KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що таке закон. Як приймаються закони. Підзаконні акти та їх значення для життя громади. Як і де знайти правовий документ. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас. Повні уроки>> Правознавство: Що таке закон. Як приймаються закони. Підзаконні акти та їх значення для життя громади. Як і де знайти правовий документ. Повні уроки


Содержание

Тип уроку

Урок-лекція.

Мета та завдання уроку

Формування системних знань учнів про закони, кодекси, нормативно-правові акти, прийняття законів.

Закони

Право та закони являються відображенням соціальних норм суспільства. Зміст права та законів формується з розвитком суспільства. Для прийняття законів в кожній країні світу існує спеціальний законодавчий орган. В Україні процес прийняття законів відбувається в Верховній Раді України.

Jurisprudence 9 4 1.jpg

Державний Прапор України над куполом Верховної Ради.

Закон — це офіційний письмовий документ, що містить норми права і приймається законодавчим органом держави чи референдумом.

Закони приймаються в особливому порядку. Дотримання цього порядку обов'язкове, оскільки відхилення від нього може потягнути за собою неправомірність та нелегітимність закону. Ще одна ознака закону — його вища юридична сила, він має більшу юридичну силу ніж інші правила та правові акти.

Законами України встановлюються правила, які є обов'язковими для виконання. Дотримуватись їх повинні громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території нашої країни. Порушення закону призводить до юридичної відповідальності.

Прийняття законів також можливе шляхом проведення референдуму. Проте такий спосіб застосовують у виняткових випадках.

Jurisprudence 9 4 2.jpg

Сесійна зала Верховної Ради України.

Референдум — це спосіб прийняття громадянами України законів, інших рішень з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення шляхом голосування.

Закони або інші рішення, що прийняті на референдумі, мають вищу юридичну силу по відношенню до законодавчих актів Верховної Ради України, Верховної Ради Республіки Крим, нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України, вищих виконавчих і розпорядчих органів державної влади Республіки Крим, підзаконних актів міністерств і відомств України та Республіки Крим, рішень місцевих Рад народних депутатів.

До законів України належать: Конституція України, Кодекси України, нормативно-правові акти.

Конституція — основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих, судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.

Відеосюжет на тему: "Прийняття Закону України "Про вищу освіту".

Кодекс — нормативно-правовий акт, який забезпечує детальне правове регулювання певної сфери суспільних відносин і має структурний розподіл на частини, розділи, підрозділи, статті, що певною мірою відображають зміст тієї чи іншої галузі права.

Відеосюжет на тему: "Нові закони про дошкільну освіту". 

Підзаконні акти

Підзаконний нормативно-правовий акт — акт, який видається відповідно до закону, на підставі закону, для конкретизації законодавчих розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних норм.

У будь-якій країні світу існують питання, що вимагають правового врегулювання, проте не потребують прийняття законів. Вирішення цих питань можливе за допомогою підзаконних нормативно-правових актів.

В нашій державі до них відносять Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств, розпорядження обласних та районних державних адміністрацій, розпорядження міських рад, розпорядження селищних та сільських рад, акти місцевих органів державної виконавчої влади. 

Як приймаються закони

Процедуру розроблення та прийняття законів називають законодавчим процесом. Порядок прийняття законів України визначає Конституція України.

Законодавчий процес — це встановлений порядок діяльності спеціально уповноважених державних органів з приводу створення, зміни або скасування законів.

Законодавчий процес має декілька етапів. Робота над новим законом розпочинається із законодавчої ініціативи — пропозиції його прийняти або внести зміни до діючого закону, що виходить від осіб чи установ, яким надано таке право.

Законодавча ініціатива — пропозиції щодо прийняття нового закону або внесення змін до діючого закону.

Право законодавчої ініціативи мають Президент України, народні депутати України, Кабінет Міністрів України. Лише за їхнім поданням законопроект може бути офіційно запропонований для розгляду у Верховній Раді України.

Jurisprudence 9 4 3.jpg   

Адміністрація Президента України.

Jurisprudence 9 4 4w.jpg

Кабінет Міністрів України.

На першому етапі законодавчого процесу законопроект опрацьовують у відповідному комітеті Верховної Ради України. Після цього на першому читанні народні депутати обговорюють законопроект та вносять свої пропозиції. У разі згоди з основними положеннями проекту закону проводиться голосування. Якщо законопроект підтримала більшість народних депутатів він направляється на доопрацювання та підготовку для другого читання. Під час другого читання на пленарному засіданні Верховної Ради України законопроект обговорюється постатейно. Тобто депутати визначаються щодо запропонованих змін та доповнень до кожної статті законопроекту. Після чого відбувається голосування за кожну поправку та статтю в цілому. Законопроект вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість від конституційного складу народних депутатів, тобто не менше ніж 226 депутатів. 

Конституційний склад народних депутатів Верховної Ради України 450 депутатів.

Jurisprudence 9 4 5z.jpg

Прийняття законів в Верховній Раді України.

Згідно Конституції нашої держави, Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону повинен підписати та офіційно оприлюднити закон або повернути його зі своїми пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Якщо ж Президент України протягом встановленого строку не повертає закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим.

Відеосюжет на тему: "Закон України про банкрутство".

В разі повернення Президентом України закону до Верховної Ради України для повторного розгляду, законопроект передається до профільного парламентського комітету. Кожен з народних депутатів має право подати свої пропозиції щодо змін в проекті закону, доповнень до нього та уточнень. Усі внесені пропозиції обговорюються членами комітету.

Якщо під час повторного розгляду законопроект буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний підписати та офіційно оприлюднити закон протягом десяти днів. У разі, якщо Президент України не підписав закон, цей закон невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом. Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення.

Відеосюжет на тему: "Законопроект про нагляд над фінгрупами".

Як і де знайти правовий документ

Нормативно-правові акти публікуються в офіційних виданнях «Голос України», «Відомості Верховної Ради України», «Вісник Конституційного Суду України» та в інших офіційних друкованих виданнях. Тексти законів, указів, постанов, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування можна віднайти на сторінках інтернет-сайтів цих установ.

Перевірка знань

1. Що таке закон?
2. Якими державними установами приймаються закони?
3. Назвіть основні моменти процесу прийняття законів.
4. Що таке нормативні акти? Яка їхня функція в правовій системі?
5. Що таке законодавча ініціатива? Хто має право на законодавчу ініціативу?

Список використаних джерел

1. Наровлянський О.Д. Правознавство. Підручник для 9 класу.
2. Пометун О.І. Ремех Т.О. Правознавство (практичний курс). Підручник для 9 класу.
3. www.rada.gov.ua
4. www.kmu.gov.ua
5. Конспект уроку на тему „Виборча система України” вчителя Поляк О.М.


Над уроком працювали

Стократюк С.В.
Поляк О.М.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.