KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фішкти на тему: Комп'ютерна графіка

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 9 клас>> Інформатика: Поняття комп'ютерної графіки.

Фішки для допитливих до предмету Інформатика 9 клас.

Тема «Комп'ютерна графіка».Представлення даних на моніторі у графічному вигляді вперше було реалізовано всередині 50-х років для великих ЕОМ, що застосовувались в наукових і військових дослідженнях. Тепер, графічний спосіб відображення даних став приналежністю великого числа комп'ютерних систем. Графічний інтерфейс є необхідним для програмного забезпечення різного класу, починаючи з операційних систем.

Комп'ютерна графіка - це спеціальна ділянка інформатики, що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів.

Комп'ютерна графіка охоплює всі види та форми представлення зображень, як на екрані монітора, так і на зовнішньому носії (папір, плівка, тощо).

Комп'ютерна графіка застосовується для візуалізації даних у різних сферах людської діяльності:

•    медицина - комп'ютерна томографія;
•    наука - склад речовин, векторні поля графіки процесів;
•    дизайн - реклама, поліграфія, моделювання.


В залежності від способу формування зображень, комп'ютерну графіку можна поділити на:

•    растрову;
•    векторну;
•    фрактальну;
•    тривимірну.


За способами представлення кольорів комп'ютерна графіка поділяється на:

•    чорно-білу;
•    кольорову.


За спеціалізацією в різних галузях комп'ютерна графіка є:

•    інженерною;
•    науковою;
•    web-графікою;
•    комп'ютерною поліграфією.


На перетині комп'ютерних, телевізійних та кінотехнологій стрімко розвивається комп'ютерна графіка і анімація. Значне місце посідає графіка для комп'ютерних ігор. Обіг ігрових програм складає десятки мільярдів доларів і стимулює розвиток анімації.

Структура та методи комп'ютерної графіки засновані на досягненнях фундаментальних та прикладних наук: математики, фізики, хімії, біології, статистики, програмування тощо. Це стосується, як програмних, так і апаратних засобів створення та обробки зображень. Тому комп'ютерна графіка є однією з найважливіших ділянок інформатики та стимулює розвиток комп'ютерної індустрії.

Список рекомендованої літератури з цієй теми

1.    Вдовченко В.В., Божко Т.О., Шведова Ю.Б. та ін. Підручник профільного навчання для 10 класу «Основи дизайну».
2.    Березовський В.С., Потієнко В.О., Завадський І.О. Основи комп’ютерної графіки, ВГ ВНV, 2009;
3.    Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський. Основи комп'ютерної графіки : Навч.посіб. / Під.ред.В.Є.Ходакова – К., 2004;
4.    Ткаченко В. Ф. Компьютерные графические системы : Учеб.пособие – Х. : ХТУРЭ, 1996;
5.    Порев В. Компьютерная графика : Учеб.пособие / СПб. : "БХВ-Петербург", 2004;
6.    Т. А. Блинова, В. Н. Порев. Компьютерная графика : Учеб.пос. /Под ред.В.Н.Порева. – К. : Изд-во "ЮНИОР", 2006;
7.    Зенкин А. А. Когнитивная компьютерная графика. Под ред. Д.А.Поспелова. – М. : Наука, 1991;Надіслано вчителем інформатики Когут Ларисою.


Інформатика за 9 клас безкоштовно скачати, плани конспектів уроків, готуємось до школи онлайн

Предмети > Інформатика > Інформатика 9 клас > Поняття комп'ютерної графіки > Поняття комп'ютерної графіки. Фішки для допитливих