KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізико-географічне положення Африки


План-конспект уроку з теми  “Фізико-географічне положення Африки”

Мета уроку:
Освітня: вивчити план характеристики материка. Ввести поняття «фізико-географічного положення» та дати уявлення про порядок його характеристики. Виявити особливості фізико-географічного положення Африки та з’ясувати їх вплив на природу материка. Актуалізувати вміння визначати географічні координати з метою їх визначення для крайніх точок материка. Вивчити географічну номенклатуру берегової лінії Африки. Надати короткі відомості про дослідження та освоєння континенту європейцями.
Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи. Навчати учнів логічно мислити, обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння.
Розвиваюча: Розвивати у школярів вміння застосовувати знання про загальні географічні закономірності природи Землі для характеристики особливостей їх регіонального прояву. Розвивати інтерес до предмету, вносячи в зміст уроки елементи цікавої географії: ігри, топонімічні та історичні дані.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:
•    фізична карти світу;
•    фізична карта Африки;
•    атласи школярів;
•    контурні карти;
•    авторська презентації ppt «Фізико-географічне положення Африки»;
•    листи опорно-інформаційних схем школярів.
 
Хід уроку
Зміст матеріалу уроку 


І. Організація класу      
ІІ. Презентація теми вчителем
     Ми починаємо вивчення нового розділу «Материки». Вивчатимемо їх у певній послідовності, залежно від їх розташування на земній кулі та, відповідно, до подібності природи. Спершу познайомимося з материками тропічних широт – Африко, Південною Америко, Австралією. Потім – з льодовим материком нашої планети Антарктидою. Завершимо мандрівку – материками північної півкулі: Північно. Америкою та Євразією. Вивчаючи материки, ми не лише будемо знайомитись з їх природою, населенням та країнами, але й збиратимемо цікаву інформацію: рекорди природи (об’єкти «най, най…»), назви-двійники тощо.
     Африка — другий за розмірами материк світу. Її називають улюбленицею Сонця. Справді, крім вулканічного масиву Кіліманджаро, там ніде немає багаторічних снігів і льодовиків. Через центральну частину материка проходить екватор. Тут Сонце протягом року знаходиться близько до зеніту, щодня йдуть дощі. На південь та північ від екватора, в районі тропіків, лежать пустелі, де іноді роками не випадають дощі. Пісок нагрівається так, що в ньому можна пекти яйця.
     Про Африку можна казати як про материк «най-най». Тут живуть: найбільша тварина суходолу — африканський слон, найвища тварина світу — жираф, чемпіон з бігу серед тварин — гепард, найбільший на Землі птах — африканський страус, найшвидша змія — африканська мамба тощо.
     До Африки взимку відлітають птахи України: лелеки, ластівки, журавлі тощо.
Саме Африка — батьківщина таких цінних культур, як буряки, цибуля, капуста, кавуни, що поширились по всьому світові. Африканські продукти: какао, кава, цитрусові, банани, ананаси користуються попитом в європейських країнах, у тому числі і в Україні.
     За останні десятиліття збільшилися економічні, торговельні та культурні зв'язки країн Африки з Україною. Студенти з різних куточків Африки навчаються у вищих навчальних закладах нашої країни. Українські фахівці брали участь у будівництві Асуанської греблі на річці Ніл, Хелуанського металургійного комбінату, електростанцій тощо. З кожним роком збільшується обмін продовольчими та промисловими товарами між Україною та країнами Африки.
     Отака вона Африка — казкова і загадкова частина нашої планети!    Розповідь учителя для мотивації знань школярів з використанням презентації ppt «Фізико-географічне положення Африки».  


ІІІ. Актуалізація опорних знань
Питання для обговорення:
1.    Яку площу займає материк Африка та порівняйте її з площами інших материків.
2.    На які півкулі поділяють Землі лінії екватора та нульового меридіана.
3.    Для чого на картах проводять лінії тропіків.    (Фронтальне опитування)


ІV. Вивчення нового матеріалу
П л а н:
1.    У якій послідовності вивчають материки.
2.    Фізико-географічне положення Африки.
3.    Практична робота: 7. Визначення географічних координат крайніх точок Африки.
4.    Берегова лінія материка. Практична робота 8 (початок). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки
5.    Дослідження та освоєння Африки.      
1. У якій послідовності вивчають материки.
     Ви вже знаєте, що географічна оболонка — це найбільший природний комплекс Землі. Вона поділяється на комплекси нижчого порядку. Материки є великими азональними природними комплексами нашої планети, кожен з яких має свої особливості природи. В межах кожного материка знаходяться у тісній  взаємодії усі компоненти природи: будова земної кори, рельєф, клімат, водойми, ґрунти, рослинність, тваринний світ. Ця взаємодія визначає своєрідність природи материків, їх неповторні “портрети”, написані пензлем природи на поверхні нашої планети.
     Тому кожний материк доцільно вивчати у певній послідовності, тобто за єдиним типовим планом. Кожний наступний пункт плану залежить від попередніх. Це дозволяє побачити закономірності розвитку природи материка та його населення, знайти причинно-наслідкові зв’язки, якими пронизана географічна оболонка. Типовий план використовують під час вивчення не лише материка, але й його окремих територій.
План вивчення материка
1.    Фізико-географічне положення (ФГП).
2.    Історія відкриття та дослідження материка.
3.    Будова земної кори, рельєф та корисні копалини.
4.    Клімат.
5.    Внутрішні води.
6.    Природні зони.
7.    Населення.
8.    Політична карта.    Пояснення вчителя з використанням презентації ppt «ФГП Африки». Запис у зошити плану вивчення материка.  
2.    Фізико-географічне положення Африки.
     Африка – материк спеки, непролазних хащ екваторіальних лісів, величезних саван та безкраїх пустель. Неповторність природи визнають особливості розташування Африки на нашій планеті, тобто її фізико-географічне положення.
     Фізико-географічне положення (від грецького “фізис” – природа) – розміщення території відносно різноманітних природних об’єктів.
План характеристики ФГП материка
Розташування щодо:
1)    екватора.
2)    нульового меридіана.
3)    тропіків та полярних кіл.
4)    морів та океанів.
5)    крайні точки материка та їх географічні координати.

•    Користуючись фізичною картою Африки, відшукайте лінії екватора, нульового меридіана, Північного та Південного тропіків. Нанесіть на контурну карту Африки названі лінії.
•    З’ясуйте, у яких частинах Африки, ці уявні лінії перетинають материк.

     Відносно екватора Африка розташована, як у північній, так і у південній півкулях нашої планети. Оскільки ця лінія ділить Африку приблизно навпіл, природні умови материка дзеркально повторюються на північ та південь від екватора.
     Нульовий меридіан перетинає Африку у західній частині. Тому вона розташована більшою частиною у східній півкулі Землі, меншою – у західній.
     Таким чином, Африка – єдиний материк, який водночас знаходиться у всіх чотирьох півкулях Землі: Північній, Південній, Східній і Західній.
     Оскільки більша частина материка лежить між Північним та Південним тропіками, переважна частина території Африки знаходиться у жаркому тепловому поясі. Це зумовлює жаркий клімат всього материка.

•    Користуючись фізичною картою Африки з’ясуйте, які океани й моря та у якій частині омивають береги материка. Підпишіть їх назви на контурній карті.

     Африку омивають води двох океанів: на заході – Атлантичного, на сході – Індійського. На півночі материк має вихід до Середземного моря, яке зв’язане Гібралтарською протокою з Атлантичним океаном. На північному сході – до Червоно моря, з’єднаного Баб-ель-Мандебською протокою та Аденською затокою з Індійським океаном.
     На формування природи Африки суттєво впливають океанічні течії біля її берегів.

•    Пригадайте, чим відрізняється вплив холодних та теплих морських течій на природу узбереж материків?

     Так, існування суворої берегової пустелі Наміб на південно-західному узбережжі континенту викликане холодною Бенгельскою течією. Безводні простори пустелі Сахара підходять до самого океанічного узбережжя на північному заході Африки через холодну Канарську течію. Натомість теплі течії Гвінейська та Мозамбіцька сприяють формуванню вологої погоди відповідно на західному та південно-східному берегах Африки.

•    Знайдіть на карті Африки названі холодні та теплі морські течії. Нанесіть їх на контурну карту та відпишіть назви.

     Африка з'єднана з Євразією Суецьким перешийком, через який було прокладено у середині ХІХ ст. Суецький канал, що набагато скорочує морський шлях з Європи до Південної та Східної Євразії.

