KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фішки для допитливих до уроку на тему «Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології»

Фішки для допитливих до предмету Українська мова, 10 клас
Тема «Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології»


Фразеологізм — семантично пов’язане сполучення слів, яке, на відміну від подібних до нього за формою синтаксичних структур (висловів або речень), не виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматичних і значеннєвих закономірностей поєднання лексем, а відтворюється у вигляді усталеної, неподільної, цілісної конструкції. Крім ідіом, до фразеологізмів відносять також мовні штампи, прислів'я і приказки, крилаті вирази. Більшість фразеологізмів з'явилося в процесі спостереження за навколишньою дійсністю — історичною, суспільними процесами, виробничою діяльністю й побутом, морально-етичними нормами і родинними стосунками, природним середовищем, тваринним та рослинним світом.Класифікація фразеологізмів за походженням:

1.    сільськогосподарські та інші трудові процеси: варити воду (з когось), з одного тіста, орати перелоги, прокладати першу борозну, попускати віжки, повертати голоблі;


2.   різні виробництва, ремесла:

  1. ткацько-прядильного: розплутувати вузол, де тонко, там і рветься, розмотати клубок;
  2. кравецького: білими нитками шите, на живу нитку, як з голочки;
  3. ковальського: брати в лещата, між молотом і ковадлом, міцного гарту;
  4. гончарського: лудити очі, полуда впала на очі, зняти полуду з очей;
  5. рибальства і мисливства: закидати вудку, змотувати вудки, клювати на живця, стріляна птиця, ганяти як солоного зайця;


3.    театрально-музична діяльність: увіходити в роль, помінятися ролями, у своєму репертуарі, коронний номер, попадати в тон, як по нотах;


4.    військова справа: з відкритим забралом, підносити на щит, схрещувати мечі, нюхати порох, приймати бій, брати рубіж, взяти на озброєння, здавати позиції, залишати поле бою;


5.    картярські ігри: розкривати карти, плутати карти, мішати карти, кинути всі козирі, ставка бита, при пікових інтересах, козирний туз;


6.    народні звичаї та обряди: давати гарбуза, облизати макогона, як засватаний;


7.    вірування та магічні дії: напускати ману, замовляти зуби, як рукою зняло, встати на ліву ногу, виносити сміття з хати;


8.    усталені казкові звороти: за щучим велінням, за тридев'ять земель, тримати за хвіст жар-птицю, скоро казка мовиться;


9.    ознаки та дії, пов'язані зі світом тварин і птахів: заяча душа, хитрий лис, кіт наплакав, показувати пазурі, птах високого польоту, розправляти крила, звити гніздо, курям на сміх.


10.    іншомовні запозичення, інтернаціональні звороти: буря у склянці води, перейти рубікон, дамоклів меч, муки Тантала, авгієві стайні, прокрустове ложе, езопівська мова, нитка Аріадни, віща Кассандра, Геркулесові стовпи, гордіїв вузол, драконівські (драконові) закони, вогонь Прометея тощо. До найважливіших джерел таких сталих словосполучень належать античні міфи. Запозичені фразеологізми часто вживають без перекладу: нім. Sturm und Drang — “буря і натиск” — час бурхливого розвитку, піднесення; італ. Finita la commedia — комедія скінчилася; франц. Idee fix — ідея фікс, la lune de miel — медовий місяць, англ. time is money — час — гроші.


11.    біблійного походження: око за око, наріжний камінь, Содом і Гоморра, альфа й омега, у поті чола, друге пришестя, голос волаючого в пустелі, земля обітована, камінь спотикання, вавилонська вежа, вавилонське стовпотворіння тощо .Надіслано вчителем Міжнародного ліцею «Гранд» Горецькою І.Й.


Підручники та книги онлайн, конспекти з української мови, тести, планування української мови, шкільний календарний план

Предмети > Українська мова > Українська мова 10 клас > Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології > Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології. Фішки для допитливих