KNOWLEDGE HYPERMARKET


Як громадяни повинні ставитися до своєї держави

Гіпермаркет Знань>>Етика>>Етика 6 клас>>Етика: Як громадяни повинні ставитися до своєї держави


ЯК ГРОМАДЯНИ ПОВИННІ СТАВИТИСЯ ДО СВОЄЇ ДЕРЖАВИ

1.    Як громадяни повинні ставитися до своєї держави.
2.    Що означає бути громадянином і патріотом України сьогодні 3. Як пов'язані наші долі з долею Вітчизни.
Після цього уроку ви зможете:
наводити приклади служіння Україні; • порівнювати активну громадянську позицію та пасивність спостерігача;
оцінювати відповідальність за долю Вітчизни та байду¬жість до неї;
висловлювати судження про те, як ви уявляєте своє місце в розвитку країни, пояснювати свою позицію.
1. Як громадяни повинні ставитися до своєї держави
Мабуть, ви не раз задумувалися над тим, що для вас є най-ріднішим, найдорожчим. Звичайно, насамперед, це - ваші батьки, родина. Близькими для вас є також місце, де ви проживаєте, бу¬динок, у якому мешкаєте, вулиця, якою щодня ходите до школи, двір, у якому зустрічаєтеся зі своїми друзями. Усе це - ваша мала Батьківщина, ваша велика родина, ім'я якої - громада. Всі люди, котрі мешкають в Україні, є різними за поглядами, уподобаннями, мовою, національністю, вірою тощо. Водночас нас об'єднує те, що всі ми є громадянами України. Але бути справжніми громадянами країни означає не лише проживати на її території, а насамперед дбати про неї, бути свідомими та активними членами її громади.
Ви мрієте здобути цікаву професію та мати добру роботу, бути матеріально забезпеченими й жити у вільній демократичній державі. А чи замислювалися ви над тим, що необхідно, аби такі мрії стали дійсністю? Потрібні зусилля кожного з нас - громадян держави Україна. І від того, як ви навчитеся бути її добрими громадянами, залежить і ваше майбутнє. Ми маємо виховати в собі громадян¬ськість як усвідомлення власної ролі в житті суспільства, активне прагнення до його вдосконалення відповідно до демократичних норм і цінностей.
Завдання 2   
Складіть перелік з чотирьох найважливіших умінь, які мають опанувати справжні громадяни України. Працюючи в парах, визначте спільний перелік з таких чотирьох умінь. Зробіть те саме у четвірках. Ознайомте зі своїми думками клас і складіть загальний перелік. Обміркуйте, чи складно навчитися бути гро¬мадянином. Чи варто цього прагнути? Чому?
2. Що означає бути громадянином і патріотом України сьогодні
Завдання 3   
«
Працюючи в парах, поясніть, що об'єднує подані висловлюван¬   ня. Оберіть те з них, яке вам здається найпереконливішим,     Поясніть класові свій вибір.
1.    «Якщо житимете в любові, Бог буде при вас і дасть Вам перемогу над ворогами; а як житимете ненависно, в суперечках, то й самі заги¬нете і стратите землю Ваших батьків та дідів, яку вони здобули великим трудом» (Ярослав Мудрий).
2.    «Будь громадянином, бо батьківщина потрібна для твоєї безпеки, для твоїх задоволень, для твого добробуту» (Французький філософ 18 ст. Гельвецій).
3.    «Від народження тварини, що ходять у пустелі, знають ями свої, пта¬хи, що літають у повітрі, відають гнізда свої, риби, що плавають у морі і річках, відчувають глибини свої, бджоли і тому подібні захищають вулики свої - так і люди, де народились і вигадувані, до того місця велику любов мають» (Білоруський просвітитель 16 ст. Франциск Скорина).
4.    «Чужина батьківщиною не стане» (Українське прислів'я).
Патріот - людина, яка любить свою Батьківщину, захи¬щає її інтереси та авторитет.
Чи всі українці є патріотами? Що означає «бути патріотом»? Як людина може довести свій патріотизм? Чи може бути патріотом України людина, яка не живе в країні, або людина іншої націо¬нальності, яка живе в Україні? Такі запитання не постають перед людиною щодня. Серйозні та обґрунтовані відповіді на них допомагають людині визначити своє ставлення до власного народу, держави, до самої себе. Ці наші думки впливають на вибір життєвого шляху.
Завдання 4   
Працюючи в парах, розподіліть подані нижче твердження між колонками таблиці.

