KNOWLEDGE HYPERMARKET


Чому людину визначають найвищою цінністю демократичного суспільства

Гіпермаркет Знань>>Етика>>Етика 6 клас>>Етика: Чому людину визначають найвищою цінністю демократичного суспільства

ЧОМУ ЛЮДИНУ ВИЗНАЧАЮТЬ НАЙВИЩОЮ ЦІННІСТЮ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

1. Чому людину визначають найвищою цінністю демократичного суспільства.

2. Чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною.
Після цього уроку ви зможете:
Розповідати, чому людина є найвищою цінністю демократичного суспільства;
Пояснювати, як пов'язані громадянське суспільство і гуманістична мораль.
Поняття, які треба вміти застосовувати: цінність, демократія, громадянин, громадянське суспільство, гуманістична мораль.

1. Чому людину визначають найвищою цінністю демократичного суспільства

З усього, що є у світі, найціннішою для людини є сама людина. Ще давні греки вустами філософа Протагора казали: «Людина є мірою всіх речей». Тільки людину наділено розвиненими здібностями усвідомлювати та перетворювати навколишній світ на засадах Розуму, Добра і Краси. Кожна людина, яка жила, живе чи житиме, є унікальною, а відтак - цінною вже тому, що вона - Людина.

Прочитайте давньогрецький міф. Порадьтеся в парах, про що в ньому йдеться. Чому Прометей вирішив принести людям великі дари? Як цей міф втілює цінність людини? Поділіться думками з класом.

МІФ ПРО ПРОМЕТЕЯ

Сувора дика пустеля на краї Землі... Тільки скелі заходять за хмари своїми гострими вершинами... Жодної рослини не видно, скрізь моторошна пустка... До однієї із скель прикутий могутній герой Прометей. Гірко нарікає він на свою лиху долю: «О божественний ефіре і ви, бистровійні вітри, о джерела рік і невгамовний рокоте морських хвиль, о земле, праматере всього, о всевидюще сонце, що оббігаєш все коло землі, - всіх вас кличу я за свідків. Дивіться, що терплю я! О, горе, горе! Стогнатиму від мук я й тепер, і багато, багато віків!

Але що ж це говорю я? Адже я знав усе, що буде. Я знав, що неминучим є веління грізної долі. Я мушу терпіти ці муки. За віщо ж? За те, що подарував людям надію і приніс їм з небес вогонь богів. Тепер вони не зійдуть нещасними у темне царство Аїда. За те, що я дав великі дари смертним, за це я мушу страждати так нестерпно, і не минути мені цих мук. О, горе, горе!»

Працюючи в парах, оберіть одне із запропонованих запитань і проведіть інтерв'ю. Чому людина є найвищою цінністю людства? Чому люди за всіх часів намагаються зберегти пам'ять про думки, почуття, переживання своїх пращурів? Як ви розумієте вислів давньогрецького мудреця Протагора: «Людина є мірою всіх речей»? Повідомте результати інтерв'ю класові. Розуміння цінності людини й людського життя не однаковим було у різних народів і змінювалося з часом. У давнину людину вважали найвищою цінністю суспільства, побудованого на засадах демократії. Саме такий суспільний устрій, коли основні питання громадського життя вирішували збори громадян, виник у містах-державах Давньої Греції понад дві з половиною тисячі років тому. Він істотно відрізнявся від усіх способів управління суспільством, відомих раніше, коли влада належала одній людині (деспотія, монархія) або небагатьом - кращим і благородним (аристократія).

Прочитайте уривок з давньогрецького епосу про народні збори греків під час Троянської війни. Поміркуйте в загальному
колі, як відбувалися збори. Чому в них брали участь прості воїни? Як ухвалювали рішення? Чи могли прості воїни впливати на нього?

