KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що таке правила та як вони виникають. Які правила існують у суспільстві. У чому призначення правил. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас. Повні уроки>> Правознавство: Що таке правила та як вони виникають. Які правила існують у суспільстві. У чому призначення правил. Повні уроки

Содержание

Тип уроку

Урок-лекція.

Мета та завдання уроку

Формування системних знань учнів про правила, їх виникнення та призначення.

Історія правил

Правила виникли дуже давно. Навіть в первісному суспільстві можна було спостерігати певні правила поведінки. Згодом виникли держави, у яких формувалися закони та правила життя людей. Соціальні норми та правила завжди застосовувалися для регулювання різноманітних відносин, що виникали між людьми. Людське суспільство, як і будь-яка складна і багатогранна система, може нормально функціонувати й розвиватися лише опираючись на певні правила.

Jurisprudence 9 2 2e.jpg

Історія людства – історія правил.

Створення правил, їх узагальнення, систематизація та подальше перетворення в закони відбувалися в Стародавньому світі по-різному. Месопотамія, Стародавній Єгипет, Стародавня Індія, Стародавній Китай та Греція як древні держави та цивілізації не могли існувати без правил і законів, так само як і в наш час жодна країна не може існувати без них. Проте найбільш детально та всеохоплююче закони були прописані в Стародавньому Римі, правова система якої була найбільш досконалою в тогочасному світі.

Jurisprudence 9 2 1t.jpg

Правила: від минулого до сучасноті.

Найбільш розвинену правову систему в СтародавнійГреції мали Афіни. В Афінському праві існували такі поняття, як шлюбно-сімейне право, спадкове право, кримінальне право, судовий процес.

Зародження держави в Римі має багато подібного з аналогічним процесом в Афінах. Проте періодизація історії римського права не співпадає з періодизацією історії римської імперії. Властивість права полягає в тому, що воно закріплює зміни, що відбуваються у суспільному і державному розвитку країни. Це простежується в розвитку приватної власності, формуванні класів і політико-правовій системі.

Основою римського права були Закони ХІІ таблиць, народних зборів, постанови сенату, едикти преторів, консультації юристів, а з І ст. н.е. – розпорядження імператорів. Право власності, шлюбно-сімейне право, спадкове право, кримінальне право, стали базисом для розвитку та вдосконалення римського права, яке довгі століття було зразком для політиків, юристів, дипломатів інших країн світу. Римське право стало першоосновою для всієї європейської юриспруденції. Можна без перебільшення сказати, що рівень правової культури Стародавнього Риму в багатьох відношеннях залишається неперевершеним ще й на сьогодні і є взірцем для сучасного законодавства.

В середньовіччя з поширенням християнства Церква займає головну роль в житті суспільства та формуванні держави. В цей період відбувається поєднання римського права і Святого Писання. Так утворилась система природного права середніх віків, яка в своїй суті мала теократичний характер.

З часом право видозмінювалось і в процесі постійних трансформацій набуло сучасного вигляду з урахуванням особливостей правової системи кожної окремої країни.

Відеосюжет на тему: "Історя виникнення правил та права".

Отже, можемо зробити висновок, що правила супроводжують нас протягом всього життя. Зайшовши в автобус чи трамвай, вагон потягу чи метро, ви бачите правила користування цими видами транспорту. У кожному магазині ми можемо ознайомитися з правилами обслуговування покупців. Без спортивних правил неможливий жоден вид спорту.

Jurisprudence 9 2 2z.jpg

Правила в торгівлі.

Дотримання правил протипожежної безпеки допомагає уникати пожежі, а щоб уникнути проблем під час купання, слід дотримуватися правил поведінки на воді.

Jurisprudence 9 2 3v.jpg

Наслідки недотриманння правил.

Так само, влаштувавшись у майбутньому на роботу, ви діятимете відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, якими визначається час початку та закінчення роботи, перерва, трудові обов'язки тощо.

Jurisprudence 9 2 4.jpg

Правила на роботі.

Визначення правил

Правила — це норми суспільного життя, які визначають дії людей, колективів, організацій у різних життєвих ситуаціях.

Відеосюжет на тему: "Правила в міжнародній торгівлі".

Відеосюжет на тему: "Правила в спорті та в житті".

Відеосюжет на тему: "Дитячі права. Право на відпочинок".

Правознавці називають правила соціальними нормами, адже суспільство латинською мовою означає «соціум».

Правила затверджує та запроваджує держава через свої установи — Верховна Рада, Уряд, міністерства, інші державні органи. Такими є закони, з якими ми будемо ознайомлюватися при вивченні правознавства. Держава встановлює, наприклад, Правила дорожнього руху, Правила в'їзду (виїзду) іноземців в Україну, правила торгівлі, правила офіційних спортивних змагань.

Правила розрізняють і за їхнім змістом. Вимоги до технічного стану автомобіля, вимоги до новобудов, вимоги щодо кількості та технічних характеристик протипожежного обладнання визначаються технічними правилами.

З часом виникають нові правила. Це відбувається у тому випадку, якщо в суспільстві з’являються якісь нові речі чи явища, щодо яких повинні бути встановлені правила, затвердженні нормативи, підзаконні акти і т.п. На прикладі розвитку інформаційних технологій можна простежити й проаналізувати прийняття та запровадження різноманітних правил, які регулюють відносини в цій сфері. Для отримання послуг в телекомунікаційній сфері вам необхідно дотримуватись правил укладеного договору. Під час роботи в мережі Інтернет, ви крім цього повинні ще й дотримуватися правил роботи та правил безпеки.

Існують різноманітні правила в бізнесі, економіці, освіті, інших сферах. Наприклад, правила оподаткування, правила вступу до вищого навчального закладу, правила в трудових відносинах між працюючим та працедавцем та багато інших.

 

Відеосюжет на тему: "Правила в освіті".

Моральні та етичні норми, традиції, звичаї – теж в деякій мірі можна віднести до правил, які існують в суспільстві протягом багатьох років.

З огляду на все вище зазначене можна зробити висновок, що для коректної та ефективної роботи будь-якої системи потрібне неухильне дотримання правил.

Суспільство не може існувати без правил, вони супроводжують його від виникнення до сучасності.

Перевірка знань

1. Що таке правила?
2. Коли виникли перші правила?
3. В яких сферах суспільного життя застосовуються правила?
4. В який спосіб та за допомогою яких державних установ встановлюються правила?

Список використаних джерел

1. Наровлянський О.Д. Правознавство. Підручник для 9 класу.
2. Копєйчиков В.В. "Правознавство".
3. Мудрак І.Д. Історія держави і права зарубіжних країн: Курс лекцій.
4. www.vuzlib.net.
5. Конспект уроку на тему „Право, мораль, культура” вчителя Поляк О.М.


Над уроком працювали

Стократюк С.В.
Поляк О.М. 


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.