KNOWLEDGE HYPERMARKET


Форматування абзаців

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 6 клас-Інформатика 7 клас>>Інформатика: Форматування абзаців

Форматування абзаців


1. Що таке абзац?
2. Як розпочати новий абзац при введенні тексту в текстовому редакторі?
3. Якими способами можна виділити в тексті абзац; кілька абзаців?
4. Назвіть властивості символу. Як можна змінити значення цих властивостей?


Властивостями абзацу є: вирівнювання, відступ зліва, відступ справа, відступ першого рядка, інтервал перед, інтервал після, міжрядковий інтервал та інші. Значення властивостей виділених абзаців або поточного абзацу можна встановити або змінити, вибравши команду Абзац меню Формат або контекстного меню. При цьому відкривається вікно Абзац з двома вкладками.

Розглянемо властивості, значення яких можна встановити на вкладці Відступи та інтервали.

Властивість вирівнювання визначає спосіб розташування символів у рядках абзацу і може набувати одне з таких значень: за лівим краєм (перші символи всіх рядків абзацу, за винятком, можливо, першого, знаходяться один під одним), за правим краєм (останні символи всіх рядків абзацу знаходяться один під одним), по центру (символи кожного рядка розташовуються симетрично відносно середини рядка), за шириною (вирівнювання за лівим і за правим краєм одночасно). Ці значення вибираються зі списку Вирівнювання, що відкривається. Вони також можуть бути встановлені за допомогою відповідних кнопок панелі інструменті в: За лівим краєм, за правим краєм, по центру, за шириною.

Властивості відступ зліва і відступ справа визначають відстань лівої і правої межі абзацу від відповідно лівої і правої границі робочої частини сторінки. Робочу частину сторінки визначають її поля. Про встановлення розмірів полів на сторінці ви дізнаєтесь далі. Наіічастішс для абзаців основного тексту документа встановлюють нульові відступи і зліва, і справа. А для віршів, списків, означень, правил відступи збільшують.
Властивість відступ першого рядка визначає положення початку першого рядка абзацу відносно його лівої межі. У полі Перший рядок встановлюється одне із значень: немає (відступ першого рядка відсутній), відступ (початок першого рядка знаходиться справа від лівої межі абзацу) або виступ (початок першого рядка знаходиться зліва від лівої межі абзацу). А у полі на з лічильником встановлюється значення відступу або виступу.

Звертаємо вашу увагу, що позиція початку абзацу встановлюється саме значенням цієї властивості, а не введенням пропусків.
Значення останніх трьох властивостей можна також встанови!и за допомогою маркерів на горизонтальній лінійці.
Властивості Інтервал перед та інтервал після визначають додаткову відстань абзацу від попереднього і наступного абзацу відповідно.
Звертаємо вашу увагу, якщо необхідно відділити абзац або кілька абзаців від інших, то потрібно змінити значення цих властивостей, а не пропускати порожні рядки.
Властивість міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками абзацу. Вона може набувати таких значень:

♦ одинарний — відстань між даним рядком і попереднім дорівнює найбільшому розміру символів даного рядка;

♦ полуторний — у 1,5 рази більший одинарного;

♦ подвійний — у 2 рази більший одинарного;

♦ мінімум — не менше від вказаного значення;

♦ точно — дорівнює вказаному значенню;

♦ множник — дорівнює одинарному, помноженому на вказане значення.

Найчастіше в тексті використовують одинарний, полуторний і подвійний інтервали.

Значення цієї властивості можна встановити також за допомогою кнопки Міжрядковий інтервал зі списком, що відкривається.

Практична робота
1. Відкрийте у Word документ Практична 6.
1. Відформатуйте текст за вказаними в таблиці значеннями властивостей абзаців:
Відформатуйте текст за вказаними в таблиці значеннями властивостей абзаців 


3. Запишіть документ Практична6 до своєї папки і закрийте його.
4. Відкрийте документ Практична 7.
5. Заповніть таблицю для кожного абзацу цього документа:

Заповніть таблицю для кожного абзацу цього документа
 
6. Закрийте Word.

Запитання та завдання

1. Назвіть кілька властивостей абзацу? Як можна встановити їх значення?

2. Назвіть властивості абзацу, значення яких можна встановити на вкладці Відступи та інтервали вікна Абзац.

3. Що визначає властивість вирівнювання? Які значення вона може набувати? Як можна встановити ці значення?

4. Що визначають властивості відступ зліва і відступ справа? Як можна встановити значення цих властивостей?

5. Що визначає властивість відступ першого рядка? Які значення вона може набувати? Як можна встановити ці значення?

6. Що визначають властивості інтервал перед і інтервал після? Як можна встановити значення цих властивостей?

7. Що визначає властивість міжрядковий інтервал? Які значення вона може набувати? Як можна встановити ці значення?

8. Відкрийте будь-який текстовий документ. Виділіть перший абзац. Виберіть команду Буквиця меню Формат. Встановіть: положення — в тексті, висота в рядках — 2, відстань від тексту — 0,5 см. Виберіть кнопку ОК. Виділіть по черзі інші абзаци і виберіть цю ж команду. Встановіть інші значення властивостей, змініть шрифт. Змініть колір буквиць.


Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика 6 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту


Вся шкільна программа онлайн, безкоштовні підручники, конспекти уроків, рефератів інформатики, питання та відповіді.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.