ЗБОРИ АХЕЙСЬКИХ ВОЇНІВ

...Воїни сходилися на збори - так, як рої бджіл, що вилітають з гірських печер... Нарешті запанувала тиша. Першим звернувся до народу Агамемнон, вставши зі свого місця зі скіпетром у руках. Він говорив про тягар війни, про поразки греків під Троєю і закликав їх повернутися на батьківщину...Вислухали воїни промову Агамемнона й захвилювалися, задумавшись, чи не варто їм справді припинити війну... З промовою до народу звернувся Одіссей, поруч з яким, прибравши вигляду гінця, стояла сама Афіна Паллада. Одіссей переконував греків не припиняти облоги Трої, адже якщо вони це зроблять, то зганьблять себе перед нащадками... Тоді... встав старий Нестор, і знову все стихло. Нестор також радив залишитися і дати бій троянцям... І заволали воїни, так гучно, як гуркоче море під час сильної бурі, коли вітер жене високі, як гори, хвилі. Швидко розійшлися народні збори. Всі поспішали готуватися до битви.

Отже, демократія - одна з найдавніших в історії форм організації суспільного життя та управління ним, яка можлива лише за умови участі всього народу, кожного громадянина в управлінні державою та розв'язанні суспільних проблем. Важливою рисою громадянина є громадянськість, тобто усвідомлення своїх прав та сумлінне виконання обов'язків перед державою та суспільством. Громадянин бере участь у схваленні найважливіших рішень життя держави. Тож громадська активність громадян - вільних людей, які поважають себе й інших, прагнуть допомогти своїй державі, є запорукою повноцінного життя громадянського суспільства.

Громадянин - 1. Особа, що належить до постійного населення держави, користується її правами і виконує обов'язки; 2. Той, хто поєднує власні інтереси з громадськими, служить Батьківщині.

Громадянськість - усвідомлення громадянином своїх прав та сумлінне виконання обов'язків перед державою та суспільством.
Демократія (з грецької - «народовладдя») - такий спосіб суспільного устрою, коли вирішальна роль у прийнятті рішень і врядуванні належить народові.

Усі громадяни демократичної держави є рівними і рівноправними. Це означає, що голос, який громадянин під час виборів або голосування віддає за рішення, яке вважає істинним, чи особу, яка, на його думку, є найдостоинішою, важить стільки ж, скільки будь-який голос іншого громадянина держави. Демократія не може і не повинна нехтувати кимось окремим заради інтересів цілого суспільства. Ніхто не може замінити окремого громадянина у його громадській активності. Як зауважив російський письменник 20 ст. Андрій Платонов, «без мене народ неповний».

Працюючи в малих групах, обміркуйте, чому найвищою цінністю демократичного суспільства є людина, громадянин. Які якості й чому мають бути властиві громадянинові демократичного суспільства?

2. Чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною

Ви вже знаєте, що певні норми поведінки людини по відношенню до себе, інших людей та суспільства загалом виникли віддавна. З них складалися звичаї, традиції, правила. Моральні норми дають змогу оцінювати вчинки людей з позицій добра чи зла. Норми моралі пропонують ідеал людської поведінки. Втілення цього ідеалу забезпечує совість кожної людини і тиск громадської думки. Якщо людина порушує норми моралі, це викликає осуд громади. Так було й за давнини.

З плином часу деякі моральні правила відходили в минуле, як, наприклад, захист честі й гідності на дуелі, поширений за часів пізнього середньовіччя. Інші живуть і сьогодні. Саме вони становлять сукупність загальнолюдських цінностей.

Нині в більшості розвинених країн світу все частіше йдеться про формування громадянського суспільства. У такому суспільстві найвищою цінністю є людина, громадянин. Завданням громадянського суспільства є створення найкращих умов для її різнобічного розвитку, активної участі в громадському житті. Суспільство прагне, аби кожна людина могла максимально розвинути свої здібності, застосувати їх на власну користь, а також на добро й щастя інших людей та людства загалом.

Задля досягнення цієї мети в багатьох державах, що розвивають громадянське суспільство, ухвалюють закони, що гарантують та охороняють права і свободи людини, створюють державні установи, організації, які опікуються проблемами життя та розвитку громадян.

Для того щоб активно впливати на життя суспільства, самі громадяни добровільно об'єднуються в товариства, асоціації, спілки тощо, які без втручання державної влади і державних установ самі вирішують питання свого життя. Асоціації і товариства спрямовують свою діяльність на створення умов для розвитку творчих здібностей громадян (творчі об'єднання художників, письменників та ін.), згуртовувати тих, хто має спільне хобі (мисливці, рибалки, філателісти тощо). Серед них є благодійні організації, творчі, наукові й професійні спілки, громадські засоби масової інформації (газети, журнали, теле- і радіоканали), спортивні, дитячі, юнацькі, жіночі організації, об'єднання за інтересами тощо.

