KNOWLEDGE HYPERMARKET


Чергування о – а, е – і, е - и. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас. Повні уроки>> Українська мова: Чергування о – а, е – і, е - и. Повні уроки 


Тема уроку: Чергування о – а, е – і, е – и.


Содержание

Мета уроку

ознайомити учнів з основними випадками чергування голосних; поглибити знання про чергування о – а, е – і, е – и; формувати вміння знаходити слова з поданою орфограмою в текстах.

Тип уроку

урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Прочитати текст. Визначити тему та основну думку.

Тваринний світ нашого краю був багатим і різноманітним. Непомітне полювання та розорювання степів привело до зникнення таких тварин, як дикий кінь, тарпан, кулан, сайгак, байбак та інші. Стали рідкісними птахи – дрохва звичайна, стрепет степовий, орел степовий. Лише розумне господарювання людей на своїй землі може врятувати ці види.

Людина не може жити без природи. Тому головним завданням зараз і на майбутнє є охорона всіх елементів природи – рослин, грибів, тварин. Необхідно берегти навколишнє середовище.

Діти, пам’ятайте, що не треба ламати та нівечити рослини, стріляти з рогатки у тварин тощо.

Необхідно допомагати дорослим у збереженні тваринного і рослинного світу… (з газети)

M77a.jpeg  M77f.jpeg

Випишіть з тексту виділені слова. Доберіть до них спільнокореневі слова. Яке явище спостерігається? Назвіть звуки, що чергуються.


Новий матеріал.

Розглянемо найпоширеніші випадки чергування звуків і сформулюємо самостійно правила чергування голосних.

(о) – (а) перемогти – перемагати

(е) – (і) мести – вимітати

(е) – (и) здерти – здирати

(о), (е) – (і) ночі – ніч

(е) – (о) після (ж), (ч), (ш) шести – шостий

(г) – (ж) – (з) крига – крижина – на кризі

(к) – (ч) – (ц) жінка – жіночий – жінці

(х) – (ш) – (с) горох – горошок – у горосі

Доповніть кожен з рядків своїми прикладами.


Розподільний диктант.

M77e.jpeg

Розподіліть слова у дві колонки: 1) слова, в яких відбувається чергування голосних; 2) чергування приголосних.

Пекти – випікати; крига – крижина; котити – катати; берег – узбережжя; нести – носити; клонити – кланятись; свекруха – свекрушин; мести – замітати; вечоріє – вечір; брести – бродити; гонити – ганяти; деру – задирати; воля – вільний; жінка – жінчин; нога – нозі; рух – у русі.

З однією парою скласти речення. Назвіть частини мови, якими виражені члени речення. Поставте до них запитання.


Переписати слова, вставляючи пропущені букви. Підкреслити орфограму. Перевірити правильність написаного за орфографічним словником.

Зб..рати, м..настир, вип…кати, с..лдатський, г..няти, завм..рати, ву..ко, шк…льний, щ..ка, к..ня, Льв..в, л..ду, підп…рати, ру..ці, вим..сти.


Прослухайте. Доведіть, що перед вами текст. Поясніть, про яку відповідальність кожної людини нашої країни в ньому йдеться.


У Червоній книзі України містяться відомості про рідкісні та зникаючі види. Вони підлягають обов’язковій охороні. Всі громадяни нашої країни відповідальні за збереження всіх видів рослин, грибів і тварин. Кожен з нас несе моральну відповідальність за збереження природи нашого краю… (З підручника)

M77b.jpegM77c.jpeg

До виділених слів дібрати спільнокореневі слова. Довести, чи відбувається в них чергування голосних.Розглянемо таблицю «Чергування голосних у дієслівних коренях». Самостійно сформулюйте правила чергування і наведіть власні приклади.

                                        Чергування голосних у дієслівних коренях
Чергуються голосні Вживається Умови вживання Приклади
(о) – (а) (а) (і) перед наголошеним суфіксом -а-    котитися - кататися
(е) – (і)   (и)  перед наголошеним суфіксом -а- і-ува- берегти – зберігати; чесати – зачісувати
 (е) – (и)  перед наголошеним суфіксом -а- у префіксальних дієсловах перед (р), (л) завмерти – завмирати; жерти – пожирати


При зміні слів та творенні нових слів голосні звуки можуть замінювати один одного, тобто чергуватися. Так утворюються різні варіанти одного й того ж кореня.

Прослухайте текст.

Якщо березень весну, наче наречену, лишень приводить у гості, то квітень її зустрічає як повноправну господиню: кланяється їй низько, стелить шовковий килим під ноги, заплітає довгу косу, прикрашаючи її щедро барвистими квітами.

Четвертий місяць року на Україні в давнину йменувався бе¬резнем. І лише у XVI столітті в літературній мові, з'явилася сучасна назва «квітень». І все ж ця назва найактивніше почала вживатися тільки на початку минулого століття, а попередня з часом відмирала.

Письменники користувалися переважно словом «апріль» од латинського «апріліє», чи ще давнішого «апрілюм» або «апрікус», себто «сонячний». Одначе найпершою давньоруською назвою, як засвідчують історичні джерела, був «цвєтєнь».

M77d.jpeg


Вибрати з тексту спільнокореневі слова до дієслів клонитися, застилати, плести, вмерти. Утворити від них пари. Підкреслити голосні, що чергуються, виділити корені.

Прослухайте уважно казочку «Івасик -Телесик»


Випишіть слова, де відбувається чергування голосних.


Списати слова, вставляючи пропущені букви. Позначити орфограми. Поясніть вибір написання.

Допом..гати, розпл..тати, відм..рати, підб..рати, вит..кати, вим..гати, вх…пити, ск..чити, зач..пати, вим..сти, застр..лити, відб..ріть, підп…рати.


Домашнє завдання.

Скласти діалог з товаришем про квітень, використовуючи по одному слову з кожної поданої пари слів. Пояснити правила чергування голосних звуків у дієсловах.

Берегти – зберігати, гребти – загрібати, плести – заплітати, простерти – простирати, шептати – нашіптувати, текти – протікати.


Список використаної літератури.

1. Урок на тему: «Чергування звуків [о], [е], [і] у коренях слів», Коваленко Т. В., учитель української мови та літератури, Донецька школа № 97.

2. Урок на тему: «Чергування о – а, е – і, е – и», Звенигородська ЗОШ №4 Черкаської обл.., Власюк Н.В.

3. Рідна мова. Підручник для 5 класу. С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, Київ, Грамота, 2005 рік.

4. Усі уроки рідної мови в 5 класі. С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Кравець, Харків. Видавнича група «Основа»., 2005 рік.Відредаговано та надіслано Власюк О.О.


Над уроком працювали Власюк О.О., Коваленко Т.В., Власюк Н.В.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.