KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що таке закон. Як приймаються закони. Підзаконні акти та їх значення для життя громади. Як і де знайти правовий документ

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Що таке правила та як вони виникають.Які правила існують у суспільстві.1. Закони та підзаконні акти.
У своєму житті ви, напевно, не один раз чули слово закон. У виступах політиків звучить: «Закон має бути однаковим для всіх». Міліціонер у детективному фільмі звертається до порушника: «Ви порушили закон».


Як ви розумієте цей термін? Пригадайте, які закони вам відомі з курсу історії.


Закон — це один із видів відомих нам правил. Закон — документ, нормативний акт, який має вищу юридичну силу, приймається законодавчим органом держави в особливому порядку.


Спробуємо визначити його ознаки. Насамперед закон — це письмовий документ. Він може прийматися тільки спеціальним органом держави, який має назву законодавчого органу (в Україні це Верховна Рада України), або ж загальнонародним голосуванням (його називають референдумом). Третя ознака закону — те, що він приймається в особливому порядку. Дотримання цього порядку обов'язкове, відхилення від нього може потягнути за собою нечинність закону. Ще одна ознака закону — його вища юридична сила, він «сильніший», аніж інші правила, інші правові акти, про які йтиметься нижче.


Важливо й те, що закон установлює правила, обов'язкові для всіх, хто перебуває на території держави, яка його прийняла. Закону України повинні дотримуватися й громадяни нашої держави, й іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території нашої країни. Якщо ж особа порушує закон, її чекає притягнення до юридичної відповідальності.


До законів належать: Конституція Основний Закон держави, що має найвищу юридичну силу, кодекси нормативні акти, які регулюють велику кількість відносин у певній сфері (в Україні, наприклад, діють кримінальний, цивільний, сімейний, земельний і чимало інших кодексів).


Які питання, на ваш погляд, повинні регулюватися законами?

Чи може Верховна Рада України прийняти закони, які регулюватимуть усі важливі відносини в державі?
Чи потрібно приймати закон про відкриття новою маршруту автобуса, будівництво нового будинку в селі чи місті, про порядок проведення випускних екзаменів дев'ятикласників?


У будь-якій країні існують питання, які вимагають правового врегулювання, але в той же час не потребують прийняття зако¬ти. Для їх урегулювання існують підзаконні нормативно-правові акти


У нашій державі до них відносять Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств, рішення органів місцевого самоврядування — сільських, селищних, міських, районних та обласних рад, акти місцевих органів державної виконавчої влади — розпорядження районних та обласних державних адміністрацій. Підзаконні нормативно-правові акти приймають державні органи, ці акти обов'язково повинні відповідати законам і забезпечувати їх виконання.


Нормативні акти, які приймає держава, повинні відповідати один одному, але, крім того, передбачена певна «драбина» їх юридичної сили. Так, Конституція України має найвищу юридичну силу, будь-який закон переважає інші нормативні акти, крім Конституції, тощо.


У багатьох країнах після зведення нового будинку чи мікрорайону будівельники не поспішають асфальтувати пішохідні доріжки. Новосели протоптують стежки по газонах, визначаючи найдоцільніше розташування доріжок. І лише після цього укладають покриття. Так само і закони та інші нормативно-правові акти часто закріплюють норми, які раніше були встановлені, запроваджені іншими правилами. Норму моралі про необхідність підтримки людей похилого віку нині закріплено в законодавстві, також законом закріплено традиційне право бабусі та дідуся зустрічатися та спілкуватися зі своїми онуками.


Обговоріть і запропонуйте нормативно-правові акти, які, на вашу думку, доцільно було б прийняти в нашій державі.


2. Як створюються закони.
Створення закону має пройти спеціальну процедуру — ми згадували, що особливий порядок прийняття закону є однією з його ознак. Ознайомимося із цією процедурою.


Процедуру розроблення і прийняття законів називають законодавчим процесом, який має кілька етапів. Порядок прийняття законів України визначає Конституція України.


Прочитайте ст. 91, 93, 94 Конституції України та визначте і тадії законодавчого процесу.


