KNOWLEDGE HYPERMARKET


Частка як службова частина мови

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Частка як службова частина мови


Умій побачити красу
429. І. Прочитайте текст за особами. Визначте основну думку.


Тополя
Росла собі край дороги тополя все вгору та вгору. Мимо неї вдень і вночі стрімголов мчали таксі, вантажні автомашини, автобуси, ліниво повзли трактори з причепами, обкутували її їдким димом мотоцикли.


Дорога гула, ревла, стогнала. Лише тополя нікуди не поспішала. Вона то припадала пилом, то вмивалася дощами, то обсушувала свої листочки на сонці. Звикли до неї водії та пішоходи: ковзнуть байдужим поглядом і мчать чи йдуть далі.


Якось уранці, коли сонце обняло своїми ласкавими променями дерево, на протилежному боці дороги хлопчик гукнув до матері:
—    Мамо, дивіться!
—    Що там, сину?
—    Що за краса! Он тополя засвітилася.


Жінка стала й радісно усміхнулася: тополя справді ніби зайнялася1 зсередини. Листочки навколо стовбура пожовкли, а зовні ще милували око потемнілою густою зеленню. Здавалося, що дерево підсвічується невидимими світильниками. Хлопчик допитувався:
—    Мамо, хіба листочки можуть світитися? Хто ж так гарно їх підсвітив?
—    Осінь, мій хлопчику.
—    Осінь?
—    Еге ж.


«Чи ж бачить хтось іще цю красу? — по думалося хлопчикові.— Нехай би зупинились і побачили». Мати з сином милувалися красою тополі, а повз них мчали й мчали автомобілі (За М. Магерою).


1 3айнятися — тут: загорітися, запалати, засвітитися (рос. вспыхнуть).

II.    Як показано в образі дороги швидкий темп нашого життя? Зачитайте опис дороги. Які метафори допомагають уявити сучасну трасу?


III.    Яке явище захопило героя твору? Чи вміємо ми побачити красу в повсякденному житті? Як це збагачує наш духовний світ?


IV.    Зачитайте речення з виділеними словами. Яких смислових, емоційних відтінків вони надають окремим словам, усьому висловлюванню? Чи можуть уживатися в мовленні без інших слів, тобто поза реченням? До якої частини мови належать виділені слова?


Частка (рос. частица) — незмінна службова частина мови, що надає словам, словосполученням, реченням додаткових відтінків значення або слугує для творення граматичних форм і нових слів: Хоч би маленькую хатину він мріяв мати над Дніпром, щоб у вечірнюю годину животворить своїм пером (М. Рильський).— І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом (Т. Шевченко).


Значення часток різноманітне, його можна визначити лише з контексту.


Треба розрізняти частки, які виражають ставлення мовця до того, про що йдеться у реченні, та частки, за допомогою яких утворюються нові слова або їх форми.


І. Прочитайте речення. Назвіть у них частки. Подумайте і скажіть, які з них надають словам і реченням додаткових смислових відтінків, а які — слугують для творення способів дієслова.


1. Он зірка в небі пролетіла (В. Сосюра). 2. От сонечко вже за синю гору запало, от уже й вечір (Марко Вовчок). 3. Хай кожний у країні посадить по одному плодовому дереву (О. Довженко). 4. Аж серденько стрепенулось. 5. Раз добром нагріте серце вік не прохолоне (З тв. Т. Шевченка). 6. Ото хліб святий так пахне (Петро Панч). 7. Чи хотіли б ви, щоб люди виявляли до вас інтерес? (І. Томан).


II. До якої частини мови слід віднести виділені слова — до часток чи до сполучників?
За значенням та роллю в реченні частки поділяються на чотири розряди:
1)    словотворчі;
2)    формотворчі;
3)    модальні;
4)    заперечні.


Словотворчі частки аби-, де-, будь-, -небудь, хтозна-, не-, ні-, -б, -би та інші слугують для творення нових слів: абихто, дещо, будь-де, де-небудь, хтозна-який, неправда, ніхто, щоб, якби.
 
Формотворчі частки використовуються для творення форм дієслова:
1)    би (б) — умовного способу: сказав би, зраділа б, хотів би;
2)    хай, нехай — наказового способу: хай скаже, нехай прийдуть.


І. Запишіть в умовному способі дієслова їхати, зустрітися, заспівати та складіть із ними речення (усно). Які частки слід використати?


II. Утворіть наказовий спосіб дієслів пам'ятати, зробити з частками хай, нехай. Складіть і запишіть із ними речення.
Заперечні частки не, ні, ані слугують для заперечення змісту цілого речення або окремої його частини: Не розпалиш вогню — не приготуєш обіду (Нар. творчість).


Частки не, ні можуть мати підсилювальне значення: Де не погляну, ніде ні билинки, тиха травиця леліє (Леся Українка).


Прочитайте речення. Назвіть заперечні частки та з'ясуйте їх значення.
1. Дорогий не обід, а привіт. 2. Не частуй мене холодцем1, а привітай мене щирим слівцем. 3. Витрачений час не повертається. 4. Коштовний камінь не треба хвалити. 5. Не вмієш шити, так і не пори. 6. Співатиме півень чи ні, а день буде (Нар. творчість).


Модальні частки вносять різні смислові відтінки в речення, а також виражають почуття і ставлення того, хто говорить, до висловленого: Що вас єднає? Адже ви такі різні (Є. Гуцало).


433. І. Розгляньте таблицю на с 200. Назвіть групи модальних часток.
II. Прочитайте речення. Назвіть у них модальні частки та вкажіть, яких смислових відтінків вони надають висловлюванню.


1. «Невже це ранок?» — прислухається він до шелесту пта¬шиних крил і недовірливо поглядає на небо (М. Стельмах). 2. Збори почалися аж о другій годині (М. Трублаіні). 3. Ну, що ж — хай буде поєдинок! (М. Коцюбинський). 4. Часом я цілий день стараюсь почути від вас хоч одне ласкаве слово (Леся Українка). 5. Аж до моря запорожці степ широкий вкрили. 6. Хіба краща є за тебе? 7. Ось із хлопцем старий кобзар в село шкандибає2 (За Т. Шевченком).


1 Холодець — рос. холодное.

2 Шкандибати — рос. плестись.
 
Групи модальних часток

Ukrmova7-2-13-il11.JPG434. Спишіть речення, вставляючи замість крапок частки з довідки. Визначте розряди часток за значенням та групи модальних часток.


1. Хотіла ... я піснею стати у сюю хвилину ясну. 2. Моя душа ніколи ... забуде того дарунку, що весна дала. 3. Ой вишеньки-черешеньки, червонії, спілі, чого    ви так високо виросли на гіллі! 4. Ой того ми так високо виросли на гіллі,— якби зросли низесенько, ... то    доспіли? (З те. Лесі Українки).


5. А ... гарно тут, поміж кленами. 6. ... березняк, що побратався з полохливою осичкою (3 те. М. Стельмаха).
Довідка: б, не, ж, бо, чи, ж, би, як, ось.


435  Перебудуйте речення, ввівши в них частки із зазначеним смис¬ловим або емоційним відтінком. Запишіть за зразком.


Зразок. 1. Скажи нам хоч одне добре слово.


1. (Виділення)   Скажи   нам   одне   добре   слово.

2. (Заперечення) Я зможу прийти до тебе завтра.

3. (Радість,   захоплення) Гарно розцвіла яблуня.

4. (Питання) Ми встигнемо на поїзд.

5. (Невпевненість) Сьогодні буде дощ.

6. (Ствердження) Вашу сестру я добре знаю.

7. (Виділення) Досить похвалити дитину, і в неї одразу все вийде.


436, Перекладіть і запишіть текст українською мовою. Підкресліть частки. Зверніть увагу на переклад виділених слів.


Опытный грибник
Как-то незаметно пришёл август, и в лесах появились грибы. До чего же любил собирать грибы Ромка! Идёшь по лесу, и сердце отчего-то стучит. Будет ли тебе удача? Вот настоящий белый гриб. А там, смотри-ка, целое семейство моховичков.


Ромка — грибник опытный. С ним даже мать советуется. Покажет Ромке гриб и спрашивает: «Хороший ли?». Ромка деловито подрежет ножку, надломит шляпку и небрежно1 бросит: «Поганый...» И мать не спорит. Верит, что Ромка знает (За О. Мінчковським).


437.1. Складіть діалог за малюнком. Запишіть ваші репліки (6—7).
Ukrmova7-2-13-il12.JPG


II. Випишіть із тексту «Тополя» частки, групуючи їх за розрядами.

1 Небрежно — укр. недбало.Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.