KNOWLEDGE HYPERMARKET


20. Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами. Класифiкація кислот. Поняття про ряд активності металів

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>>Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами. Класифiкація кислот. Поняття про ряд активності металів. Заходи безпеки під час роботи з кислотами


Класифікація кислот. Кислоти поділяють:
а) за основністю на одно-, двох-, три-і багатоосновні (табл. 4).

Таблиця 4. Класифікація кислот за основністю
Класифікація кислот за основністю. фото
   
б) за складом на оксигеновмісні й без-оксигенові (табл. 5).

Таблиця 5. Класифікація кислот за складом кислоти           

Класифікація кислот за складом кислоти. фотоЗвичайний оцет. фото

Мал. 6. Звичайний оцет.

Звичайний оцет — це розчин оцтової кислоти


Фізичні   властивості   кислот.
За стандартних умов багато кислот — рідини (H2S04, HN03), але є й тверді кислоти — ортофосфатна Н3Р04, метафосфатна НРОз, силікатна (драглиста маса) H2Si03. Всі кислоти важчі за воду. Деякі кислоти леткі (НСl, HN03), вони мають задушливий запах. Майже всі кислоти безбарвні.
Кислоти — їдкі речовини. Особливо небезпечні сульфатна, нітратна та хлоридна кислоти. Вони роз'їдають папір, деревину, тканини. Бризки кислот, що потрапили на шкіру, можуть спричинити хімічний опік. Тому поводитися з кислотами треба обережно. Особливо слід берегти очі. В хімічних лабораторіях під час роботи з кислотами очі захищають окулярами. Якщо бризки кислоти потрапили на шкіру або в очі, їх треба негайно змити великою кількістю води і звернутися до медпункту.Хімічні властивості кислот.  Тобі відомо, що хімічні властивості речовин виявляються тільки в процесі перетворення одних речовин на інші. Тому почнемо з дослідів, які продемонструють найхарактерніші властивості кислот.

► Кислоти діють на індикатори (речовини-визначники).
Дослід 1. У три пробірки з розчином сульфатної кислоти H2S04 додамо по кілька крапель індикаторів: у першу — лакмусу, розчин стає червоним; у другу — метилового оранжевого, розчин стає рожево-червоним; у третю — фенолфталеїну, розчин залишається безбарвним.
Речовини, які змінюють своє забарвлення під дією кислот (або лугів), називаються індикаторами.
Лакмус, метиловий оранжевий (метилоранж), фенолфталеїн — індикатори на кислоти і луги (див. таблицю на форзаці).

► Кислоти взаємодіють з металами
Дослід 2. У три пробірки наливаємо розбавленої сульфатної кислоти. У першу вміщуємо кусочок магнію Mg, у другу — цинку Zn, у третю — міді Си. Що
відбувається? Можна помітити, що магній енергійно реагує з кислотою, витісняючи водень, цинк — дещо повільніше, а мідь — не реагує.
Mg + H2S04 = MgS04 + H2 î
Zn + H2S04 = ZnS04 + Н2 î
Cu + H2S04 = (реакція не відбувається)

Краплю розчину з першої і другої пробірки наносимо на скляну пластинку й нагріваємо в полум'ї спиртівки. Вода випаровується, а на пластинці залишаються білі плями, утворені дрібними кристаликами речовини, — це солі: магній сульфат MgS04 і цинк сульфат ZnS04. Відбулися реакції, у процесі яких атоми Магнію і Цинку замістили атоми Гідрогену в сульфатній кислоті, внаслідок чого утворилися солі MgS04 і ZnS04 та виділився водень Н2. Такі реакції належать до реакцій заміщення.


Реакції заміщення — це хімічні реакції, що відбуваються між простими і складними речовинами, в процесі яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, утворюючи нову просту і нову складну речовини.

Виявляється, всі метали за активністю заміщення Гідрогену в кислоті (витіснення водню з кислоти) можна розмістити в ряд:
Li, К, Ва, Са, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe,
Ni, Sn, Pb, (H2), Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

Утворився так званий ряд активності металів (витискувальний ряд). Уперше його склав на основі експериментальних даних видатний російський та український учений М. М. Бекетов. Метали в цьому ряду розміщені в порядку зменшення їх активності. Метали, що стоять ліворуч від водню, здатні витісняти його з кислоти (крім нітратної), а ті, що стоять праворуч від водню, — ні1.

1 Під час взаємодії нітратної кислоти з металами виділяються інші гази.


Микола Миколайович Бекетов. фото

Мал. 7.  Микола Миколайович Бекетов.
Микола Миколайович Бекетов (1827—1911)
Російський і український фізико-хімік, академік Петербурзької Академії наук (з 1886), професор Харківського університету (з 1859), де вперше як самостійну наукову дисципліну читав курс фізичної хімії. Відкрив спосіб відновлення металів з їх оксидів алюмінієм, заклав основи алюмінотер-мії. Склав (1863) ряд активності металів, який було названо його іменем. Один із засновників фізичної хімії


Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Хімія онлайн, конспекти з хімії за 8 клас, допомога школяру

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.