KNOWLEDGE HYPERMARKET


Частки не і ні з різними частинами мови

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Частки не і ні з різними частинами мови


Сторінки історії рідного краю
445.1. Відпрацювавши вимову слів у рамці, прочитайте текст. Ви¬значте його тему.


Фортеця Горзувіти
У давнину півострів Крим був землею для сміливців: скупий ґрунт, нестача питної води й вічні примхи погоди. Повітря просякнуте3 небезпекою, бо з півночі до всіх природних неприємностей додавалися ще часті набіги кочівників. У такі непевні часи мешканців півострова захищали замки-твердині.


1 Искусство — укр. мистецтво.

2 Уныло — укр. сумно.

3 Просякнутий — рос. пропитан(ный).

Із трьох боків відкрита для штормів, здіймається Генуезька скеля на прибережній смузі містечка Гурзуф. На ній чотирнадцять століть простояла фортеця Горзувіти, збудована візантійцями. Захищені її надійними стінами, вони успішно торгували й багатіли, але ж не втримались у своїй камінній оселі.


У середні віки на Південному узбережжі  з'явилися колонії італійців із міста-республіки Генуї. Їхні укріплення виникали не на порожньому місці.


Коли генуезці оточили фортецю Горзувіти, ніхто і ніщо її не врятував: ні опір гарнізону, ні товсті північні мури, ні гордовита висота скелі. Фортецю було захоплено і майже до фундаменту зруйновано.


Багато ще хоробрих приходило на землю каміння й вітрів, але і їхнє панування завершувалося врешті-решт руїнами. І часто основними причинами цього були не суворий вітер, не гнів моря, не сухий ґрунт, а жорстокість і жадібність середньовічної людини (За М. Муляр).


II.    Яким був півострів Крим у давнину? Для чого тамтешні мешканці зводили фортеці? Чим цікава історія фортеці Горзувіти? Що спричиняло руйнування архітектурних будівель?


III.    Пригадайте, яку роль у мовленні виконують заперечні частки. Наведіть із тексту кілька прикладів уживання заперечних часток та поясніть, що вони заперечують: зміст цілого речення чи окремої його частини. Зверніть увагу на правопис часток та пригадайте, як вони пишуться з іншими частинами мови.


Не, ні пишуться зі словами разом, коли є префіксами (не-, ні-); якщо ж не, ні вжиті в ролі часток, то пишуться окремо.


IV.    Наведіть із тексту «Фортеця Горзувіти» по два приклади написання не, ні разом та окремо. Коли вони виступають в ролі часток, а коли є префіксами?


446. Спишіть речення. Префікс не- позначте, частку не підкресліть. Обґрунтуйте написання не зі словами разом чи окремо.


1. Не зашумлять столітні верби, не зашумлять. Не зацвітуть пожовклі луки, не зацвітуть.

2. Промінь в темряві-руїні нетерплячий, дивно ранній. Я не знаю — перший він чи останній.

3. Як жити хочеться! Несказанно, безмірно... (З тв. Олександра Олеся).

4. На гору, не згорбившись, не вийдеш.

5.І розумному не завада добрая порада.

6. Роби не як можеш, а як треба.

7. Хто не має, легко обіцяє (Нар. творчість).
 
447 Пригадайте правила написання не з різними частинами мови. Розгляньте таблицю. Узагальніть вивчене та доберіть власні приклади.


Написання не з різними частинами мови

Ukrmova7-bondarenko-40.jpg


Ні пишеться зі словами разом:


1)    якщо вони без ні не вживаються: нісенітниця, нікчема, нікчемний, ніяковий, нівечити;


2)    у заперечних прислівниках: ніде, нітрохи, нікуди, ніскільки;


3)    у заперечних займенниках, якщо після ні немає прийменника: ніщо, нізащо, ніякий, нічий.


Ні пишеться зі словами окремо:


1)    якщо ні заперечує наявність дії, ознаки: ні холод, ні спека; ні високо, ні низько; у фразеологізмах: ні риба ні м'ясо;


2)    якщо між часткою і займенником стоїть прийменник, то всі три слова пишуться окремо: ні до чого, ні з ким, ні при кому, ні на чому.


448. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання слів із частками не, ні.


1. Щорічне скидання листя — це (не) порятунок від холоду, а збереження вологи.

2. Якби широколисті дерева (не) скидали листя, вони просто всохли б.

3. У хвойних дерев поверхня голчастого листя набагато менша, і вони можуть вижити, (не) скидаючи листя (3 енц. «Біологія»).

4. Слухаєш мамину пісню і (не) одмінно відчуваєш її (не)перевершену поетику, любов до природи, історії (В. Скуратівський).

5. Тих часів (ні) хто (не) пам'ятав (М. Трублаїні).

6. Хліб (ні) коли (не) приїдається.

7. Шишка падає (не)далеко від сосни {Нар. творчість).


449. Перекладіть і запишіть речення українською мовою, розкрива¬ючи дужки. Порівняйте написання не, ні в обох мовах.


1. Если (не) уберёг от сырости спичку, (ни) что тебя (не) согреет. 2. Какой (не) приветливый и сердитый Тихий океан. 3. (Не) глубокие шумные речки мы переходили по брёвнам вброд (Із тв. В. Пескова). 4. Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но (ни) чего (не) нашли. 5. Таня (не) выходила (ни) обедать, (ни) чай пить. 6. Небо уже (не) гремело, (не) грохотало, а издавало сухие, трескучие звуки (3 тв. А. Чехова).


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.