KNOWLEDGE HYPERMARKET


Хімія 10 клас. Повні уроки

Хімія 10 клас – саме тут зібрані найоригінальніші уроки з хімії, реферати, презентації, кросворди, практикуми, кейси та багато інших цікавих матеріалів. Завдяки опублікованим матеріалам школярі матимуть змогу готуватись до уроків, контрольних, заліків та екзаменів в режимі он-лайн.

Повторення питань курсу хімії основної школи
1. Найважливіші класи неорганічних сполук.    
2. Перiодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома і види хімічного зв’язку.   

Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки
3. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію.   
4. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів.   
5. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії аміаку і хлороводню.   
6. Взаємодія амоніаку та хлороводню з водою. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-іони.   
7. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон.    
8. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин.   
9. Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі.    
10. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах.   
11. Загальні відомості про мiнеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи. Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми.   
12. Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування.    
13. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон.   
14. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання.   
15. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі.   
16. Практичні роботи: 1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів.   
17. Узагальнення з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки»   
18. Контрольна робота №1.   
19. Аналіз контрольної роботи   

Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки
20. Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали як прості речовини. Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки. Загальні фізичні властивості металів.   
21. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі. Загальні хімічні властивості металів.   
22. Корозія металів, захист від корозії.   
23. Лужні, лужноземельні елементи та Магній. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів.   
24. Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення).   
25. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості алюмінію. Амфотерні властивості алюміній оксиду і алюміній гідроксиду.   
26. Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хiмічні властивості заліза, сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ).   
27. Металічні руди. Загальні методи добування металів.    
28. Метали і сплави в сучасній техніці. Застосування алюмінію, заліза та їх сплавів   
29. Розвиток металургійних виробництв в Україні.   
30. Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів.   
31. Практичні роботи: 2. Розв’язування експериментальних задач.   
32. Узагальнення з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»   
33. Контрольна робота №1.   
34. Екскурсія. Лабораторія аналітичної хімії. Завод з виробництва мінеральних добрив. Магазин (склад) мінеральних добрив. Заводи з виробництва будівельних матеріалів, скла. Виробництво чавуну і сталі. Гірничо-збагачувальний комбінат.   
35. Резервний урок.   Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення