KNOWLEDGE HYPERMARKET


Я і Україна уроки

Гіпермаркет Знань>>Я і Україна

Search Computer.jpg
  Визначення терміну


Я і Україна курс з природознавства, котрий покликаний розширити елементарні знання учнів про предмети і явища природи, розкрити у доступній формі зв'язки між неживою і живою природою, а також природою і трудовою діяльністю людей, озброїти дітей матеріалістичним підходом до вивчення природи і первинними атеїстичними знаннями, виховувати любов до рідної країни. Мета курсу — комплексне пізнання природи і суспільства.


Протягом курсу учні освооють такі категорії як:

Людина як особистість, що дає змогу скласти про себе уявлення як складноорганізовану і самоцінну істоту, про свою неповторність, про цінність свого життя і здоров'я; набути знання щодо будови свого організму, функціонування його органів, уміння зберігати і зміцнювати своє фізичне і психічне здоров'я; розуміти необхідність самоповаги і любові до себе.

Людина, природа і суспільство, де суспільне довкілля постає перед учнем насамперед в образі сім'ї, роду, шкільного оточення. Учні знайомлґться з історією рідного краю, свого народу, з національними рисами українців, їхніми звичаями. Вивчення супроводжується цікавими спостереженнями і дослідженнями довкілля та живих істот, що оточують його, з’являються  переконання у необхідності збереження стабільності довкілля.

Я і Україна уроки

  • Людина серед людей, що дає змогу дізнатись більше про поведінку людини в сім'ї, колективі, у суспільстві; а також про правопорушення дітей й відповідальність за них.
  • Культура – знайомство з  про пам'ятками культури, національними, визначними діячами культури, про народне мистецтво та духовну спадщину нapoду.
  • Нежива природа, що дає змогу набути початкові наукові уявлення про тіла, молекули, речовини; про три агрегатні стани речовини та незнищуваність її частинок під час різних перетворень; про компоненти неживої природи — повітря, гірські породи, воду,  ґрунт; про енергію (палива, рухомої води вітру,  електроенергію), її перетворення і незнищуваність. Практичні роботи, спостереження під час засвоєння знань про неживу природу дають змогу учням вчитися використовувати прилади природодослідника.
  • Жива природа - знайомство з будовою і життєдіяльністю організмів: людей, тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів. 
  • Планета Земля, що дає змогу набути нові уявлення про Землю як планету Сонячної системи; її природні компоненти, процеси, явища, й розуміння того, що охорона і збереження природи Землі — основне завдання кожної людини і людства в цілому.
  • Наша Батьківщина — Україна , відбувається знайомство з державною символікою, історією, святами України, під час вивчення природи України, ознайомлення з господарською діяльністю людей, народними звичаями, мистецтвом, культурними пам'ятками, особливостями життя людей у різних регіонах України.
  • Рідний край – провідне поняття в цьому курсі. Учні слідкують за  природою рідного краю, господарською діяльністюь людей у різні пори року, розглядають екологічні зміни у рідному довкіллі, знайомляться з життям визначних людей свого краю, його історичними пам'ятками.


Відповідно до вікових особливостей розвитку свідомості дитини курс "Я і Україна" у кожному класі має підназви: "Моє довкілля" (1 кл.), "Я і довкілля" (2 кл.), "Спостерігаю довкілля" (3 кл.), "Я і Україна" (4 кл.).

Зібрання конспектів уроків, згідно шкільного календарно тематичного планування: Я і Україна. Усе про Україну, проведення уроку українознавства, планування та конспекти уроків з уроку Я і Україна, відповіді на запитання з краєзнавства...