Конституція України
Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу (...).
Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутам України та Кабінету Міністрів України.


Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє  його Президентові України.
Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.


У разі, якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.


Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий  Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі, якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом.


Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.


Основні стадії законодавчого процесу
 І. Законодавча ініціатива

<u</u>

міністерство


II. Обговорення законопроекту у Верховній Раді України

<u</u>

верховна рада


III. Прийняття законопроекту Верховною Радою України (у кількох читаннях) — не менше 226 голосів депутатів
IV. Підписання закону Президентом України

V. Обнародування закону


Робота над новим законом розпочинається із законодавчої ініціативи — пропозиції його прийняти або внести зміни до діючого закону, що виходить від осіб чи установ, яким надано таке право. Право законодавчої ініціативи відповідно до Конституції України мають Президент України, народні депутати України, Кабінет Міністрів України. Це означає, що саме вони можуть офіційно запропонувати проект закону для розгляду Верховною Радою України. Така пропозиція обов'язково має бути розглянута Верховною Радою.


Запропонований законопроект, як правило, направляють на наукову експертизу — юридичну, фінансово-економічну та ін. Іноді проводять наукові конференції, на яких обговорюють проекти майбутніх законів. Найважливіші законопроекти виносять на всенародне обговорення. Так, зокрема, обговорювалися проекти Закону України «Про вибори народних депутатів», Конституції України тощо.


Запропонований закон спочатку розглядають у відповідному комітеті Верховної Ради України. Народні депутати, добре обізнані з тією сферою суспільного життя, якої стосується закон, обговорюють його. У разі згоди з основними положеннями закон виносять на перше читання на пленарному засіданні Верховної Ради України. Під час першого читання народні депутати обговорюють законопроект у цілому, визначаючи доцільність його прийняття. Якщо принципово положення закону депутати вважають правильними, він повинен бути прийнятий шляхом голосування більшістю від конституційного складу народних депутатів.


Після цього законопроект повертається до комітету, а кожен депутат має право подати свої пропозиції щодо внесення до нього змін, доповнень, уточнень тощо. Усі пропозиції обговорюються членами комітету, а потім і всіма депутатами на пленарному засіданні. Це друге читання. Під час другого читання на пленарному засіданні закон обговорюється постатейно, тобто депутати визначаються щодо запропонованих змін і доповнень до кожної статті законопроекту. Поправки обговорюються, а потім депутати голосують за кожну поправку та статтю в цілому.
Завершивши постатейне обговорення та голосування, закон виносять на голосування в цілому. Конституційний склад Верховної Ради України — 450 депутатів, отже, для прийняття закону потрібно, щоб його підтримали не менше 226 парламентарів.


Після прийняття закону його має підписати Президент України. Якщо він не згоден із законом, Верховна Рада України повторно розглядає його і може або погодитися з пропозиціями глави держави, або ж спробувати подолати так зване «вето» президента — для цього потрібно 300 голосів народних депутатів.


Після підписання закону Президентом України текст нового нормативного акта публікують у пресі, й він набирає чинності. Кожний закон лише тоді виконуватиме свою функцію, діятиме, коли про нього знатимуть ті, кого він стосується. Тому законотворчий процес передбачає обов'язкове оприлюднення нормативних актів загального характеру, насамперед законів.


Найважливіші норми закріплюються в законах і підзаконних нормативно-правових актах. Усі нормативно-правові акти становлять певну систему, їх співвідношення визначається юридичною силою кожного правового акта. Закони приймаються відповідно до особливої процедури — законодавчого процесу, який визначено Конституцією України. У прийнятті законів беруть участь Верховна Рада України та Президент України. Будь-який нормативний акт набуває чинності після його офіційного обнародування.


Запам'ятайте: закон, підзаконний нормативно-правовий акт, Конституція України, Верховна Рада України, законодавча ініціатива, законодавчий процес.

Правознавство 9 клас. О.Д.Наровлянський


Календарно-тематичне планування з правознавства, завдання та відповіді школяру, курси учителю з правознавства 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку,

напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь -

Образовательный форум.