KNOWLEDGE HYPERMARKET


У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві

Гіпермаркет Знань>>Етика>>Етика 6 клас>>Етика: У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві


У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ЕТИКА ВІДНОСИН МІЖ НАРОДАМИ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ


1. У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві.

2. Як ставитися до культурно-національних особливостей людей, які живуть в Україні.

3. Як виявити повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.

Після цього уроку ви зможете:
Розповідати, чому Україна є багатокультурною державою;
Обґрунтовувати необхідність толерантних відносин між народами, які мешкають в Україні;
Пояснювати відмінність між поняттями «патріотизм» та «шовінізм»;
Наводити приклади проявів поваги до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.
Поняття,   які   треба   вміти   застосовувати: національність, багатонаціональна країна, патріотизм, шовінізм.

1. У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві

Користуючись уявним мікрофоном, висловтеся про те, чи є Україна багатонаціональною державою. Чому ви так вважаєте?
Вам уже відомо, що на теренах України люди живуть багато тисячоліть. Це представники різних народів, народностей і націй. Приналежність людини до нації або народності називають національністю.

Нашу країну називають багатонаціональною, оскільки віддавна в Україні мешкають українці, росіяни, білоруси, болгари, молдовани, румуни, угорці, німці, поляки, татари, кримські татари, караїми, греки, євреї, албанці, гагаузи, цигани - загалом представники близько 130 національностей. Тісні й тривалі політичні та господарські зв'язки, спільні інтереси сформували почуття приналежності до українського народу в представників різних народностей і націй, що проживають на її території. Більшість населення України становлять українці, однак і представники інших народів є громадянами України і, відповідно, мають ті самі права і обов'язки, що й українці. Жоден громадянин держави не може мати менше або більше прав, ніж інші, внаслідок свого національного походження.

Багатонаціональна (про країну, державу) - яка складається з багатьох націй, створена різними націями. Народ - усе населення, усі жителі тієї чи іншої країни або частина жителів, пов'язаних спільною мовою, традиціями і культурою.

Національність - належність людини до якої-небудь нації.
Нація - історична форма спільності людей, об'єднаних єдиною мовою, територією, глибокими внутрішніми економічними зв'язками, певними рисами культури та характеру.

Працюючи в малих групах, наведіть приклади прав, які мають різні народи, що мешкають в нашій країні. Подумайте, які ще права слід забезпечити громадянам демократичної держави - представникам різних національностей.

Оскільки представники різних народів говорять різними мовами, сповідують різні релігії, мають притаманні їм особливі традиції та звичаї, демократична держава повинна забезпечити їм право на збереження їхньої культури. Наприклад, зрозуміло, що громадяни

України повинні володіти державною мовою. З іншого боку, законними є й права різних народів і націй на навчання дітей, видання літератури, створення телебачення чи радіомовлення рідною мовою кожного народу. Не визнавати такі права кожної національності - значить створювати підґрунтя для конфліктів, а отже - загрози для єдності держави та миру в суспільстві.

Для розв'язання питань відносин між народами, які живуть в Україні, недостатньо тільки державного врегулювання мовного питання - через закон. У громадянському суспільстві одним з основних моральних правил у відносинах між народами і водночас запорукою суспільної злагоди має виступати терпимість, толерантність.

Порадьтеся в загальному колі.
- Чи навчаються представники різних національностей у вашому класі, школі?
Чи є представники інших національностей у вашому місті, селі?
•    Які стосунки склалися між учнями, які належать до різних національностей в класі? А у вашому місті? У нашій державі загалом?
•    Чи характерні толерантні стосунки для дорослих людей -представників різних національностей?
Об'єднайтеся в пари й запропонуйте символічне зображення, що втілює моральні засади відносин між представниками різних національностей: спільний дім, корабель, квітка з пелюстками тощо. Поясніть свій символ однокласникам.


