KNOWLEDGE HYPERMARKET


Файли, що можна імпортувати до програми Windows MovieMaker

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Файли, що можна імпортувати до програми Windows MovieMaker


Файли яких форматів можна імпортувати до програми Windows MovieMaker?

Файли не всіх мультимедійних форматів можна імпортувати до проекту ( табл  9.1)

Таблиця 9.1

Таблиця 9.1

У  випадку,  якщо  мультимедійні  об’єкти  збережені  у  форматах,  що  не підтримуються  програмою  Windows MovieMaker,  для  використання  в  про­екті  їх  слід  спочатку  конвертувати  до  одного  з  мультимедійних форматів, вказаних у таблиці 9.1.


Як об’єднати кілька відеокліпів?

Windows MovieMaker надає можливість об’єднувати два чи кілька суміж­них  відеокліпів,  тобто  таких  відеокліпів,  які  були  відзняті  разом  і  про­довжують один одного. Об’єднання кліпів зручно виконувати, якщо в  збір­ці утворилося кілька коротких відеокліпів, в які не потрібно вносити змін,  і після  об’єднання вони можуть бути використані як  один  кліп.  Об’єднання суміжних кліпів можна виконати на панелі Вмісту або на Аркуші розкадрування/Шкалі часу. Для цього слід виділити потрібні відеокліпи та виконати вказівку меню Кліп /Об’єднати  або  вказівку  Об’єднати  з  контекстного меню виділених кліпів.


Як приховати початок чи кінець відеокліпу?

Кліпи можуть містити фрагменти, які не потрібно відтворювати у філь­мі.  Якщо  такі  фрагменти  розташовано  на  початку  чи  наприкінці  кліпу,  їх можна приховати —  «обрізати» початок чи кінець кліпу. Це можна зробити на Шкалі часу (мал. 9.11). Кожен виділений кліп має початкову точку мон­тування  (9) та кінцеву точку монтування  (10).

Шкала часу


Під час наведення вказівника мишки на точки монтування його вигляд змінюється на двонапрямлену червону стрілку  (мал. 9.12), при цьому мож­на натиснути ліву  клавішу мишки  і виконати  протягування, що  дозволить «обрізати» кліп.

Точки монтування


  • Під  час  приховування  частин  кліпу дані  не  видаляються  з  мате­ріалів джерела.  За  потреби  в  подальшому можна  видалити  встановлені  точки  монтування  та  повернутися  до  вихідної  довжини кліпу.
  • Обговорюємо

1. Чи можна вважати відеоредактором програвач Windows Media?
2. Чим відрізняються проект і фільм? Чи можна змінити порядок розташуван­ня відеофрагментів у фільмі? А в проекті?
3. Які об’єкти розміщені на панелі Збірок?
4. Які дії під час створення  відеокліпу зручно виконувати за допомогою Арку­ша розкадрування, а які —  за допомогою Шкали часу?
5. Де зберігається відео, що захоплюється з відеокамери?
6. Чи будуть відеокліпи,  імпортовані до Збірок, відображатися після копіюван­ня проекта на інший комп’ютер?
7. Чи можна відеокліпи, збережені в різних збірках, розмістити в одній збірці?
8. Зображення  яких  форматів,  що  можна  імпортувати  до  проекту  Windows MovieMaker,  ви використовували під час роботи з графічним редактором?

  • Працюємо в парах

А. 1. Визначте,  на  відображення  яких об’єктів  в  якій  області  вікна  відеоредактора впливають вказівки Вигляд/Ескізи та Вигляд/Подробиці. Обго­воріть у парах.

В. 2. Завантажте  відеоредактор Windows MovieMaker та виконайте  вказівку Довідка/Виклик довідки. Знайдіть у довідковій системі та ознайомтеся з порадами щодо створення та покращення якості відео:  про вплив на якість відео фону, освітлення, одягу людей, що беруть участь у зйомці, використання штатива. Навчіть товариша по парі.

С. 3. Що спільного та  відмінного мають вікна Попереднього пе­регляду відеоредактора Windows MovieMakena програвача Windows  Media?  За  результатами  порівняння  побудуйте діаграму Венна. Обговоріть у парах.

4. Чи  можна  імпортувати  до  проекту,  що  створюється  за допомогою  ві­деоредактора  Windows MovieMaker,  відеозапис,  знятий  на  мобільний телефон у форматі 3GP? Обговоріть у парах.

  • Працюємо самостійно

A.  1.  Перегляньте  відеозапис  Батько  —  режисер.wmv,  збереже­ний у папці Мультимедіа\Відео на CD-диску. Назвіть кроки, з яких складається створення фільму в наведеному прикладі.

B.  2.  Розгляньте,  які  елементи  вікна  відеоредактора  відображені  на  ма­люнку 9.2.  Визначте,  які дії  потрібно  виконати,  щоб  зовнішній  вигляд став таким, як на малюнку 9.3.  Назвіть два способи.

C.  3.  Завантажте  проект  Футбольний  фристайл.mswmm,  збережений  у папці  Мультимедіа  вашої  структури  папок.  Виконайте  вказівку  Ви­гляд/Шкала часу.  Визначте,  вигляд яких об’єктів змінюється у разі вико­ристання кнопок  Кнопки , розташованих у верхній частині Шкали часу.

  • Досліджуємо

Дослідіть,  які  відмінності  мають фільми,  створені  за допомогою майстра,  якщо  вибрати  різні  види  монтажу:  Виділення  фільму, Відобразити й зсунути,  Музичне відео,  Спортивні новини,  Старе кіно. Заповніть таблицю в зошиті.

Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.