KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що таке права і свободи людини. Загальна декларація прав людини. Види прав і свобод людини. Конвенція ООН про права дитини.

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Що таке права і свободи людини. Загальна декларація прав людини. Види прав і свобод людини. Конвенція ООН про права дитини. Як захищаються права і свободи людини в Україні й світі.


Ти — людина, значить, маєш права
1. Права і свободи людини.
За допомогою «мозкового штурму» спробуйте назвати ті можливості, які потрібні для нормального існування людини.


У кожної людини є чимало потреб, частину з яких визнає та забезпечує держава.


Права людини — це можливості людини існувати й розвиватися як особистість, задовольняти свої потреби, здебільшого закріплені законодавством.


При цьому варто зазначити, що деякі права людина отримує від природи, вони притаманні їй як фізичній істоті, незалежно від того, де, у якій державі вона живе. Таким, наприклад, є право на життя — навіть держава не може обмежити, відібрати його в людини. Такі права називають природними, або невідчужуваними.


Інші права людина має лише завдяки тому, що держава забезпечує ці права своїм апаратом, своїми органами. Адже тільки держава має можливість забезпечити реальне право особи на освіту, на соціальне забезпечення тощо.


Дуже часто ми чуємо слова «права» і «свободи» людини. У чому ж між ними різниця?

Свободи людина може реалізувати, здійснити без будь-якого втручання держави та її органів. Держава повинна лише забезпечити охорону, непорушність і захист цих свобод.

Такими є, наприклад, свобода думки, свобода віросповідання тощо.


А от права держава повинна забезпечити певними механізмами, юридичними процедурами.


Часто для забезпечення окремого права чи групи прав людини приймаються спеціальні закони, створюються спеціальні державні органи.


Нині людина має різні права, які часто поділяють на декілька основних груп.види прав людини


Складіть перелік прав, які, на вашу думку, належать до кожної із зазначених груп.

Використайте для цього текст Загальної декларації прав людини.

2. Загальна декларація прав людини.
Протягом багатьох століть існування людства права людини зазнали чимало змін.

Пригадайте Стародавні Рим і Грецію, Єгипет і Вавилон. Тисячі рабів, які створювали багатства та велич цих держав, були позбавлені будь-яких прав.


Пригадайте, як у стародавньому світі називали рабів, уважаючи іх одним із видів знарядь праці.


Минули століття, і після революцій ХУІІ-ХУІІІ ст. у країнах Європи було проголошено спеціальні декларації прав людини.


Пригадайте, у яких державах приймали подібні декларації, яким був їхній зміст.


Після буржуазних революцій у країнах Європи було проголошено політичні та громадянські права людини.


XX ст. принесло світові нечувані раніше за масштабом потрясіння- дві світові війни.

Під час Другої світової війни 1939— І'і і.і рр. порушення прав людини були масовими й особливо зухвалими. Мільйони людей стали жертвами знущань, масових убивств   і саме уроки цієї війни дали розуміння того, що права людини мають бути справою не окремого громадянина й навіть не окремі держави, а всього людства.
V 1945 р. було створено найбільшу та найвпливовішу міжнародну організацію — Організацію Об'єднаних Націй (ООН), Однією з держав-засновників була Україна (на той час УРСР — Українська Радянська Соціалістична Республіка). І серед перших документів, які розробила ООН, був спеціальний документ, присвячений правам людини. 10 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН (вищий орган цієї організації) на своєму засіданні в Парижі
прийняла Загальну декларацію прав людини.


оон

Сучасна будівля Органимції Об'єднаних Націй (м. Нью-Йорк, США) 


Цей документ і нині визначає основні міжнародно-правові стандарти прав людини.

Дотримуватися норм цієї Декларації повинна будь-яка держава, яка є демократичною і бажає вступити до Організації Об'єднаних Націй.


Як ви вважаєте, у чому важливість цього документа? У чому його основний недолік?
На розвиток норм і положень Загальної декларації прав людини була розроблена ціла низка міжнародно-правових актів:
1952 р. — Конвенція про політичні права жінок;
1959 р. Декларація прав дитини;
1965    р. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;
1966    р. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;
1966 р. — Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права;
1979 р. — Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;
1984 р. — Конвенція проти катувань та інших нелюдських або принижуючих гідність видів поводження;
 1989 р. Конвенція про права дитини.


Прочитайте витяг із Загальної декларації прав людини. Обговоріть її норми. Які із зазначених прав ви вважаєте найважливішими для себе? Свою думку обґрунтуйте.


Загальна декларація прав людини
Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах.

'Стаття 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і особисту недоторканність.
С'
таття 7. Всі люди рівні перед законом.
Стаття 13. Кожна людина має право вільно пересуватися і  обирати собі місце проживання в межах своєї держави.
Стаття 15. Кожна людина має право на громадянство.
Стаття 17. Кожна людина має право володіти майном як ' одноособово, так і разом з іншими.
Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії.
Стаття 19. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення.
Стаття 20. Кожна людина має право на свободу мирних > зборів і асоціацій.
Стаття 21. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників.
Стаття 22. Кожна людина як член суспільства має право на ; соціальне забезпечення.
Стаття 23. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі й сприятливі умови праці та на захист від безробіття.
Стаття 24. Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля.
Стаття 25. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї.
Стаття 26. Кожна людина має право на освіту.
Стаття 27. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі.


3. Міжнародні акти про права дитини.
Проаналізуйте запропоновані ситуації, висловіть свою думку, чи ні/являються в них якісь особливі потреби, чи потребують захисту и цих ситуаціях особливі, відмінні від загальних, права.


