KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізичні та хімічні явища

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 7 клас>> Фізичні та хімічні явища 

Явища.

Все у світі змінюється. Рухається Земля навколо Сонця, день змінюється на ніч, течуть річки, висихають моря й озера, іржавіють метали, скисає молоко, зростає хлібний колос, старіє людина та ін. Навколо нас і з нами безперервно відбуваються зміни. «Все тече, все змінюється», — стверджували стародавні філософи.
Будь-які зміни, що відбуваються у світі, називаються явищами.
Розрізняють явища фізичні, хімічні, біологічні, суспільні тощо. Різні науки вивчають різні явища. З речовинами, які вивчає хімія, можуть відбуватись як фізичні, так і хімічні явища. Чим вони відрізняються між собою?
Фізичні та хімічні явища. Спостерігай демонстраційні досліди.
Дослід 1. Наллємо в колбу води і нагріватимемо її. Через деякий час вода закипить і почне випаровуватися. Якщо над парою потримати холодний предмет, то на його поверхні з'являться краплі води (мал. 52).

Кипіння, випарування й конденсація води. фото

Мал. 52. Кипіння, випарування й конденсація води.
Чи відбулися з водою якісь зміни? Звичайно, відбулися: вода кипіла, випаровувалася, а потім водяна пара конденсувалася. А на що перетворилася вода в результаті цих змін? На водяну пару.
Пара — це і є вода, але в іншому агрегатному стані. В цьому разі перетворення однієї речовини на іншу не було — вода залишилася водою, хоча й відбулися певні зміни — кипіння й випаровування води, конденсація водяної пари. Усі ці явища належать до фізичних.
На підставі спостережуваних явищ спробуй визначити, які явища можна назвати фізичними.

Явища, під час перебігу яких речовина залишається незмінною, називаються фізичними.

Дослід 2. Тепер повторимо дослід, який уже виконувався, але з іншою метою. Спочатку заповнимо водою прилад, зображений на мал. 53, і ввімкнемо електричний струм. Незабаром побачимо, що утворюються два гази, які збираються у пробірках над водою у верхній частині приладу. Один газ займає об'єм удвічі більший, ніж другий. Якщо тліючу скіпку внести в пробірку з газом, який має менший об'єм, то вона спалахне. З курсів природознавства або довкілля ти знаєш, що цей газ — кисень, оскільки він підтримує горіння. А якщо піднести запалену скіпку до отвору пробірки, в якій газу зібралося більше, то спалахне газ. Горючий газ — це водень.

Розклад води під дією електричного струму. фото

Мал. 53. Розклад води під дією електричного струму.
Що ж відбулося? Відбулося явище, яке істотно відрізняється від того, що відбувалося у попередньому досліді. Там речовина — вода — не змінилася, а тут вода перетворилася на дві нові речовини — водень і кисень (мал. 54).

Перетворення води на дві нові речовини - водень і кисень. фото

Мал. 54. Перетворення води на дві нові речовини - водень і кисень.

Явища, під час перебігу яких відбувається перетворення одних речовин на інші, називаються хімічними явищами, або хімічними реакціями.
Отже, хімічне явище — це і є хімічна реакція. Речовини, що вступають у реакцію, називаються реагентами, або вихідними речовинами, а ті, що утворюються внаслідок реакції, — продуктами реакції.
Які ж ознаки мають хімічні реакції? Щоб дізнатися про це, спостерігай демонстрацію.
Дослід 3 (під тягою!). У хімічний стакан із цукровою пудрою (розтертий у ступці цукор-пісок) наливаємо концентрованої сульфатної кислоти Н2SO4 і добре розмішуємо скляною паличкою. Що спостерігається?
Зроби висновок про ознаки, які засвідчують, що відбулася хімічна реакція. Такими ознаками в даному разі є виділення газів, які піднімали обвуглену масу, зміна кольору вихідної речовини з білого на чорний і поява запаху, що свідчить про утворення нових речовин.
Але не тільки такі ознаки властиві хімічним реакціям. Хімічні реакції можуть супроводжуватися різними фізичними ефектами: утворенням або розчиненням осаду, поглинанням або виділенням теплоти, світла, з виділенням газу тощо.
А які умови потрібні для виникнення і перебігу хімічної реакції? Звернемося знову до демонстраційного досліду.
Дослід 4. Внесемо у полум'я блискучу стрічку магнію. Вона спалахує і згоряє, випромінюючи яскраве світло й велику кількість теплоти. При цьому магній перетворюється на білий порошок — магній оксид MgО.