Патріотичні вчинки    Непатріотичні вчинки
Патріотом не може бути людина, яка не поважає Гімн і Герб держави.
Щоб бути патріотом, треба знати українську мову, знати і поважати
Гімн і Герб нашої країни, багато працювати і не купувати іноземні продукти.
•    Патріоти не носять імпортного одягу і не слухають іноземної музики.
Якщо ви розмовляєте з іноземцями тільки українською мовою - це
патріотично.
Патріот може зневажати державну мову, відмовляється її вивчати.
•    Частина громадян вважає, що про відсутність патріотизму свідчить той факт, що люди не беруть участі у виборах. Інші стверджують, що людина, яка не бере участі у виборах, може бути патріотом.
•    Патріотом не може бути людина, яка не хоче працювати, не сплачує податки, приховує свої прибутки від держави.
•    Патріот підтримує уряд і не критикує його, навіть якщо не згоден з його політикою.
Більшість людей вважає, що уряд не лише не повинен підтримувати продаж іноземних товарів, алей повинен з ним боротися. Значна кількість людей висловлюється проти вільної торгівлі імпортними товарами, але купує здебільшого іноземні товари.
Багато хто вважає, що немає значення, де жити і якою мовою розмовляти, головне - любити людей, бачити світ і розвивати свої здібності.
Багато хто вважає, що не треба купувати імпортні продукти, оскільки це шкодить вітчизняному виробнику сільськогосподарської продукції.
•    Патріот обов'язково віддаватиме перевагу роботі у вітчизняній при¬ватній фірмі, ніж в іноземній.
•    Патріот думає передусім про себе, шукаючи вигіднішої роботи та кращих умов життя.
Справжній патріотизм приносить користь державі, але коли відмовляються від знання мови і культури інших народів, від купівлі іноземних товарів або від толерантного спілкування з представника¬ми інших країн - це неправильне розуміння патріотизму, яке може породжувати серйозні конфлікти в суспільстві. Якщо людина прого¬лошує лозунги про перевагу одного народу чи національності над іншими, про нетерпимість та вороже ставлення до інших народів, це вже не є патріотизмом - це шовінізм. З іншого боку, є люди, які вважають себе такими, що належать всьому світові і людству, а при¬належність до однієї країни називають обмеженістю. Вони мають право на такий світогляд, але їх важко назвати патріотами.
Якби ви мали можливість виїхати з України на постійне про¬живання в іншу країну, чи скористалися б ви нею? Обґрунтуйте свій вибір конкретними аргументами «за» або «проти». Коротко запишіть їх і ознайомте з ними клас.
3. Як пов'язані наші долі з долею Вітчизни
Прочитайте вірш Василя Симоненка. Як ви гадаєте, який зміст вклав поет у поняття «Грудочка любимої землі»? Які думки, почуття у вас викликає цей вірш? Знайдіть і прочитайте рядки, які найбільше схвилювали і поясніть вас, чому саме.
ГРУДОЧКА ЗЕМЛІ
Ще в дитинстві я ходив у трави, В гомінливі трепетні ліси, Де дуби мовчали величаво У краплинках ранньої роси.
Бігла стежка в далеч і губилась, А мені у безтурботні дні Назавжди, навіки полюбились Ніжні і замріяні пісні.
В них дзвеніло щастя непочате, Радість невимовна і жива, Коли їх виводили дівчата, Як ішли у поле на жнива.
Ті пісні мене найперше вчили Поважати труд людський і піт, Шанувать Вітчизну мою милу, Бо вона одна на цілий світ.
Бо вона одна за всіх нас дбає, Нам дає і мрії, і слова, Силою своєю напуває, Ласкою своєю зігріва.
З нею я ділити завжди буду Радощі, турботи і жалі, Бо у мене стукотить у грудях Грудочка любимої землі.
Завдання 7   
Прочитайте виразно наведені нижче фрагменти рефератів, пода¬них на Всеукраїнський конкурс учнівських праць «Громадянин і влада» (2001 р.). Об'єднайтеся в групи й визначте, які основні ідеї висловлюють учні - автори цих робіт. Складіть перелік цих ідей. Які з них і вам здаються найважливішими? Чому? Ознайомте зі своїми думками клас.
МАЛА БАТЬКІВЩИНА
На тихій річці Млин,    Стара криниця недалечко,
Де очерету пісня колискова,    Де верби старі з двох боків.
Гніздечко звите лебедине    Добридень, краю мій лелечий,
І двоє лебедят у ньому.    Колиска прадідів й дідів.
Там чеше коси вітер травам,    Квітучий пагорб, синій ліс.
Розкрились там лілеї пелюстки.    Веселка сіла в береги...
Куточок цей землі по праву    Це ж та частиночка землі,
Батьківщиною малою нарекли.    Що отчим домом нарекли.
Богдана Мельник
«Але я вірю в сили розуму свого народу, який повинен сам вирішувати свої проблеми, а не чекати допомоги. Доля України в наших руках, а не в руках людей, які мріють тільки про збагачення своїх кишень, таким людям прийде кінець на Україні. І тоді розквітне наша держава і буде дбати про кожну людину - громадянина України, а громадяни, маючи права, будуть виконувати свої обов'язки: захищати Батьківщину, охороняти природу, дбати про розквіт мистецтва, культури, архітектури і всього того, що до¬поможе нашій державі вийти із тяжкої економічної, духовної, матеріальної скрути».
Берник Микола
«А ще я хочу, коли виросту і зможу вносити пропозиції та проекти за¬конів до нашої Верховної Ради, внести народним депутатам таку пропо-
зицію: включити до Конституції України в розділ "Заключні положення" таку статтю: "Якщо влада не в змозі гарантувати дотримання прав та свобод громадян, закріплених даною Конституцією, цілісності та незалежності держави, то народ має право захищати свої права та свободи, а також цілісність та незалежність України всіма доступними йому засобами"».
Рудюк Максим
«Повага і підтримка влади - це не лише прямий обов'язок громадяни¬на. Якщо навіть твої патріотичні засади тебе не спонукають до підтримки влади, але якщо ти - віруюча людина, то прочитай ці слова і подумай - до кого вони звернені? Може, тоді, при загальній повазі до влади, наше ста¬новище стане кращим, не буде такого розшарування на багатих і бідних, стане менше злочинів і характерною рисою третього тисячоліття будуть не війни, а щасливе, мирне життя, до якого людство прямує вже не одну
тисячу років».
Кащук Ольга
I.    Працюючи в парах, назвіть декілька ознак, з яких для вас
складається образ сьогоднішньої України, наприклад:
• позитивні риси характеру мешканців України;
явища та речі в житті нашої країни, якими ми пишаємося;
риси та ознаки, за якими Україну знають у світі;
три місця в Україні, які ви б хотіли насамперед показати своїм друзям з інших країн.
II.    Підготуйте малюнок «Мій образ України», втіливши в ньому
ті явища, які ви вважаєте найсуттєвішими.
Етика. 6 клас. Данилевська О., Пометун О.

Матеріали з етики, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з етики для 6 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.