KNOWLEDGE HYPERMARKET


Числівник. Вправи

Українська мова 10 клас

Тема "Числівник. Складні випадки правопису"

Задачі та вправи, самоперевірка до теми "Числівник. Складні випадки правопису"
Варіант 1.
Дата___________________ Прізвище, ім’я____________________________________
І РІВЕНЬ
1. Вкажіть числівник.
а) двійка; в) весло;
б) два; г) потроїти.
2. На які розряди за значенням поділяються числівники?
а) якісні, відносні, присвійні;
б) кількісні, порядкові;
в) прості, складені;
3. Виділіть числівник, який означає ціле число.
а) дві третіх; в) сім десятих;
б) сім; г) три цілих і одна друга.
4. Вкажіть правильну форму орудного відмінка числівника сто.
а) стома; в) стами;
б) ста; г) сто.
5. Позначте збірний числівник.
а) три; в) тринадцять;
б) троє; г) третій.
6. Позначте простий числівник.
а) сто десять; в) третій;
б) одна третя; г) сорок два.

ІІ РІВЕНЬ
1. Випишіть числівники.
Один, одиниця, перший, два, двоє, двійка, подвоєння, удвох, обидва.
2. Прочитайте речення. Випишіть в однин рядок кількісні числівники, а в другий – порядкові.
Радченко матері не знав, – вона померла в той день, як він, її перший син, побачив світ; через п’ять років помер і батько. Двоє нубійських невільників відхилило завісу. Кілька чоловік знали арабську мову.
1) Кількісні: ______________________________________________________________
2) Порядкові: ___________________________________________________________
3. Запишіть словами кількісні числівники.
12, 17, 50, 61, 137.

ІІІ РІВЕНЬ
1. Провідміняйте числівник 675
Н._____________________________________________________________
Р.______________________________________________________________
Д._____________________________________________________________
З._____________________________________________________________
О._____________________________________________________________
М._____________________________________________________________
2. Утворіть словосполучення, записавши числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.
2 (зошит), 4-еро (друг), 150 (гривня), 2/3 (гектар)

3. Знайдіть помилки в наведених словосполученнях іменників та числівників. Запишіть правильно.
У тисячі дев’ятсот дев’яноста восьмому році; чотири будинків; п’ятеро олівців; три четвертих кілометрів.

IV рівень
Напишіть твір-мініатюру «Мої улюблені свята». Використайте не менше 3-4 числівників, вкажіть їх розряд за значенням та відмінок

Варіант 2.
Дата________________________ Прізвище, ім’я ___________________________________
І РІВЕНЬ

1. Вкажіть числівник.
а) сонце, в) двійка,
б) шість, г) п’ятиповерховий.
2. Позначте збірний числівник
а) три, в) тридцять вісім,
б) триста, г) тринадцятеро.
3. Визначте дробовий числівник.
а) семеро, в) три сьомих,
б) сімдесят три, г) сімсот тридцять.
4. Вкажіть порядковий числівник.
а) шестеро, в) одна п’ята,
б) п’ятнадцятий, г) п’ятнадцять.
5. Виділіть рядок, у якому всі числівники кількісні.
а) один, одна друга, другий;
б) вісім, семеро, шостий;
в) двоє; двадцять, дві третіх.
6. Знайдіть форму родового відмінка числівника п’ять
а) п’ять (друзів); в) п’яти (друзів)
б) п’яти (друзям); г) п’ятьма (друзями)
ІІ РІВЕНЬ
1. Випишіть числівники
Три, трійка, тричі, троє, одна третя, утрьох, потроїти, третина, трійня, третій.

2.Прочитайте речення. Випишіть в один рядок порядкові , а в інший – кількісні числівники.
Незграбною ходою трударів йшли двоє вантажників і один каменяр. Слухаю першого грому удари, наче найкращу симфонію в світі. «Впало наших галицьких дружинників понад триста п’ятдесят людей, бо був бій завзятий,» – говорив воєвода.
Кількісні: _____________________________________________________________________________
Порядкові: __________________________________________________________________
3. Запишіть словами кількісні числівники – цілі числа.
4, 60, 19, 52, 180

ІІІ рівень
1. Провідміняйте числівник 796
Н._______________________________________________________________________
Р._______________________________________________________________________
Д._______________________________________________________________________
З._______________________________________________________________________
О.______________________________________________________________________
М._____________________________________________________________________
2. Утворіть словосполучення, записавши числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.
4/5 (кілометр), 540 (школа), 150 (гривня), 3 (клен), 7-еро (ягня).

3. Запишіть у даному тексті числівники словами, ставлячи їх у потрібній формі.
Найбільш різке зниження температури повітря було зафіксоване в американському місті Браунінгу. 24 (________________________________________) січня 1918 (____________________________________________________________________) року за одну добу температура впала з плюс 7 (_________________) до мінус 49 (______________
_________________) градусів, тобто на цілих 56 (___________________________________
_______________) градусів.
ІУ РІВЕНЬ
Напишіть опис вашої класної кімнати, використавши 3-4 числівники. Позначте розряд та відмінок даних числівників.

Надіслано вчителем міжнародного ліцею "Гранд" Горецькою І.Й.

Предмети > Українська мова > Українська мова 10 клас > Числівник. Складні випадки правопису > Категория:Числівник. Складні випадки правопису. Задачі, вправи, самоперевірка