KNOWLEDGE HYPERMARKET


Цитата як спосіб передачі чужої мови. Використання цитування як виражального засобу усного та писемного мовлення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Цитата як спосіб передачі чужої мови. Використання цитування як виражального засобу усного та писемного мовлення


Цитата як спосіб передачі чужої мови. Використання цитування як виражального засобу усного та писемного мовлення.


§ 6. Цитата як спосіб відтворення чужої мови. Розділові знаки

Цитата —- це особливий спосіб відтворення чужої мови, різновид прямої мови. Речення з цитатами за своєю будовою та пунктуаційним оформленням не відрізняються від речень з прямою мовою. Різниця полягає в спеціальному призначенні цитат і обов'язковому точному посиланні на джерело цитованого висловлювання.

Цитують, дослівно відтворюючи, уривки з наукових праць, художніх текстів, чиїсь висловлювання для підтвердження певної думки.

Різновидом цитати є епіграф.

Епіграф — це короткий вислів, уміщений перед текстом твору або його частини як виразник основної думки.

51.

І. Прочитайте уривок з учнівського твору. Знайдіть речення з прямою мовою, цитату, епіграф. Чи можна речення з прямою мовою в цьому тексті розглядати як цитату?

Що таке патріотизм

Любов к Отчизні де героїть,
Там сила вража не устоїть,
Там грудь сильніша од гармат.

І. Котляревський

Колись я почула такий вислів: «Батьківщина зможе прожити без будь-кого з нас, а ми без неї — ні». І справді: де б ти не жив, як би добре тобі там не було, ти завжди пам'ятатимеш свою Вітчизну. Бо саме тут ти народилась, звідси почалася твоя дорога в цей безмежний світ.

Безліч прикладів на підтвердження цієї думки ми можемо знайти у творах українських письменників. Наприклад, І. Котляревський у поемі «Енеїда» правдиво змалював волелюбність, відданість Батьківщині українського народу:

Де общеє добро в упадку,
Забудь отця, забудь і матку,
Лети повинность ісправлять.

Понад два століття тому були написані ці рядки, але й сьогодні вони актуальні.

II. До яких груп лексики належать виділені в цитатах І. Котляревського слова і словосполучення?

Оформлення цитати, епіграфа

Правило  

Приклади

1. Цитата може оформлюватись як пряма мова зі збереженням відповідних розділових знаків  
«Микола Джеря, — як писав Франко, — хоч кріпаком родився, був однаково з тих здорових натур, що скоріше вломляться, а зігнути не дадуться, один із світлих, лицарських типів українських».
2. Цитата може виступати частиною авторського речення. Тоді вона береться в лапки, але починається з малої букви Один з найулюбленіших народних героїв — козак Голота, який «не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота».
3. Якщо цитата наводиться не повністю, то на місці пропуску ставлять три крапки
Максим Рильський пише, що Леся Українка справжніх друзів знайшла в особі Івана Франка, «з яким інколи заходила, однак, у гострі суперечки, хоч ніколи не тратила пошани до геніального свого старшого товариша, і в особі Ольги Кобилянської, тонкої та глибокої письменниці...».
4. Цитата як самостійне висловлювання в тексті береться в лапки. Після неї в дужках подається інформація про автора, джерело, звідки взято висловлювання. Крапку ставлять після дужок. Якщо інформацію про джерело записують окремим рядком, крапку після дужок не ставлять
«Мова — душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб. І поки живе мова — житиме й народ як національність» (І. Огієнко). «Мова завжди живе поряд з піснею, сестрою її рідною» (П. Тичина).

5. Цитата-вірш у лапки не береться. Вказівка на джерело цитати подається в дужках у наступному рядку
І мене в сім'ї великій,
Сім'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
(Т. Шевченко, «Заповіт»).
6. У цитованому суцільним рядком вірші зберігається велика літера, яка була на початку кожного віршового рядка  
«Що є свобода? Добро в ній якеє? Кажуть, неначе воно золотеє? Ні ж бо, не золотеє: зрівнявши все злото, Проти свободи воно лиш болото» (Г. Сковорода).
7. Епіграф записується перед текстом у правому куті без лапок. Вказівка на джерело записується в наступному рядку без дужок і крапки
Епіграф до розділу «Сорочинського ярмарку» М. Гоголя:
За моє ж жито
мене ж і побито.
Приспів 'я

52.

Спишіть. Поясніть використання розділових знаків при оформленні цитат.

