KNOWLEDGE HYPERMARKET


Часи дієслова. Теперішній час

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Українська мова: «Часи дієслова. Теперішній час»

Дієслова теперішнього часу означають дію або стан, які збігаються з моментом мовлення про них: знаю, можемо, хочеш, працюють.
Дієслова теперішнього часу змінюються за особами та числами.
 Теперішній.jpg
Як ви розумієте вислови час не стоїть, знамення часу, герой нашого часу, тягнути час? Доберіть фразеологізми, у яких згадувалося 6 поняття часу.

135. Прочитайте речення. Визначте час дієслів. З'ясуйте особу й число кожного.
1. Світлий день встає над Україною (Д. Луценко). 2. Розплющую очі і раптом бачу глибоке небо і віти беріз (М. Коцюбинський). 3. Ти стоїш, ти шумиш, ти ростеш, Львове (Р. Братунь). 4. Ви стоїте на високій кручі і бачите, як котить свої хвилі тихий і лагідний Дніпро (І. Нечуй-Левицький). 5. Як вільно дишуть груди! (Б. Грінченко). 6. Як почуваєшся добре, коли ти у себе вдома! (О.Довгоп'ят).
• Поясніть розділові знаки в реченні, ускладненому звертанням.

136. Перепишіть, визначте час, особу й число дієслів. Виділіть особові закінчення дієслів.
1. Мова об'єднує, згуртовує людей у націю, засвідчує духовне буття народу. Без мови ми є не народом, а отарою без пастуха. Без народних пісень, прислів'їв, приказок ми прирікаємо себе на виродження. Народні твори несуть у собі невичерпний оптимізм (за Олесем Гончаром). 2. Мово рідна! Ти завжди вабиш, чаруєш, кличеш на теплі й могутні хвилі свої (С. Плачинда).
• Підкресліть у словах вивчені орфограми.
• Виділені слова вимовте відповідно до правил української орфоепії.
 
137. Визначте особу й число дієслів. Перепишіть їх, а потім передайте звукописом. Вимовте відповідно до правил української орфоепії. Укажіть голосні звуки, які вимовляємо нечітко.
Зразок Котиш [котиеш]. Можеш, любиш, читаєш, живемо, сидимо, борються.
• Поясніть, від чого залежить написання особових закінчень дієслів.

Дієслова поділяють на дві дієвідміни.
Визначають дієвідміну за закінченнями третьої особи множини теперішнього часу.
Дієслова, які мають у цій формі закінчення -уть або -ють, належать до першої (І) дієвідміни: можуть, знають.
Дієслова із закінченнями -ать або -ять належать до другої (II) дієвідміни: лежать, стоять.
Дієслова першої дієвідміни в усіх особових закінченнях мають літеру е або є; їдеш, малюєш.
Дієслова другої дієвідміни в особових закінченнях мають літери и або ї: лежиш, стоїш.
 
138. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть написання особових закінчень дієслів.
I. 1. Люб..мо Вкраїну щирим серцем (Б. Сосюра). 2. Україно, рідна мати, все всміха..шся мені (М. Левицька). 3. Нащо слова? Ми діло нес..мо (Олег Ольжич). 4. Коли говор..ш з усіма, то значить ні до кого (Г. Чубач). 5. Може, щастя дитинства в тому, що не зна..ш межі добра і зла, що не суд..ш? Просто живеш, вдивля..шся в світ і сприйма..ш його таким, яким він є (Я. Сорока).
II. 1. Майбутнім ми мар..мо, а сучасним горду..мо. 2. Ми прагн..мо до того, чого немає, а нехту..мо тим, що ма..мо. 3. Ти роб..ш найкраще, коли твердо ступа..ш шляхом доброго глузду. 4. Коли ти не озбро..шся проти нудьги, то стережись, аби ця тварюка не зіпхнула тебе з чесноти на моральне зло. (З творів Г. Сковороди). 5. Працею пишаймося, руками горд..мося. 6. Доки живеш, доти вмі..ш і роб..ш. (Народна творчість).

139. Поставте дієслова у формі другої особи однини теперішнього часу. Запишіть утворені форми. Підкресліть орфограму «літери е(є), и (ї) В особових закінченнях дієслів».
Зразок: Рости — ростеш.
Возити, пустити, мріяти, крутити, читати.
• Складіть зв'язне висловлювання, використайте в ньому всі утворені форми дієслів.

140. Поставте дієслова в усіх особах і числах теперішнього часу. Запишіть, виділіть у них особові закінчення.
Казати1.jpg
I. Говорити, шанувати, зберігати, дзвонити.
II. Знати, балакати, стежити, любити.

141. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Зорі з неба сипл..ться, мов горох (Г. Коваль). 2. Тут росяні дощі цілують душу і шлях шовково стел..ть (Т. Севернюк). 3. Життєва нива кол..ться стернею (О.Довгоп'ят). 4. Життя і мрія в згоді не бувають і вічно бор..ться, хоч миру прагнуть (Леся Українка). 5. Ми весь час сто..мо на грані невідомих шляхів майбутніх (О. Теліга).
• Підкресліть у словах орфограму «літери е(є), и (?) в особових закінченнях дієслів».

142. Поставте дієслова у формі першої особи однини теперішнього часу й запишіть. Назвіть звуки, що чергуються.
Зразок: Хотіти — хочу.
Берегти, текти, пекти, котити, трусити, мастити, виходити, їздити.

У дієсловах першої дієвідміни відбувається чергування приголосних звуків: мо[т]ти — мо[ж]у, те[к]ти — пи[ч]у, ди[х]ати — ди[ш]у, ка[з]ати - ка[ж]у, те[с]ати — те[ш]у, сви[ст]ати — сви[шч]у (свищу), поло[ск]ати — поло[шч]у (полощу).
Якщо чергування приголосних є в першій особі однини, то воно відбувається і в інших формах: може[ш], тече[т], дише[ш], ка[ж]уть, те[ш]уть, сви[шч]емо, поло[тч]емо.
У дієсловах другої дієвідміни відбувається таке чергування приголосних в першій особі однини: ле[т]іти — ле[ч]у, моро[з]ити — моро[ж]у, си[д]іти — си[дж]у.
Зверніть увагу! у дієслові другої дієвідміни бігти [г] чергується з [ж] у всіх формах: 6і[ж]у, бі[ж]иш, бі[ж]ать.

143. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставте пропущені літери. Підкресліть літери, що позначають звуки, які чергуються.
1. Розумний не все ка..е, що знає. 2. Не сокира те..е, а чоловік. 3. Кожна корова своє телятко ли..е. 4. Кіт мурли..е, бо дітей кли..е. 5. Швидко тільки млинці пе..уть. 6. Щастя лежить, а горе бі..ить. 7. Остерігайся не того пса, що бре..е, а того, що лащиться.
• Визначте час, особу й число дієслів.
• Пригадайте кілька рядків із сучасних пісень, де б уживалися дієслова теперішнього часу. Запишіть їх. Визначте дієвідміни дієслів.

144. Перепишіть. Від поданих у дужках дієслів у неозначеній формі утворіть особові дієслова.
1. Старий годинник тишу (колихати) (Б. Костиря). 2. Чужа гітара (різати) вухо (К. Туз). 3. А серце голубом (воркотіти) (Г. Соколенко). 4. Я (сидіти) на кленовім порозі, а птахи все летять і летять (Є. Гуцало). 5. Радію я, коли (знаходити) слово із пахощами й кольором (А. Малишко). 6. Слухає Немирів, як тенор пісню вивів: «По садочку (ходити), кониченька (водити)» (А. Подолинний).

145. Перепишіть. Визначте час, особу, число кожного з дієслів. Поясніть написання особових закінчень дієслів.
  Чуєш народну мелодію і ніби бачиш, як сонце сідає десь у селі на Україні. Неділя. Весняне сонце ллє світло на садки. Десь за ставком у садку збираються хлопці та дівчата. Музики грають. Золоте сонце ллється крізь білий цвіт вишень та черешень. Услухаєшся в чудову пісню і уявляєш собі все це.
                                                                                                                                           За І. Нечуєм-Левицьким.
• Підкресліть у словах усі вивчені орфограми.
• Складіть висловлювання «Пісні мого міста (села)» або «Моя улюблена сучасна пісня», уживаючи дієслова теперішнього часу (усно).
Роздивіться екслібрис В. Лучка.Як ви розумієте значення слова екслібрис? Перевірте себе за тлумачним словничком. Що можна сказати про людину, для якої створено цей книжковий знак? Продумайте ескіз свого власного екслібриса.

Екслібрис.jpgУкраїнська мова скачати, завдання школяру 7 класу, матеріали з української мови для 7 класу онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.