KNOWLEDGE HYPERMARKET


Хронологічні межі й періодизація. Поняття Нового часу. Політична карта Європи. Народонаселення.Ранній Новий час

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 8 клас>>Хронологічні межі й періодизація, поняття нового часу, політична карта Європи, народонаселення, ранній новий час


Ви приступаєте до вивчення Нової історії - періоду, що тривав у Європі понад п'ятсот років. Він почався з Великих географічних відкриттів, а закінчився напередодні Першої світової війни, яка вибухнула у 1914 р. Цей великий відрізок часу прийнято ділити на два етапи: ранній Новий час - з кінця XV до середини XVII ст. і власне Новий час - із середини XVII до початку XX ст. У цьому році ви познайомитеся з історією Європи і найбільших країн Сходу та Америки від подорожі Колумба 1492 р. до Великої французької революції 1789 р.


Перехід від Середньовіччя до Нового часу був важким, складним і нерідко кривавим. Нескінченні війни розорювали країни й народи. Спустошувальні навали перемежовувалися жорстокими стратами. У полум'ї битв хиталися королівські трони, й влада опинялася в руках нових правителів. Водночас це була епоха, коли розцвів гуманізм. Він приніс із собою розуміння цінності людини та її життя, усвідомлення необхідності розбудовувати нові відносини між людьми, нові порядки у державах.


Нерідко XVI - першу половину XVII ст. називають добою «великого прориву». І це не випадково. Великі географічні відкриття познайомили європейців з невідомими раніше землями й народами, розкрили перед ними нові життєві горизонти. Почалося розселення європейців у заморські країни та освоєння ними далеких територій. Зв'язки між континентами розширилися, змінюючи уявлення людей про навколишній світ і про самих себе.

Нові явища рішуче вторгалися в економіку та суспільне життя. Феодальні відносини поступово втрачали панівні позиції, а на зміну їм приходили нові - капіталістичні. Хоча спочатку вони швидко розвивалися лише в окремих європейських країнах і на значній частині континенту ще досить довго зберігався феодалізм, темпи історичного розвитку Європи помітно прискорилися. Внаслідок непохитно здійснюваної централізації у більшості європейських країн надзвичайно посилилася королівська влада і виникла нова форма держави — абсолютна монархія.


Чіткішими стали кордони між окремими державами, змінився характер відносин між ними.


Людина Нового часу інакше підходила до питань віри та свого ставлення до Бога. Завдяки Реформації європейці здобули право обирати віру. Згодом це дозволило їм розробити поняття свободи совісті - одне з головних у системі громадянських прав і свобод. Реформація мала також величезний вплив на формування національних мов.
Діяльність гуманістів сприяла виникненню нової системи університетської освіти, основні принципи якої зберігаються і в наші дні. Розвиток знань почав спиратися на експеримент і нову систему доказів. Небачений злет переживала культура. Інакшими, ніж у Середньовіччі, ставали повсякденне життя і побут людини. Змінювалося розуміння людиною свого місця у світі, а сам він усе більше й більше сприймався як новий світ з новими можливостями.


Подією, яка знаменувала прихід власне Нового часу, вважається Англійська буржуазна революція 1640-1660 рр. її результатом стало перетворення Англії на справжній взірець для Європи й світу. Тут виникла політична система, заснована на владі парламенту, і сформувався економічний устрій, побудований на ринкових принципах.
На зміну феодалізму прийшла інша епоха, але нове ще довго існувало поряд зі старим. Майже до кінця XVIII ст. Європа залишалась аграрною, доіндустріальною цивілізацією і зберігала чимало старих порядків та уявлень. Проте зміни, які відбувалися у матеріальному світі, релігійних поглядах, життєвих цінностях і політичних переконаннях тогочасних людей, роблять цю епоху по-справжньому близькою і зрозумілою нам.


ХVІ-ХVIII ст. - це той етап в історії людства, коли було пройдено важливий шлях у напрямі до сучасності.


Вся всесвітня історія онлайн, конспекти всесвітньої історії, календарно-тематичний план згідно шкільної програми, вивчай всесвітню історію безкоштовно

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.