Ідею «пізнай себе самого», висунуту давньогрецьким філософом, підніс і розвинув Г. С. Сковорода. У цьому закладена першооснова людського щастя. «Природа — усьому початкова причина і рушійна сила», — вважав український філософ. Пізнавши природу свого «я», зрозумієш, який вибір мусиш зробити, щоб відчути себе щасливим. Для цього треба «взятися за споріднене діло і бути з ним у злагоді». «Звідки ж з'явиться працелюбність, коли немає бажання і старанності», коли не лежить душа до виконання певних обов'язків? Тільки «сродна праця», праця до душі «...наснажує до діла і зміцнює до праці, роблячи її солодкою», а людину — щасливою. «Без спорідненості все ніщо...» — запевняв Сковорода. Щастя не в гонитві за чинами і збагаченням, а в пізнанні та вдосконаленні природних здібностей; «багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця» (З підручника).

53.

І. Прочитайте. Поясніть використання розділових знаків при оформленні цитат.

«[...] хохломания парализует ум и сердце больного хохломанией. Полетели в народ «граматки», разные «оповідання», рассказы... Паничи метнулись с ними и портретами Шевченко по сёлам... Украины и окраины теперь нет де-факто. Она была мыслима как рубеж польских владений, а теперь употребление этого слова составляет самый нелепый, самый возмутительный анахронизм — этнографический, исторический, политический».

(«Вестник юго-западной и западной России», 1864 г.)

«У грудні 1991 р. Радянський Союз сконав. I ось який мовний спадок одержала Україна, зокрема в освітньо-культурній сфері. На 1990-й рік на 95 % по-російськи відбувалися заняття у вищих навчальних закладах, технікумах і профтехучилищах, на 90 % по-російськи видавалася наукова література, на 99 % російською демонстрував фільми кінопрокат... Кількість учнів, які українською навчалися в Києві, склала в 1985/1986 навчальному році лише 22,3 %, а в цілому по Україні — менше половини...»

(Погрібний А. Якби ми вчились так, як треба. Розмови про наболіле. - К., 1999)

«Державне друковане слово (тобто україномовна друкована продукція — книжки, газети, журнали) становить 4 % загальної кількості друкованої продукції, яка видається в нашій державі. Решта — іноземні видання, серед яких переважають російськомовні. На ятках продають 99 % російськомовної преси, книжок, пісенних касет».

(Лизанчук В. Завжди пам'ятай: ти — українець. — Львів, 2001)

ІІ. Працюймо в групах. Скориставшись наведеними цитатами, підготуйте доповідь на тему: «Чи існували й існують обмеження на використання української мови?»

54.

Випишіть із підручника української літератури десять цитат, які можна використати у творі «Звичаї, традиції, свята українського народу». Відповідно оформіть їх.

55.

І. Прочитайте. З якого підручника, на вашу думку, взято цей текст? Чи вдало дібрано епіграф?

Вільям Шекспір
(1564-1616)

В палкім захопленні сердець людських
Ти кращий пам'ятник собі воздвиг.

Джон Мільтон

Про життя Вільяма Шекспіра відомо не так і багато. Він народився в невеличкому містечку Стретфорд-на-Ейвоні в міщанській родині. День народження великого драматурга невідомий, зате ми знаємо, що 26 квітня 1564 р. його хрестили. А далі все було, мабуть, як в усіх дітей із заможних міщанських родин: школа, де здебільшого вивчали грецьку і латинську мови, і, звичайно, міські розваги, серед яких найулюбленішими були виступи мандрівних театральних труп, яких па той час в Англії було чимало. Вони переїжджали від ярмарку до ярмарку, від містечка до містечка, від графства до графства, змушуючи публіку то реготати до нестями, то ридати без упину. Прийде час, і актором однієї з таких труп стане Шекспір...

Вісімнадцятирічним Шекспір одружився на дівчині, яка була старша за нього на вісім років. Протягом трьох років дружина народила йому трьох дітей: старшу доньку Сусанну і близнюків — сина Гамнета і доньку Джудіт. Подальша доля, здавалося, була визначена назавжди. І раптом у житті Шекспіра сталася різка зміна: у двадцять три роки він покинув родину і вирушив у Лондон, щоб стати актором. Що змусило його це зробити? Дослідники шукають відповідь і досі.

Достеменно відомо одне: у 1587 р. Шекспір поїхав з рідного містечка і в 1590 р. опинився в лондонській театральній трупі. Що з ним було впродовж трьох років — невідомо. Він кочував шляхами Англії з бродячою театральною трупою, чи вирушив разом з експедиційними військами в Нідерланди, чи побував в Італії...

Театральне життя в Лондоні на початку 90-х років XVI ст. було бурхливим і відрізнялося від сучасного. Річ у тому, що репертуар тодішнього театру був справою колективною: брали певний сюжет, який часто розробляла вся трупа. Частенько конкуренти «позичали» один в одного сюжети, характери чи якісь сценічні розв'язки. Як правило, у цій боротьбі вигравала та трупа, у якої, крім добрих акторів, був ще й свій автор, який міг швидко переробити чужі п'єси, а то й написати власну і пристосувати її до можливостей конкретного театру. Саме з цього, очевидно, і почав свою письменницьку кар'єру в Лондоні Шекспір. Великої акторської слави він не зажив, а от драматургом став відомим. У всякому разі, коли Шекспір повернувся до столиці після того, як знову відкрилися театри, на два роки закриті через чуму, за нього боролися вже кілька театральних труп. Драматург надав перевагу театру Джеймса Бербеджа, для сина якого, Річарда, написав найкращі трагічні ролі.

Шекспір був уже відомим автором. Його трупа виборола право ставити вистави при королівському дворі, що відкрило шлях письменникові у вищі кола суспільства. Подейкували, що королева Єлизавета І не без задоволення спілкувалася з геніальним літератором.

У 1599 р. в Лондоні відкрили новозбудований театр «Глобус», пайовиком якого був Шекспір. Девіз театру: «Увесь світ лицедіє» — відомий усьому світові. Саме в ньому вперше були поставлені великі трагедії «Гамлет», «Отелло», «Король Лір» і «Макбет».

ІІ. Складіть і запишіть цитатний план поданого тексту.

56.

Випишіть цитати до образів літературних героїв, із якими ви познайомилися останнім часом на уроках української літератури.

Зразок. П'єса І. Котляревського «Наталка Полтавка».

Герой
Цитата
Наталка «Золото — не дівка! Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, — яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх старших себе; яка трудяща, яка рукодільниця; себе і матір свою на світі держить», — характеризує героїню виборний Макогоненко».
Возний Тетерваковський Микола характеризує його як «юристу завзятого і хапуна такого, що і з рідного батька злупить»
Микола «Сирота без роду, без племені, без талану і без приюту».
Виборний Макогоненко Він «хитрий, як лисиця», «де не посій, там і вродиться», «де й чорт не зможе, то пошли Макогоненка, зараз докаже».

Вчимося культури мови

Неправильно Правильно
а іменно
заслуговує увагу
відремонтувати утюг
коврові доріжки
прошу до уваги
грузові перевозки
а саме
заслуговує на увагу
полагодити праску
килимові доріжки
прошу уваги
вантажні перевезення

Готуємося до диктанту — повторюємо орфографію

57.

Пригадайте орфограму «Написання сполучень йо та ьо». Виконайте тестове завдання.

У якому рядку допущено орфографічну помилку?

А батальйон, Воробйов, знайомий, йогурт
Б Соловйов, бульйон, завойовник, йорж
В медальон, підйом, крайовий, чийого
Г павільйон, районний, йодовий, Йосип
Ґ бойовий, мільйон, каньйон, Сергійович.

58.

Запишіть, розкривши дужки.

Сл(ьо, о)зи, тр(о, ьо)х, мужн(ьо, о)го, л(о, ьо)тчик, ц(ьо, е)му, утр(ьо, о)х, пол(ьо, і)вий, л(і, ьо)довий, син(ьо, і)го, кол(ьо, о)ровий, т(о, ьо)хкає, медал(ьо, ьйо)н, с(є, ьо)годні, ранн(ьо, є)го, середн(ьо, о)го, у попередн(ьо, о)му, оста(нньо, но)го.

59.

Запишіть, знявши риску і розкривши дужки.

Ц(е, и)тата, дж(е, и)р(е, и)ло, спец(і, и)альне призначе(н, нн)я, різно/вид, чи(ьо, йо)го/сь, будь/кого, ві(т, д)чизна, бе(з, с)межний, письме(н, нн)ики, воле/любність, а(в, ф)тор, бо(ї, і)ться, ні/коли, г(и, е)ніальний, людяні(сьт, ст)ь, пи(с, сь)ме(н, нн)иця, сер(дц, ц)е, зрівнявш(и, і), не/забу(д, дь)те, не/наче, епігра(в, ф), (щ, сч)астя, праце/любність, стара(н, нн)ість, у/досконале(н, нн)я пр(е, и)родних (з, с)дібностей, бага(тс, ц)тво, зв(и, е)с(и, е)ляє, освітньо/культурна, проф/тех/училище, кіно/прокат, російсько/мовні.


С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами з української мови, плани-конспекти уроків по всім предметам, завдання з української мови 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.