Горіння магнію. фото

Мал. 57. Горіння магнію.
Які можна помітити ознаки реакції горіння магнію? Безперечно, ознаками цієї реакції є передусім утворення нової речовини — магній оксиду МgO, а також виділення теплоти і світла.
Хімічні реакції, що відбуваються з виділенням теплоти, називаються екзотермічними.
Дослід 5. Нагріємо в пробірці тверду речовину блакитного кольору (купрум(ІІ) гідроксид). Під впливом нагрівання речовина розкладається на дві нові — купрум(ІІ) оксид — осад чорного кольору — і воду. Зверни увагу, якщо для горіння магнію нагрівання потрібне лише спочатку, аби розпочалася реакція, а далі вона сама відбувається з виділенням теплоти і світла, то для розкладання купрум(ІІ) гідроксиду нагрівання потрібне не тільки для початку реакції, а й для її перебігу, оскільки процес відбувається з поглинанням теплоти.
Хімічні реакції, які відбуваються з поглинанням теплоти, називаються ендотермічними.
У перекладі з грецької префікс «екзо» означає «ззовні», а «ендо» — «всередину».
Отже, однією з умов виникнення й перебігу хімічної реакції здебільшого є нагрівання до певної температури.
Іншою важливою умовою є подрібнення і перемішування речовин. Цим досягається щонайтісніше стикання речовин, які реагують.
А якщо треба припинити реакцію, наприклад реакцію горіння під час пожежі, то потрібно пам'ятати: аби припинити хімічну реакцію, треба роз'єднати речовини, що реагують, або охолодити їх.

КОРОТКІ ВИСНОВКИ
Фізичні явища не супроводжуються утворенням нових речовин. Вони виявляються у зміні форми тіла або агрегатного стану речовини.
Суть хімічних явищ полягає у перетворенні речовин, яке супроводжується утворенням однієї або кількох нових речовин. Хімічне явище і є хімічною реакцією.
Ознаками хімічних реакцій можуть бути виділення газу, утворення або зникнення осаду, зміна забарвлення, поява або зникнення запаху, виділення або поглинання теплоти, випромінювання світла тощо.
Для виникнення і перебігу хімічної реакції необхідно подрібнення і перемішування речовин, а часто й нагрівання їх до певної температури.

Завдання для самоконтролю
1. Які явища належать до хімічних? Чим вони відрізняються від фізичних явищ?
2. Визнач, які процеси з перелічених нижче можна віднести до хімічних, а які — до фізичних і чому: а) зимою вода в річці замерзає; б) зі скла виготовляють пляшки, склянки, банки та інший посуд; в) повітря розділяють на кисень і азот; г) нафту використовують для добування гуми; д) кисень підтримує горіння; е) розчин фільтрують; є) восени листя жовкне; ж) залізо іржавіє.
3. Чим відрізняються екзотермічні реакції від ендотермічних? Наведи по одному прикладу.
4. Якими ознаками супроводжуються хімічні реакції? Наведи один—два приклади.
5. Поясни умови виникнення і перебігу хімічної реакції.


Додаткові завдання
6. Тільки хімічні явища наведені в ряду:
(а) кипіння води; утворення туману;
(б) горіння бензину, танення льоду;
(в) світіння електролампочки, фільтрування розчину;
(г) прокисання молока, спалювання дров.
7. Як ти думаєш, для чого треба знати умови виникнення і перебігу хімічних реакцій?
8. Розглянь мал. 57 і сформулюй до нього кілька запитань.


Хімія 7. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Н. М. Буринська


Планування уроків з хімії , відповіді на тести, завдання та відповіді по класам , домашнє завадання та робота з  хімії 7 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.