2. Як ставитися до культурно-національних особливостей людей, які живуть в Україні

Інколи в розмовах дітей і дорослих можна почути, як хтось із зневагою каже: «Чого від цієї людини можна сподіватися? Він же...» І далі називають національність людини. Деколи можна почути навіть жарти й анекдоти, що висміюють певні риси чи особливості характеру тих або тих народів, які живуть в Україні. Такий погляд на взаємини, коли виявляється неповага до представників інших народів, зверхність та визнання своєї національності вищою за інших називається шовінізмом. Він не має нічого спільного з любов'ю громадянина до своєї Батьківщини - патріотизмом.

Найнебезпечнішим різновидом шовінізму є фашизм, або нацизм, пам'ятний людству з часів Другої світової війни. Напередодні цієї війни до влади в Німеччині прийшли нацисти, які вважали, що всі інші народи є неповноцінними, меншовартісними і повинні служити німцям як представникам «вищої раси». Основний план нацистів та їхнього вождя Гітлера полягав у тому, щоб встановити панування над усім світом, перетворивши населення інших країн на рабів. Для світу це стало трагедією й призвело до смерті десятків мільйонів людей.

Нацизм - течія фашизму, яка насаджувалася в гітлерівській Німеччині.
Патріотизм - любов до своєї країни, вірність їй.

Шовінізм - думки й ідеї, що проповідують зверхність, панування однієї нації за рахунок пригнічення інших, розпалюють національну ворожнечу.

Фашизм - суспільна течія, представники якої пропагували національну винятковість свого народу, ненависть до інших національностей, розпалювали ворожнечу між народами.

Кожен із нас повинен усвідомлювати, що слід шукати шляхів до взаєморозуміння з представниками будь-яких народів, що живуть в Україні незалежно від їхніх культурно-національних особливостей. Інакше можливі конфліктні ситуації. Наприклад, декілька років тривало кровопролиття в одній з багатонаціональних країн Європи - Югославії. Вона розпалася на низку незалежних держав, які вирішували свої суперечки на національному ґрунті та територіальні претензії один до одного шляхом війни.

Пам'ятаймо: співіснування народів і націй в одній країні - це завжди шлях до їх взаємозбагачення, взаємовідкриття і створення спільної культури всього людства. Наприклад, неможливо навіть уявити, щоб музичні твори Вольфганга Амадея Моцарта, Ферен-ца Ліста, Йозефа Гайдна належали тільки австрійському народу (громадянами саме цієї країни були ці композитори), а духовна спадщина українських мислителів Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, визнана в усьому світі, належала б лише українцям.

Прочитайте уривок з праці відомого українського дослідника культури Дмитра Антоновича. Працюючи в загальному колі, обміркуйте, про що йдеться у тексті. Чи погоджуєтеся ви з думкою автора? Чому?

Культурний розвиток кожного народу проходить у процесі постійних взаємин різних народів між собою, у процесі культурних впливів одного народу на інший... такі культурні впливи є необхідною передумовою культурного розвитку й поступу кожного народу. І чим більше є різних впливів культурних, які народ сприймає, вбирає в себе, перетворює і розвиває, тим культура цього народу є багатшою.

Отже, правилами співжиття різних народів у багатонаціональній демократичній державі, необхідними для того, щоб наша держава розвивалась і квітла, є:
•    дотримуватися рівних прав і визнавати цінність культури всіх народів, що мешкають в Україні;
•    намагатися дізнаватися про культуру своїх сусідів;, співпрацювати, допомагати в інтересах розвитку країни;
•    обмінюватися поглядами, досвідом, ідеями з представниками інших народів;
•    досягати домовленостей, приймаючи спільні рішення.


3. Як виявити повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів

Напевно, вам доводилося подорожувати Україною, знайомитися з людьми, які належать до різних народів. Інколи під час таких зустрічей доводиться стикатися з новими і навіть не дуже зрозумілими традиціями, церемоніями, обрядами. У будь-якому випадку до всіх традицій і церемоній ми маємо ставитися з повагою.

Прочитайте опис традицій гостинності кримськотатарського народу та традиції святкування Катерини в українців і обміркуйте в парах. З дотриманням яких моральних правил пов'язані описані традиції? Що ми можемо сказати про характерні риси моралі та культури двох народів?

Уявіть собі, що ви є гостями і учасниками цих традиційних свят. Як би ви себе поводили? Чому? Складіть декілька правил поведінки, яких би ви порадили дотримуватися стосовно до звичаїв і традицій різних народів.

ІЗ КНИГИ «ПРО ЕТИКЕТ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ»

Приділяючи увагу гостю, не можна говорити: «Чому ви не їсте?», «Чому нічого не берете? Може вам не подобається наша їжа?». Такі висловлювання позбавлені чуйності і можуть викликати у гостя почуття дискомфорту.
Під час їди також треба дотримуватися певних правил:
-    господарі, спостерігаючи за гостями, час від часу пропонують їм різні страви. Проте не можна робити цього нав'язливо;
-    якщо гість іще їсть, господарі мають також продовжувати їсти, щоб гості не наслідували їхній приклад. Господарі можуть перестати їсти тільки тоді, коли гості вже ситі;
-    найсмачніші і найвишуканіші страви зазвичай пропонують гостям, тимчасом як господарі мають їсти якомога менше, аби побільше залишилося для гостей.

З КНИГИ ОЛЕКСИ ВОРОПАЯ «ЗВИЧАЇ  НАШОГО НАРОДУ»

День великомучениці Катерини, чи, як звичайно це свято в народі називається, «Катерини», є свято дівочої долі. Напередодні цього свята колись парубки просилися, щоб Бог послав їм добру жінку. В самий же день свят, сьомого грудня, дівчата ворожать і закликають долю.

Ранком, до схід сонця дівчина йде в садок і зрізує гілочку вишні. В хаті дівчина ту гілочку ставить у пляшку з водою і чекає свята Меланки. Якщо до «Меланки» вишня розів'ється і зацвіте - добрий знак, бо й доля дівоча цвісти буде. Засохне гілочка без цвіту - кепська ознака.

Увечері дівчата сходяться до однієї хати і варять спільну вечерю -борщ і кашу. Приходять хлопці, починаються розваги. Танцювати не можна, піст, але й без танців весело - сміх, співи...

Опівночі, перед «півнями», дівчата беруть горня з «вечерею», обгортають його новим рушником і йдуть «закликати долю». Простують до воріт. Кожна з дівчат вилазить по черзі на ворота, тримаючи в руках горня з кашею та борщем, і тричі гукає: «Доле, доле, йди до мене вечеряти!». Якщо в цей час заспіває півень, «доля обізвалася»; якщо ж ні: «Доля оглухла, не чує мого голосу». Журиться дівчина і проклинає долю: «Щоб ти зозулі не чула, блуднице моя!».

І. Оцініть себе, зарахувавши за відповіді 1-5 по 1 балу, 6-7 по 1,5 бала, 8-9 по 2 бали.
I.    Що таке народ?

2. Що таке національність?

3. Яку державу називають багатонаціональною?

4. Які погляди називають шовіністичними?

5. Яких правил співжиття мають дотримуватися різні народи в багатонаціональній демократичній державі?

6. Які права повинні мати народи в демократичній державі?

7. Яких правил мають дотримуватися громадяни однієї багатонаціональної демократичної держави - представники різних народів у спілкуванні один з одним?

8. Чому людство засудило фашизм?

9. Чому різним народам корисно проживати в одній демократичній державі?

II.    Поверніться до фотографії, що розглядали на початку уро¬ку. Сформулюйте, які правила поведінки мають регулювати стосунки зображених на ній людей. Поясніть свою думку.

1.    «Усі мають недоліки - хто більші, хто менші. Ось чому і дружба, і допомога, і спілкування були б неможливими, якби не існувало між нами взаємної терпимості» (Г. Гвіччардіні). Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Чому? Викладіть свої думки з цього приводу у формі невеличкого твору-роздуму.
2.    Складіть перелік моральних правил для громадянина багатонаціональної держави, що допомагають йому у взаєминах із представниками інших народів.
3.    Спробуйте пояснити, як жадібність, злобність, заздрість, брехливість, підлабузництво можуть впливати на взаємини між народами в одній країні.


Етика. 6 клас. Данилевська О., Пометун О.

Матеріали з етики, планування з етики, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з етики для 6 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.