слайді можна вміщувати довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімацію, стереозвук, як синтезований, так і записаний із мікрофона. Презентації легко створювати за допомогою програми MS PowerPoint.

За структурою презентації поділяють на лінійні та розгалужені.

Презентації лінійної структури створюються для послідовного викладання матеріалу з використанням мультимедійних засобів. Вони мають містити лише головні положення повідомлення, які допомагають усвідомити його зміст, та ілюстрації.

Презентації, які можна використовувати під час узагальнення й систематизації знань та для визначення рівня навчальних досягнень учнів, завдяки гіпертекстовим посиланням найчастіше мають розгалужену структуру.


2. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ (ЗА Д.ЛЬЮЇСОМ)


•    Кожен слайд має відображати одну думку.
•    Текст має складатися з коротких слів та простих речень.
•    Рядок має містити 6—8 слів.
•    Всього на слайді має бути 6—8 рядків.
•    Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50.
•    Дієслова мають бути в одній часовій формі.
•    Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайду.
•    У заголовках мають бути і великі, і малі літери.
•    Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі інформації.
•    Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох.
•    Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею.
•    Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.


3. СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Після завантаження PowerPoint справа з’являється панель (рис.1), яка дозволяє відкрити наявну презентацію або створити нову різниим способами.
За допомогою Мастера автосодержания можна швидко створити презентацію, використовуючи шаблони наявних варіантів презентацій.

Другий режим Шаблон оформления. Це готовий шаблон, який необхідно заповнити певним чином, додавши (за потреби) слайди з графікою чи діаграмами.
Найчастіше створюють презентацію з чистої сторінки, вибравши Новая презентация.

Виконавши команду Формат – Разметка слайда, можна вибрати розмітку (рис.2). Для першого слайда доцільно вибрати макет Титульный слайд. Можна вибрати порожній слайд, а потім вміщувати в нього потрібні елементи.

5.06-8.jpg

4. ЕЛЕМЕНТИ СЛАЙДОВОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ


Основними елементами слайдової презентації є слайди, замітки та заголовки.

На кожному слайді можна вмістити такі елементи: заголовки, основний текст, графічні об’єкти (ефекти WordArt, рисунки з бібліотеки ClipArt Gallery чи прочитані з файла, автофігури, організаційні діаграми, об’єкти WordArt, таблиці, діаграми) елементи мультимедіа (відеокліпи, звукові кліпи з файлів чи дикторські тексти), дату, час, текст колонтитула, номер слайда, кнопки керування процесом демонстрації.

5. ЗАСТОСУВАННЯ ШАБЛОНУ ОФОРМЛЕННЯ СЛАЙДА

Формат/ Применить шаблон оформления/ вибрати необхідний шаблон оформлення слайда

5.06-9.jpg

6. ВСТАВКА ТЕКСТУ ДО СЛАЙДА

На титульну сторінку можна вставити текст WordArt. Для цього необхідно виконати такі дії:Вставка/ Рисунок/ Объект WordArt (або на панелі інструментів Рисование (звичайно вона знаходиться внизу екрана) вибрати кнопку Добавить объект  WordArt). У вікні Коллекция WordArt вибрати необхідний стиль тексту (рис.5). після цього ввести необхідний текст. За бажанням можна змінити тип, розмір та накреслення шрифту.

5.06-10.jpg

7. ВСТАВКА НОВОГО СЛАЙДА

Для вставки нового слайда до презентації необхідно виконати таку послідовність дій:Вставка/ Новый слайд (рис). Застосувати до цього слайду потрібний макет.

5.06-11.jpg

8. ФОРМАТУВАННЯ СЛАЙДА

Форматуючи слайд, можна змінити кольорову гаму оформлення чи вибрати оформлення фону. Щоб змінити кольорову гаму оформлення слайда, необхідно  виконати такі дії: Формат/ Цветовая схема слайда. Далі вибрати стандартну чи спеціальну схему.

Надіслав викладач інформатики Манжула Анна Михайлівна.


Збірка конспектів уроків з інформатики скачати, календарно-тематичне планування, підручники по всім предметам онлайн

Предмети > Інформатика > Інформатика 8 клас > Поняття презентації > Поняття презентації. Методичні рекомендації