Працюючи в загальному колі, пригадайте, які дитячі гуртки, товариства є у вашій школі, вашому місті, селі. Навіщо їх було створено? Чи мають подібні об'єднання дорослі? Чи знаєте ви що-небудь про об'єднання чи організації, членами яких є ваші батьки чи інші дорослі? Навіщо їх було створено?

Працюючи в парах, прочитайте уривок з присяги членів дитячої Організації українських скаутів, яку складають під час вступу.

Яких якостей вимагає від кандидата в скаути присяга? Які обов'язки покладає вона на членів організації? Чи бере кандидат на себе ці обов'язки добровільно? Чому він це робить? Як ви гадаєте, чи потрібні такі організації громадянському суспільству?

Чому? Повідомте результати вашого обговорення класові.

Командир: Чого ти прагнеш?
Кандидат:  Стати скаутом.
Командир: Для чого?
Кандидат:  Щоб краще служити Богу і ближнім.
Командир: Яких вигод матеріальних від цього очікуєш?
Кандидат:  Жодних.
Командир: Який основний обов'язок кожного скаута?
Кандидат:   Щоденний добрий вчинок.
Командир: Які головні чесноти скаутів?
Кандидат:   Щирість, жертовність, чистота.

Громадянське суспільство складають вільні та рівні люди, які прагнуть разом працювати на користь своєї держави і інших людей. їм притаманні загальнолюдські цінності і довіра, толерантність, повага до життя, прав і гідності інших громадян. Вони шанобливо ставляться до своїх колег, до інших людей та до суспільних інститутів, визнають право кожного громадянина на власну думку, її висловлення та захист. У такому суспільстві чеснотами вважають також громадську доброчесність і громадянську активність. Мораль цього суспільства є гуманістичною, тобто такою, що спрямована на розвиток людини й визнає її найвищою цінністю. У громадянському суспільстві гуманістична мораль поступово перетворюється на найважливіший чинник і регулятор життя людей і суспільства, її норми впливають на зміст законів. Будує громадянське суспільство і наша держава Україна.

Громадянське суспільство - такий суспільний устрій, за якого створено мережу добровільних об'єднань задля вираження, задоволення й захисту інтересів різних груп населення і в якому прагнуть до побудови моральних відносин між усіма громадянами країни. Гуманістична мораль - моральні норми, що просякнуті турботою про благо людини, повагою до її гідності, людяністю.

І. Оцініть себе, зарахувавши за відповіді 1-5 по 1 балу, 6-7 - по 1,5 бала, 8-9 по 2 бали.
1. Що таке демократія?

2. Що таке мораль і моральні норми?

3. Якою є роль моралі в суспільстві?

4. Що таке загальнолюдські норми моралі?

5. Що таке гуманістична мораль?

6. Яку державу називають демократичною?

7. Якими є риси громадянського суспільства?

8. Чому людина є найвищою цінністю?

9. Які риси мають бути притаманні громадянину демократичного суспільства?

ІІ. Працюючи в парах, поверніться до фотографії, вміщеної на початку параграфа. Оберіть одну з наведених нижче проблем і поміркуйте, якими є моральні цінності людей, які зібралися на майдані. Чи можна вважати такі зібрання зародком громадянського суспільства? Ознайомте з результатами роботи в парах клас.
1.    Доберіть і запишіть не менше п'яти спільнокореневих слів до слова «громадянин». Поясніть значення кожного з них.
2.    Запитайте, чи є ваші батьки або інші знайомі дорослі членами громадських товариств або об'єднань. Чи добровільно вони вступили до лав тієї організації? Яку користь вони мають від участі в її роботі? Які взаємини склалися між членами цього об'єднання? Чи відповідають ці взаємини нормам гуманістичної моралі? Чому? Підготуйте на цю тему коротке усне повідомлення.

Етика. 6 клас. Данилевська О., Пометун О.

Скачати календарно-тематичне планування з етики, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з етики для 6 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.