KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що таке права і свободи людини. Види прав і свобод людини. Конвенція ООН про права дитини. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас. Повні уроки>> Правознавство: Що таке права і свободи людини. Види прав і свобод людини. Конвенція ООН про права дитини. Повні уроки


Содержание

Тип уроку

Урок-лекція.

Мета та завдання уроку

Формування системних знань учнів про права і свободи людини, види прав і свобод, роботу структур ООН та інших організацій, що займаються питанням дотримання прав і свобод людини в усьому світі.

Що таке права і свободи людини

Основою правового статусу людини згідно Конституції України являються права, свободи та обов’язки людини, які визначають принципи взаємовідносин держави й особи. Вони затверджені у розділі Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина».

Всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Ніхто не може мати привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Існує декілька видів прав та свобод людини: громадянські, політичні, економічні, соціальні, екологічні та культурні.

Права і свободи людини — це можливості людини, необхідні їй для існування, діяльності та розвитку.

Також потрібно зазначити, що права людини порівняно з правами громадянина мають вищий правовий статус. Права людини поширюються на всіх людей, що проживають в тій чи iншiй країні, а права громадянина лише на тих осіб, які є громадянами певної країни.

Загальна декларація прав людини

24 жовтня 1945 року на конференції у Сан-Франциско було створено найбільшу та найвпливовішу міжнародну організацію — Організацію Об'єднаних Націй. Однією з держав-засновників Організації Об'єднаних Націй (ООН) була Україна (на той час УРСР — Українська Радянська Соціалістична Республіка). 10 грудня 1948 року в Парижі, на засіданні Генеральної Асамблеї ООН (вищий керівний орган цієї організації), було ухвалено Загальну декларацію прав людини, в якій затверджені міжнародно-правові стандарти прав людини. Цей документ чинний і на сьогоднішній день. Дотримуватися норм цієї Декларації повинні всі країни, які входять до складу Організації Об’єднаних Націй.

Jurisprudence 9 7 1.jpg

Прапор Організації Об'єднаних Націй.

Jurisprudence 9 7 2k.jpg

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорку.

Витяг із Загальної декларації прав людини:
Стаття 1
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. 
Стаття 3
Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність.
Стаття 4
Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах.
Стаття 5
Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.
Стаття 7
Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом
Стаття 9
Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання.
Стаття 12
Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. 
Стаття 13
Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави.
Стаття 15
Кожна людина має право на громадянство. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство.
Стаття 16
Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і створювати сім'ю. 
Стаття 17
Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.
Стаття 18
Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії.
Стаття 19
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення.
Стаття 20
Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації.
Стаття 21
Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні. Воля народу повинна бути основою правління влади.
Стаття 22
Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях.
Стаття 23
Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.
Стаття 24
Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля.
Стаття 25
Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї.
Стаття 26
Кожна людина має право на освіту.

Jurisprudence 9 7 3.jpg

Кожна людина в світі має право на освіту.

Стаття 27
Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами.

Багато держав світу затвердили основні права людини в своїх конституціях. Україна як країна, яка входить до складу ООН, підписала Статут ООН та дотримується його статей, також узгодила норми законодавства та Конституцію з Загальною декларацією прав людини.

Конвенція ООН про права дитини

20 листопада 1989 року Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята Конвенція про права дитини. З того часу цю дату відзначають як День захисту прав дитини. В 1991 році цей документ був прийнятий Верховною Радою України та набув чинності в Україні.

Відеосюжет на тему: "Конвенція ООН про права дитини"

Організація Об’єднаних Націй в Конвенції про права дитини проголосила, що основним правом дитини є право на життя. Життя дитини є недоторканним, дитина повинна бути захищена від усіх форм насильства — фізичного, психологічного, грубого ставлення, різних зловживань.

Інше, не менш важливе право дитини — це право на нормальне сімейне життя, на турботу, любов і розуміння з боку батьків.

В Конвенції про права дитини також закріплені права, які забезпечують кожній дитині право на свободу думки, свободу совісті, на освіту, охорону здоров'я. Цим документом встановлено правила поводження з дітьми, незалежно від того звідки вони родом і хто вони, інші важливі норми та принципи.

Як захищаються права і свободи в Україні і світі

В кожній демократичній країні світу забезпеченням захисту прав і свобод людини займаються державні установи цієї країни. Але крім цього існує багато різних організацій, в тому числі й таких, що працюють під егідою ООН, головною метою яких є захист прав та свобод людини в усьому світі.

Jurisprudence 9 7 4w.jpg

Засідання Ради Безпеки ООН.

Для правового врегулювання питань пов’язаних з правами людини Генеральною Асамблеєю ООН протягом часу її існування було прийнято низку міжнародно-правових актів.

Проте діяльність ООН не обмежується лише прийняттям Конвенцій та Декларацій. Для підтриманнямиру та уникнення конфліктів в тому числі й військових, Організацією Об’єднаних Націй проводяться миротворчі операції та місії в тих країнах де існує така загроза. Україна також бере участь в таких операціях і на сьогодні є однією з країн, яка найчастіше долучається до таких місій. Україна бере або брала участь у мiсiях ООН в Афганiстанi, Анголі, Боснiї i Герцеговинi, Грузiї, Демократичній Республіці Конго, Лiванi, Косово, Судані, Схiдному Тиморi, Сьєрра-Леоне, Хорватi, Македонії, Кот-д'Івуарі, Ліберії, інших країнах.

Jurisprudence 9 7 5.jpg

Миротворчий контингент ООН.

Перевірка знань

1. Що таке права та свободи людини?
2. Які існують види прав і свобод людини?
2. Коли були прийнята Загальна декларація прав людини?
4. Коли була прийнята Конвенція ООН про права дитини?

Список використаних джерел

1. Наровлянський О.Д. Правознавство. Підручник для 9 класу.
2. Сутковий В.Л. Філіпенко Т.М. Правознавство (практичний курс). Підручник для 9 класу.
3. Опришко В.Ф. Шульженко Ф.П. Правознавство.
4. www.rada.gov.ua
5. www.un.org
6. Урок на тему „Що таке демократія, демократичні принципи та цінності?” вчителя Данилович М.І.


Над уроком працювали 

Стократюк С.В.
Данилович М.І.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.