KNOWLEDGE HYPERMARKET


Хімія 11 клас. Повні уроки

Хімія 11 клас продовжить знайомство з хімічними явищами. Працюючи з поданими на Гіпермаркеті знань матеріалами, учні мають змогу навчатися ніби в інтерактивній школі й полiпшувати свої знання й практичнi вмiння в режимі онлайн!

Календарно-тематичний план з предмету Хімія

Тема 1. Органічні сполуки
Тема 2. Теорія як вища форма наукових знань.
Тема 3. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова.
Тема 4. Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів.
Тема 5. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація.
Тема 6. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин.
Тема 7.Природні джерела органічних речовин. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.
Тема 8. Нафта. Склад, властивості нафти.  Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину.
Тема 9. Кам’яне вугілля, продукти його переробки.
Тема 10. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.
Тема 11. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.
Тема 12. Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси, синтетичні каучуки, гума, штучні й синтетичні волокна.
Тема 13. Органічні сполуки і здоров’я людини. Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі. Харчові добавки, Е-числа. Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину). Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління на організм людини.
Тема 14. Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Захист навколишнього середовища від забруднення синтетичними мийними засобами. Органічні розчинники, їх застосування. Попередження забруднення середовища при використанні органічних речовин у побуті.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення