KNOWLEDGE HYPERMARKET


Чергування г, к, х-ж, ч, ш-з, ц, с

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас>>Українська мова 5 клас>> Чергування [г], [к], [х] - [ж], [ч], [ш] - [з], [ц], [с]

Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів
Після букв ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів пишемо и: жити, читати, широкий, щирий, кислий, хитрий, гинути, хитати, щипати, кидати.
Букву і пишемо в словах, де відбувається чергування о, є з і: вхід (бо входити), вечір (бо вечори), щітка (бо щетина).
До поданих слів доберіть спільнокореневі з довідки. Прокоментуйте орфограму «Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».
Вигін, жінка, кізка, похід, розчісувати, шість, щілина.
Довідка: походити, вигонити, ущелина, чесати, кози, женитися, ушестеро.
Запишіть слова, вставляючи потрібні букви. Поясніть написання.
Переж..вати, відпочинок, щ..глик, ук..нути, прих..льний, прих..д, Ш..ЛО, щ..пати, щ..тка, г..ркати.
Спишіть. На місці крапок поставте пропущені букви.
1. Клянусь родом своїм чесним, клянусь дідом-кріпаком, пра-дідом-запорожцем — не заг..нула іще честь і хоробрість. 2. Через це вірили в зорі й прекрасні ідеї, в ч..стоту й мужність людської душі. 3. Шторм не вгавав, крига трощ..лася одна об одну, туман сунувся до берега. 4. Ж..нки підганяли чоловіків, діти поруч з батьками працювали, як дорослі. 5. І подружжя Половців пішло до домівки. Вони йшли, преніжно обнявшись, впевнено й дружно, як ходили ціле ж..ття. 6. На пісках росте вощанка менша; на воді — конюшина біла; на степах — ч..стотіл, чебрець, х..зується щ..риця, похитується зміячка — жовта, як кульбаба; а слава людська росте з єдності та відваги! (За Ю. Яновським).
Пригадайте п'ять слів, у яких після ж, ч, ш, щ та г, к, х пи¬шемо і, та складіть з ними речення. Запишіть речення.
Відтворіть діалог.
Першокласниця приходить зі школи, а мама питає: — Оленко, а хто за тобою сидить?
2      — Я не знаю, бо вчителька казала, що назад обертати¬ся не можна.
Спишіть, підкреслюючи в кожному рядку зайве слово.
1.    Ш..ло, ч..н, к..стка, ч..ж.
2.    Сх..д, веч..рній, к..дати, к..нський.
3.    Сх..л, г..рка, щ..тка, іпк..льний.
Читай рядки ці так і сяк — Вони не зміняться ніяк.
Жарт — суму страж. У хижу — вужиху. Ти — щит. Живи ж.
А. Мойсієнко


Українська мова 5 клас. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т.
Вислано читачами інтернет-сайту

Календарно-тематичне планування української мови, завдання школяру 5 класу, курси учителю української мови 5 класу Гіпермаркет знань, Українська мова, Українська мова 5 клас Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроківз української мови 5 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння української мови 5 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.