KNOWLEDGE HYPERMARKET


Чергування е-о після ж, ч, ш

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас>>Українська мова 5 клас>> Чергування е-о після ж, ч, ш

Чергування є — о після ж, ч, ш
4 80 1.jpg
Прочитайте акровірш. Випишіть слова з орфограмою «Бук¬ви є, о після ж, ч, ш».
Жовтіють на дубовім вітті, Осінній час — трусить пора. Л'етять вони додолу миттю, У торбу їх лісник збира. Ділянку знайде залюбки, І там з них виростуть дубки. М. Романченко
Спишіть, вставляючи потрібні букви.
Жуки дзижчать в садочкулітом, По стежці жабка — плиг та плиг! Ж..ржини квітнуть ж..втим цвітом, Кружляють бдж..ли біля них.
Н. Забіла
Прочитайте. Прокоментуйте на прикладах із скоромовки орфограму «Букви є, о після ж, ч, ш».
Чорно, чорно уночі, Чорні очі у сичів. Чорні очі, чорні крила, Чорна тінь усе накрила. Через чорних тих сичів — Чорно, чорно уночі.
Г. Чубач

Перепишіть прислів'я та приказки, вставляючи пропущені слова. Поясніть написання цих слів.
1.    Де багато ..., там нема ....
2.    Не вчи ... їсти хліба ....
3.    Хату жінка за три кути держить, а ... за ....
4.    ... душу і милом не відмиєш.
5.    Краще тепер, ніж у ....
Довідка: печ.мого, пташ..к, уч.мого, комаш..к, ч..ловік, ч..твертий, ч..рну, ч..твер.
Спишіть лічилку. До виділених слів доберіть спільнокоре-неві, у яких чергуються о з є та є з і.
Раз, два, три, чотири, Козі дзвоника вчепили, Коза бігає, кричить, Просить дзвоник відчепить.
Сашко. Мамо, а наша вчителька зовсім не знає тварин.
Мати. Звідки ти це взяв?
Сашко. Я намалював коня, а вчителька питає, що це таке.
1. Запишіть слова у дві колонки:
1)    з є після ж, ч, ш;
2)    з о після ж, ч, ш.
Ш..лом, бдж..ла, ч..тири, четвертий, ш..рш..нь, ож..нитися, ч..рнота, ж..рдина, ж..ржина, ш..стий, дж..рело, шестиденка.
2. Введіть виділені слова у складне речення і запишіть його. Підкресліть головні члени речення.


Українська мова 5 клас. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т.
Вислано читачами інтернет-сайту


Календарно-тематичне планування української мови, завдання школяру 5 класу, курси учителю української мови 5 класу Гіпермаркет знань, Українська мова, Українська мова 5 клас Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з української мови 5 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння української мови 5 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.