•    Підпишіть на контурній карті Африки названий канал.

     Наближеність Африки до Євразії суттєво впливає на формування природи материка. Зокрема, з території Євразії приходять на північ Африки сухі повітряні маси. Тому північна більш широка частина материка значно посушливіша, ніж південна.    Пояснення вчителя з елементами евристичної бесіди з використанням презентації ppt «ФГП Африки», фізичної карти світу та Африки. Робота з контурною картою.  


3. Практична робота: 7. Визначення географічних координат крайніх точок Африки.
     Мета: пригадати послідовність визначення географічних координат об’єктів, навчитися розв’язувати задачі на обчислення відстаней за градусною сіткою.
     Використання карт: фізична карта Африки
    Завдання:
1. За картою з’ясуйте назви крайніх точок Африки та визначте їх географічні координати. Результати запишіть у таблицю.
Крайні точки Африки
Назви крайніх точок    Географічні координати
    Географічна широта    Географічна довгота
Північна -        
Південна -       
Західна -       
Східна -      
2.    Розв’яжіть задачі.
   За градусною сіткою обчисліть протяжність Африки з півночі на південь в градусах і кілометрах:
  а) за 200 сх. д; б) за 00 д.
Зразок оформлення розв’язку задачі:
а) 1) на даному меридіані крайні точки материка лежать на таких широтах:
-    крайня північна (місто Бенгазі) - 320 пн ш;
-    крайня південна (мис Агульяс) - 350 пд ш;
         2) знайдемо протяжність території в градусах:
                                320 пн ш + 350 пд ш = 670;
3) знайдемо протяжність території в км, знаючи, що довжина дуги будь якого меридіану в 10 становить 111 км:
                      670 х 111 км = 7437 км.
Відповідь: 670; або 7437 км.
    За градусною сіткою обчисліть протяжність Африки з заходу на схід в градусах і кілометрах:
  а) за 100 пн ш, якщо довжина дуги паралелі в 10 становить 109,6 км;
  б) по екватору, якщо довжина дуги паралелі в 10 становить 111,3 км;
3.    На основі визначення координат крайніх точок Африки та розрахунків її протяжності запишіть про розміри та форму материка. Поміркуйте, як розміри та конфігурація материка впливають на природу різних його частин.    Робота з атласом, контурною картою, презентацією ppt «ФГП Африки».  
4. Берегова лінія материка. Практична робота 8 (початок). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.
     Узбережжя Африки мало розчленоване й майже не має зручних для облаштування портів природних бухт. Це пояснюється особливостями утворення материка.
   
•    Пригадайте, як виникла Африка, як окремий материк. До складу якого давнього материка вона входила у минулі геологічні ери?

     Біля узбережжя Африки небагато островів. Найбільшим серед них є Мадагаскар в Індійському океані. Острів має материкове походження. Він виник в результаті гігантського розколу, який відокремив цей острів від Африки в далекому минулому. В результату цього з’явилася й найдовша в світі Мозамбіцька протока, яка відділяє Мадагаскар від материка.
     У Червоному морі та Індійському океані біля берегів Африки, в умовах мілководдя та високої температури води, сформувалися численні коралові рифи. Вони перешкоджають судноплавству й утруднюють підходи морських суден до узбережжя.
      В Атлантичному океані біля берегів материка виникли кілька груп дрібних островів вулканічного походження, зокрема Мадейра, Канарські, Зеленого Мису.
     На сході Африки в Індійський океан виступає єдиний великий півострів Сомалі, який називають “африканським рогом”. Адже за формою він нагадує ріг носорога.
     На заході далеко заходить в суходіл Гвінейська затока.
     Практична робота 8 (початок).
Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки
     Мета: позначити основні географічні об’єкти Африки на контурній карті та запам’ятати їх місцезнаходження.
    Використання карт: фізична карта Африки
    Завдання:
Протягом вивчення теми, користуючись картами атласу, нанесіть на контурну карту та запам’ятайте положення на материку таких географічних об’єктів:
Географічні об’єкти берегової лінії Африки
Категорії географічних об’єктів     Назви географічних об’єктів
Елементи берегової лінії
    Моря    Середземне, Червоне
    Затоки    Гвінейська, Аденська
    Протоки    Мозамбіцька, Гібралтарська,
Баб-ель-Мандебська
    Півострів    Сомалі
    Острови    Мадагаскар, Мадейра, Канарські, Зеленого Мису, Коморські, Сейшельські
    Миси    Рас-Енгела, Агульяс, Альмаді, Рас-Гафун
    Морські течії    Холодні: Бенгельська, Канарська,   Сомалійська
Теплі: Гвінейська, Мозамбіцька, Течія    Мису Аґульяс
    Канал    Суецький
    Пояснення, робота з атласом, контурною картою, презентацією ppt «ФГП Африки».  
5. Дослідження та освоєння Африки.
Теми для коротких повідомлень учнів:
1.    Відомості про Африку в стародавні часи.
2.    Дослідження Африки під час пошуків морського шляху до Індії.
3.    Дослідження Африки в період работоргівлі.
4.    Освоєння внутрішніх частин Африки: Давід Лівінгстон, Генрі Стенлі, Єгор Ковалевський, Василь Юнкер    Короткі повідомлення учнів  


V. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми
Висновки:
•    Материк перетинають лінії екватора та нульового меридіана, тому територія Африки  лежить у всіх чотирьох  півкулях Землі. Екватор ділить Африку приблизно на дві однакові частини, тому її природні умови дзеркально повторюються на північ та на південь від екватора.
•    Африка більшою частиною розташована між лініями Північного і Південного тропіків. Тому її більша частина знаходиться у жаркому тепловому поясі.
•    Африка з'єднується з Євразією Суецьким перешийком, через який прокладено Суецький канал. Від інших материків Африка відділяється просторами Атлантичного та Індійського океанів, від Європи – Середземним морем, від Азії – Червоним морем.
•    Берегова лінія материка мало розчленована.
•    Найзначніші дослідження внутрішньої території материка здійснили у XIX ст. Давід Лівінгстон та Генрі Стенлі.
•    У результаті нових відкриттів у внутрішніх територіях Африки, європейські держави перетворили Африку у материк-колонію. Найбільші території були захоплені Францією і Великобританією.
•    У дослідженнях Африки  брали  участь  й українські вчені, в тому числі Єгор Ковалевський.  
Підбиття підсумків уроку вчителем.  


VІ. Корекція знань з вивченої теми
Питання для контролю знань:
1.    Що таке фізико-географічне положення материка? Відносно яких географічних об’єктів дають його характеристику?
2.    Схарактеризуйте фізико-географічне положення Африки.
3.    Як порізана берегова лінія материка та з чим це пов’язано?
4.    Назвіть та покажіть на карті найбільші об’єкти берегової лінії Африки.
5.    Назвіть імена найбільш відомих дослідників внутрішніх частин Африки.
6.    * Назвіть, які протоки, моря й канали відокремлюють Африку від Євразії.
7.    * Поміркуйте, як змінилася б природа Африки, якщо б екватор її перетинав дещо північніше.
8.    * Чому європейці достатньо пізно почали вивчати внутрішні частини Африки?
9.    * Поміркуйте, які позитивні та негативні наслідки для народів Африки мало освоєння материка європейськими країнами.
10.    * Які географічні об’єкти-рекордсмени ви знайшли на території Африки та навколо неї?
11.    * Які ви помітили назви-двійники в Африці?    Фронтальне усне опитування  
Повторення вивченої географічної номенклатури за слайдом презентацією ppt «Фізико-географічне положення Африки».    робота зі слайдом презентації ppt.  


VІІ.  Домашнє завдання.
•    Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).
•    Вивчити географічну номенклатуру, нанесену на контурну карту.
•    Розв’язати задачі:
а) за градусною сіткою обчисліть протяжність Африки з півночі на південь в градусах і кілометрах за 100 зх. д.

б) за градусною сіткою обчисліть протяжність Африки з заходу на схід в градусах і кілометрах за 200 пд ш, якщо довжина дуги паралелі в 10 становить 104,6 км.      
 

Надіслано учителем-методистом Міжнародного Ліцею «Гранд» Коваленко Р.Р.

Предмети > Географія > Географія 7 клас > Особливості фізико-географічного положення материка, елементи берегової лінії > Особливості фізико-географічного положення материка, елементи берегової лінії. Конспект урока