KNOWLEDGE HYPERMARKET


Шпаргалки: Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. Освіта.

Шпаргалки до предмету Історія України, 7 клас
Тема: «Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. Освіта.»

Основні поняття та терміни


Інкунабулами (від лат. incunabula – колиска), називають книги, видані від середини 15 ст. по 1500 р., книги, що вийшли друком від 1501 р. до 1551 р., – палеотипами. Відповідно наступні за віком видання – до 1800 р. називають стародруками.


Іконостас – стіна, перегородка, що відокремлює вівтар – головне місце у храмі, від центральної частини – приміщення, де знаходяться віруючі. Складався з одного-двох рядів ікон. Із часом кількість ярусів у іконостасі збільшувалися до чотирьох.


Балади – жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історично-героїчного чи соціально-побутового змісту із драматичним сюжетом.


Історичні пісні – ліро-епічні фольклорні твори про конкретні історичні події, процеси та історичних осіб.


Думи
 – уснопоетичні героїчні твори про важливі події та видатних діячів української історії, які напівпроспівувались-напівпромовлялися під музичний супpовід на бандуpі, кобзі чи ліpі мандрівними співцями.


Кобзар – народний мандрівний співець, який співав народні пісні та грав на кобзі (лірі чи бандурі).

Kobzar ist7 32 wpar.jpg

Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Петруком Б.В.

Предмети > Історія України > Історія України 7 клас > Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. Освіта. > Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. Освіта. Шпаргалки