1.    15-річний юнак затриманий міліцією за підозрою у вчиненні крадіжки з магазину. Слідчий планує провести допит, а також підготував звернення до суду з клопотанням про утримання хлопця під вартою.


2.    12-річна дівчинка потрапила в лікарню. Лікарі вважають, що їй потрібна термінова операція та складне лікування.


3.    Батьки 5-річної дівчинки та 17-річного хлопця потрапили в автокатастрофу та загинули. Діти залишилися жити зі своїми бабусею та дідусем. У спадщину їм залишився будинок і домашні речі.


Відповідно до Конвенції про права дитини та українського законодавства, дитиною є людина, яка не досягла 18 років.


Дитина має всі права, які гарантовані дорослим, але, крім того, додаткові права, що забезпечують її розвиток. І це пе випадковість! Адже дитина (особливо малолітня) слабша фізично, має недостатній життєвий досвід і тому потребує додаткового захисту та підтримки з боку батьків, осіб, які їх замінюють, опікунів тощо.


Це враховує українське законодавство та міжнародні правові акти. В Україні в 2001 р. було прийнято Закон «Про охорону дитинства». Крім того, у 1991 р. Верховна Рада України ратифікувала, тобто погодилася на обов'язковість для нашої держави, міжнародну Конвенцію про права людини.


Серед норм цих актів — право на спілкування батьків (або осіб, які їх замінюють) із дітьми в будь-яких ситуаціях. При цьому таке право гарантується навіть в екстремальних ситуаціях, коли дитина знаходиться в місцях позбавлення волі, затримана правоохоронними органами, перебуває в лікарні тощо. Закон покладає на батьків відповідальність про забезпечення умов для фізичного та морального розвитку людини. У разі, коли дитина залишилася без опіки батьків, держава повинна подбати про встановлення над дітьми опіки (про це ми дізнаємося дещо пізніше). Дитині гарантовано право на захист своїх прав. При цьому вона не лише має право на захист із боку батьків, але й сама може звернутися до будь-яких державних органів, органів місцевого самоврядування й навіть до суду для захисту своїх прав.


4. Механізми захисту прав людини.
У житті бувають випадки, коли права людини порушуються. У цих випадках дуже важливо вміти захистити себе, знати, хто може допомогти. Для захисту прав людини кожен може використовувати можливості, які гарантує Конституція України.


Розгляньте запропоновані ситуації. Що в них спільного? Як, на вашу думку, потерпілі можуть захистити себе та свої права? Запропонуйте, куди їм звертатися по допомогу, використавши при потребі витяги з Конституції України.
1. Після дорожньо-транспортної пригоди лікар «швидкої допомоги» відмовився надати допомогу постраждалому, у якого не виявилося документів.


2.    Хлопця, підозрюваного в крадіжці, побили співробітники міліції, вимагаючи зізнання.


3.    Жінці-ветеринару відмовили в прийомі на роботу, пояснивши, що вона, можливо, буде багато часу відсутня у зв'язку з хворобами її малолітньої дитини.


Конституція України
Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.


Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.


Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.


Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.


Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює уповноважений Верховної Ради України з прав людини.


Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:
...2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
3)    нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4)    нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
5)    нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і і нужбовими особами.


органи


Отже, якщо ваші права порушені, існують органи й установи, які мають вам допомогти. Передусім, ви можете звернутися до прокуратури — спеціального державного органу, до повноважень якого належить, зокрема, нагляд за додержанням прав і свобод людини й громадянина органами державної влади і місцевого самоврядування іншими посадовими и службовими особами. Можна також звернутися до суду, який має право розглядати будь-які
правовідносини в нашій державі.


Нині в Україні велике значення у захисті прав людини має уповноважений Верховної Ради України з прав людини, його називають омбудсменом. Він обирається Верховною Радою України строком на 5 років. Будь-який громадянин України може звернутися до нього або його представників на місцях, якщо вважає, що його права порушені.


Проте іноді людині не вдається знайти розв'язання своєї проблеми в Україні. У цьому випадку після того, як вичерпано всі національні засоби захисту, людина має право звернутися за захистом своїх прав до міжнародних органів, організацій, зокрема до Європейського Суду з прав людини, який знаходиться в Страсбурзі (Франція). При цьому необхідно звернути увагу, що звернення до Суду можливе лише для захисту прав, які гарантовані європейськими конвенціями, міжнародними актами і якщо права було порушено державою, її органами, а не окремими особами, неурядовими організаціями тощо.

Звернення може бути прийняте до розгляду Судом лише у випадку, коли воно направлено до Суду не пізніше як за шість місяців після прийняття остаточного рішення в Україні.

Звернення має бути підписаним (анонімні заяви не розглядаються, до заяви додаються копії рішень та інших документів, необхідних для розгляду справи.


Нині права людини є загальнолюдською цінністю. Вони закріплені в міжнародно-правових документах. Серед найважливіших — Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Конвенція про права дитини тощо. Права людини поділяються на особисті (або громадянські), політичні, економічні, соціальні та культурні. Спеціальні міжнародні документи закріплюють права дітей, як осіб, що потребують особливого захисту.


Запам'ятайте: Конвенція про права дитини, Європейський Суд з прав людини, 10.12.1948 р. прийнята Загальна декларація прав людини.Правознавство. 9 клас. О.Д.НаровлянськийКалендарно-тематичне планування з правознавства 9 класу, завдання та відповідішколяру, курси учителюз правознавства 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.